PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku od dnia 04.04.2022r.

Pobierz plik

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Pobierz plik

Informacje dotyczące postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego

na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Gmina Wieleń informuje, iż Zarządzeniem Nr 4/2022 Burmistrza Wielenia z dnia 4 stycznia 2022r. został ustalony harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym.

Ważne dla rodziców:

 1. W terminie od 10 lutego 2022r. do 25 lutego 2022r. (do godz. 15.00) rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego - w załączeniu deklaracja.
 2. W terminie od 28.02.2022r do 18.03.2022r. (do godz. 15.00) odbywa się składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - w załączeniu wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

Informacje dotyczące naboru do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można uzyskać w następujących placówkach:

 1. Gminne Przedszkole w Wieleniu, ul. Sportowa 1, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 11 03;
 2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim, Dzierżążno Wielkie 24, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 02 21;
 3. Szkołą Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, ul. Czarnkowska 10, 64-730 Wieleń telefon 67 256 36 81;
 4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 31 60;
 5. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 36 44;
 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, ul. Jana Pawła II 3, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 13 46.

Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego lub wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego można pobrać w załączonych linkach.

Wnioski do pobrania

 1. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
 3. Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziałów przedszkolnych

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym

Nikt im iść nie kazał -

poszli, bo tak chcieli…

 Gminne obchody 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i Święto patrona Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

7 lutego 2022 roku odbyły się Gminne obchody 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Rosku. Upamiętnienie wydarzeń rozpoczęto  Mszą świętą w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa, którą odprawił proboszcz tutejszej parafii - ksiądz Jakub Turek.

Zaistniała sytuacja pandemiczna nie pozwoliła na zorganizowanie uroczystości na terenie szkoły. Część oficjalna i część artystyczna odbyły się  po Mszy świętej przy nagrobnym pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły Dyrektor szkoły Pani Wiesława Norkowska – Nawrot powitała Burmistrza Wielenia Panią Elżbietę Rybarczyk, zaproszonych i przybyłych gości oraz uczniów. O zabranie głosu poprosiła współgospodarza uroczystości i gospodarza Gminy Wieleń Burmistrza Panią Elżbietę Rybarczyk, która w swoim wystąpieniu powitała wszystkich zebranych, podkreśliła znaczenie i rolę obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego w wychowaniu młodego pokolenia. Księdzu Proboszczowi Jakubowi Turkowi podziękowała za odprawioną Mszę świętą. Na ręce Dyrektora szkoły Pani Wiesławy Norkowskiej - Nawrot  złożyła podziękowanie za przygotowanie uroczystych obchodów oraz życzyła Gronu Nauczycielskiemu i Rodzicom sukcesów w wychowaniu młodzieży na dobrych i aktywnych Polaków, przygotowanych do wyzwań w dynamicznie rozwijającym się świecie.

Kolejnym punktem obchodów był montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów, treścią nawiązujący do przebiegu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku z uwzględnieniem wydarzeń, które miały miejsce na ziemi dawnego Powiatu Wieleńskiego (04.02.1919 r. potyczka o Wrzeszczynę oraz 07.02.1919 roku bitwa pod Roskiem). Na koniec części artystycznej z dziecięcych ust i serc wybrzmiała Marsylianka – pieśń patriotyczna napisana w 1919 roku dla uczczenia pierwszej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Ważnym i wzniosłym akcentem uroczystości był apel poległych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, podczas którego zostali przywołani Powstańcy Wielkopolscy z Białej, Ciszkowa, Gulcza, Hamrzyska, Mężyka, Miałów, Roska, Wrzeszczyny, Wielenia i innych miejscowości Wielkopolski, Kujaw i Pomorza.

W dalszej części uroczystości zostały złożone wiązanki przez przedstawicieli: Urzędu Miejskiego w Wieleniu z Burmistrzem Panią Elżbietą Rybarczyk i  zastępcą Burmistrza Panem Janem Graczykiem, Rady Miejskiej w Wieleniu z Przewodniczącym Panem Mirosławem Myszkowskim, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, którą reprezentowała Dyrektor szkoły Pani Wiesława Norkowska - Nawrot z uczniami, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Ziemi Wieleńskiej, które reprezentowali: Pani Aniela Bak i Pan Mirosław Nawrot, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne w Wieleniu reprezentował Pan Kazimierz Godawa, placówek oświatowych gminy Wieleń z Dyrektorem SAO Panem Przemysławem Grześkowiakiem, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu reprezentowała Kierownik Pani Lucyna Nawrot, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z Przewodniczącą Panią Joanną Puślecką, Rady Sołeckiej wsi Rosko z Sołtysem Panem Henrykiem Helakiem, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ DANEX” Sp. z o.o. Sp. K. reprezentował Dyrektor Pan Mariusz Schwarz, a także  Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nadleśnictwa  Potrzebowice, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku, Kółka Rolniczego w Rosku, Chóru Lutnia w Rosku i Wiejskiego Domu Kultury w Rosku.

Na zakończenie głos zabrał Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koła Ziemi Wieleńskiej – Pan Mirosław Nawrot, który podziękował Burmistrzowi Wielenia Pani Elżbiecie Rybarczyk za wspieranie działań na rzecz upamiętniania Powstania Wielkopolskiego,  Pani Dyrektor Wiesławie Norkowskiej – Nawrot  oraz społeczności szkoły za kultywowanie i czczenie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, Chóru „Lutnia” z Roska, Kółka Rolniczego w Rosku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku oraz  Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wieleniu.

Z wyprzedzeniem i z wprowadzonymi ograniczeniami sanitarno - epidemiologicznymi zorganizowano i przeprowadzono VIII Gminny Konkursu Wiedzowo - Plastyczny o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem: Śladami powstania wielkopolskiego, który honorowym patronatem objęła Pani Burmistrz Wielenia.

 

Nagrody ufundował Urząd Miejski w Wieleniu.

Violetta Wojtaś

Marlena Dubiał

 

Zobacz więcej zdjęć