Dali wyraz miłości Ojczyzny

W 103. rocznicę walk Powstańców Wielkopolskich i miejscowej ludności z Grenzschutzem o Wrzeszczynę, 4 lutego 2022 roku we Wrzeszczynie przy pomniku, upamiętniającym to ważne wydarzenie z dziejów Powstania Wielkopolskiego na ziemi dawnego Powiatu Wieleńskiego, zebrali się: Burmistrz Wielenia Pani Elżbieta Rybarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu i Sołtys wsi Wrzeszczyna Pan Mirosław Myszkowski, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej Pan Przemysław Grześkowiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku Pani Wiesława Norkowska – Nawrot wraz z Wicedyrektorem Panem Romanem Frąckowiakiem, Prezes TPPW Koło Ziemi Wieleńskiej Pan Mirosław Nawrot wraz z członkami Towarzystwa, a także dzieci z wychowawcą, opiekunem i rodzicami oraz mieszkańcy Wrzeszczyny. Po powitaniu, odśpiewaniu hymnu państwowego i apelu poległych zebrani złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Następnie głos zabrała Burmistrz Wielenia Pani Elżbieta Rybarczyk, która podkreśliła bohaterstwo i heroizm Powstańców Wielkopolskich. Prezes TPPW Koła Ziemi Wieleńskiej opowiedział o wydarzeniach z przebiegu bitwy we Wrzeszczynie w oparciu o spisaną relację uczestnika walk Chryzostoma Góździa, skonsultowaną z sierżantem Hieronimem  Bombelczykiem, który dowodził tymi walkami. Spisana relacja przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Na zakończenie uroczystości Pan Mirosław Nawrot podziękował Burmistrz Wielenia i wszystkim zebranym za złożone kwiaty i zapalone znicze. Szczególne słowa uznania i podziękowania zostały przekazane dzieciom z Oddziału Przedszkolnego za pięknie zaśpiewany hymn Polski.

Wiesława Norkowska -Nawrot

Przemysław Grześkowiak

Zobacz więcej zdjęć

DOWOZY SZKOLNE W TRAKCIE NAUCZANIA ZDALNEGO

31.01.2022r. – 25.02.2022r.

AUTOBUS 5 (MW) A. K.

Wieleń 6.40 - Biała 7.05 - Mężyk 7.15 - Miały Szkoła 7.25 - Miały OP 7.30 - Wieleń (przy starym kinie) 7.38 - Wrzeszczyna Przystanek PKS 7.43- Rosko SP 7.50 - Wieleń 8.05

AUTOBUS 8 (MD) M. Sz.

Wieleń 7.05 - Hamrzysko 7.25 - Rosko Kolonia 7.35- Rosko OP (skręt do WDK) 7.37 - Rosko SP 7.40 Wieleń 7.55

ODWOZY SZKOLNE W TRAKCIE NAUCZANIA ZDALNEGO

31.01.2022r. – 25.02.2022r.

AUTOBUS 3 (PK) R. Sz.

1) Wieleń SP 1 12.30 - Rosko Szkoła 12.45 - Wrzeszczyna OP 12.50 - Rosko SP 13.00 - Rosko OP 13.05 - Rosko Kolonia 13.10 - Hamrzysko 13.15 - Mężyk 13.20 - Miały OP 13.35 - Miały SP 13.40 - Mężyk 13.45 - Biała 13.55 - Wieleń 14.15

UWAGA

Uprzejmie przypominamy, iż na podstawie obowiązujących przepisów w trakcie dowozów i odwozów szkolnych dzieci zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa

 

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Obchody 103. rocznicy  wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z udziałem Sztandaru  szkoły, przy pięknie przystrojonych flagami narodowymi i powstańczymi obiektach, rozpoczęły się na terenie przykościelnym w Rosku, przy odrestaurowanym pomniku nagrobnym Powstańców Wielkopolskich z udziałem: Burmistrza Wielenia Pani Elżbiety Rybarczyk, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieleniu Pana Mirosława Myszkowskiego, zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieleniu Pana Marka Doczekalskiego, prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koła Ziemi Wieleńskiej Pana Mirosława Nawrota, dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu Pana Przemysława Grześkowiaka, dyrektora szkoły Pani Wiesławy Norkowskiej -Nawrot, zastępcy dyrektora szkoły Pana Romana Frąckowiaka, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Następnie zebrani przeszli za Pocztem Sztandarowym przed  szkołę, pod pomnik wdzięczności Powstańcom Wielkopolskim, ufundowany przez społeczność szkolną, pod którym zapalono znicze. Kolejnym miejscem,  gdzie delegacje wyraziły hołd Powstańcom  Wielkopolskim był obelisk upamiętniający pierwszego poległego Powstańca Wielkopolskiego na odcinku frontu Czarnków -Rosko - Wrzeszczyna. Ostatnim punktem upamiętnienia czynu powstańczego był pomnik we Wrzeszczynie, przy Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Rosku, gdzie również zapalono znicze.

Wiesława  Norkowska- Nawrot

 

Zobacz więcej zdjęć

Organizacja pracy szkoły w czasie nauczania hybrydowego lub zdalnego

obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Pobierz tutaj