Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych!

Gmina Wieleń informuje, iż w okresie lipiec – sierpień 2023r. dyżur dla dzieci przedszkolnych z terenu całej gminy będą pełniły następujące jednostki oświatowe:

1) Gminne Przedszkole w Wieleniu ul. Sportowa 1, 64-730 Wieleń

03.07.2023r. do 31.07.2023r.

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieleniu ul. Jana Pawła II 3, 64-730 Wieleń

01.08.2023r. do 31.08.2023r.

Z opieki przedszkolnej w okresie lipiec – sierpień mogą skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczały do Gminnego Przedszkola w Wieleniu bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieleń jest organem prowadzącym.

W terminie od dnia 17 maja 2023r. do dnia 02 czerwca 2023r. do godz. 1500 zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie mogą składać u dyrektora jednostki, do której będzie uczęszczało dziecko wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

Wniosek o przyjęcie dziecka można bezpośrednio pobrać w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu lub w szkołach podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

 

Przemysław Grześkowiak

SAO Wieleń

Artykuł – Konkurs o powstaniu wielkopolskim

       9 stycznia 2023r.  w Miałach odbył się IV Powiatowy Konkurs Historyczny pn. Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej, w którym wzięło udział czterech uczniów z naszej szkoły: Nikodem Graś, Adrian Kowal i Arkadiusz Perz z klasy VII oraz Miłosz Rokicki z klasy VIII.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat wielkopolskiego czynu powstańczego,  rozwijanie zainteresowania Ziemią Wieleńską - własną Małą Ojczyzną.

    Nasi uczniowie wykazali się wiedzą.

I miejsce w kategorii klas VII-VIII zajął Miłosz Rokicki, wyróżnienia w tej kategorii otrzymali Adrian Kowal i Arkadiusz Perz – gratulacje!

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

I Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Rosku.

 

II Cel i przedmiot konkursu
1.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla szkoły.

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i promocyjnych.

3. Konkurs trwa od 02.01.2023r. do 20.01.2023r.


III Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i absolwenci.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie
3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 projekt.
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.


IV Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, internet, pisma, ulotki.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
• Należy przedstawić znak w formacie A4.
• W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z naszą szkołą:  obowiązkowo zawierać elementy graficzne odnoszące się do patrona naszej szkoły - Powstańców Wielkopolskich, nawiązywać do symboliki związanej z edukacją,
• wzbudzać pozytywne emocje,
• składać się :
 tylko z logotypu (stylizacji literowej),
 tylko z elementu graficznego będącego symbolem
 lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 20.01.2023  poprzez przesłanie plików graficznych na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule e-maila prosimy napisać: konkurs na logo.

W przypadku prac niewykonanych techniką komputerową, zgłoszenie następuje poprzez przesłanie skanu pracy.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.


VI Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

• zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
• oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
• czytelność i funkcjonalność projektu,
• estetyka wykonania projektu.


VII Ocena prac konkursowych
Szkolna Komisja Konkursowa dokona  oceny pod względem spełnienia warunków konkursu do 23.01.2023r.


VIII Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników 26.01.2023r.

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Życzymy ciekawych pomysłów!

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obchody 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

     27 grudnia po raz drugi obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – powstania polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919.

   W tym roku obchody odbywały się we Wrzeszczynie, o którą zacięte walki w czasie powstania toczyły się 4 lutego 1919 roku.

  Po uroczystej mszy świętej przedstawiona została sylwetka powstańca wielkopolskiego oraz historia bitwy o Rosko. Uczniowie naszej szkoły przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny.

   Złożenie wiązanek pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów powstania wielkopolskiego zakończyło obchody.

    Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku oraz OSP.