DOWOZY I ODWOZY SZKOLNE OD DNIA 22.11.2022r.

DOWOZY PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

 

AUTOBUS 5 (MW) A. K.

Wieleń 6.30 - Biała 6.50 - Mężyk (skrzyżowanie) 7.15 - Miały  7.25 -WieleńSP1 - 7.38 - Wrzeszczyna Przystanek 7.43 - Rosko SP 7.50 - Wieleń 8.05

AUTOBUS 8 (MD) M. Sz.

Wieleń 7.05 - Hamrzysko 7.25 - Rosko Kolonia 7.35 - Rosko OP (skręt do WDK) - Rosko SP 7.40 (do ZS) - Wrzeszczyna OP 7.45 - Wieleń ZS 7.50 - Wieleń 8.00

 

PONIEDZIAŁEK i ŚRODAODWOZY

AUTOBUS 2 (MD) B. S.

2) Wieleń SP1 14.25 - Wieleń ZS 14.26  - Wrzeszczyna 14.35 - Rosko SP 14.45 - Rosko Kolonia 14.50 - Hamrzysko 14.55 - Mężyk 15.15 - Miały OP 15.25 - Wieleń 15.40

AUTOBUS 3 (PK) R. Sz.

1) Wieleń 12.20 - Rosko Szkoła 12.35 - Wrzeszczyna 12.45 - Rosko SP 13.00 - Rosko OP 12.55 - Rosko Kolonia 13.00 - Hamrzysko 13.10- Miały 13.40 - Mężyk (skrzyżowanie) 13.45 - Biała 14.05 -Rosko SP 14.20

2) Rosko SP 14.45 - Wrzeszczyna 14.55 - Wieleń 15.05

 

WTOREK, CZWARTEK I PIATEK ODWOZY

AUTOBUS 2 (MD) B. S.

2) Wieleń SP1 14.25 - Wieleń ZS 14.26 - Wrzeszczyna 14.35 - Rosko SP 14.45 (wsiadają uczniowie z SP Miały) - Rosko Kolonia 14.50 - Hamrzysko 14.55 - Biała 15.05 - Mężyk 15.25 - Miały OP 15.30 - Wieleń 15.45

AUTOBUS 3 (PK) R. Sz.

1) Wieleń 12.20 - Rosko Szkoła 12.35 - Wrzeszczyna 12.45 - Rosko SP 13.00 - Rosko OP 12.55 - Rosko Kolonia 13.00 - Hamrzysko 13.10- Miały 13.40 - Mężyk (skrzyżowanie) 13.45 - Biała 14.05 - Miały  14.25 - Mężyk - 14.30 - Rosko 14.45 (wysiadają uczniowie SP Miały) - Wrzeszczyna14.55 – Wieleń 15.05

 

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.

Po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.

Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je ponownie w roku 1989.

10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna wspólnie odśpiewała “Mazurka Dąbrowskiego”, po raz kolejny włączając się do ogólnopolskiej akcji “Szkoła do hymnu”.

Podczas tej uroczystości przypomniana została historia naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania niepodległości.

Od 24 lutego żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości. Rosyjska inwazja w fundamentalny sposób zmienia Ukrainę, Europę i Rosję.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

Violetta Wojtaś

 

 Ślubowanie Pierwszoklasistów.

Tradycją naszej szkoły stało się, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość. Uczniowie klasy pierwszej 21 października 2022r. złożyli ślubowanie na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich. Takie święto nie może odbyć się bez obecności kolegów, koleżanek z klas starszych, nauczycieli naszej szkoły, rodziców, dziadków. Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitał dyrektor szkoły. Pierwszoklasiści gotowi do występu, odświętnie ubrani i bardzo przejęci swoją rolą przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Przygotowana część artystyczna potwierdziła, że pierwszoklasiści są wyjątkowymi i ambitnymi uczniami. Na zakończenie uczniowie klasy I zostali uroczyście pasowani przez Pana Dyrektora na Uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich. Za trud przygotowań dzieci zostały obdarowane przez rodziców oraz grupę Przedszkolną „Biedronki” słodkim upominkiem.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi, Rodzicom, Nauczycielom, Kolegom z Oddziału Przedszkolnego, Kolegom z klasy III oraz przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego za wkład w przygotowaniu tak wspaniałej uroczystości.

Dzień Papieski w naszej Szkole

Dzień Edukacji Narodowej

            W piątek 14 października 2022 r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji na uroczystej akademii  spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście. 

            Pan dyrektor Roman Frąckowiak powitał wszystkich  zaproszonych gości. Podziękował pracownikom oraz emerytom  szkoły za trud włożony w kształcenie  i wychowanie młodego pokolenia wręczając  nagrody, podziękowania i kwiaty.

            Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Artyści poprzez program humorystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Nie zabrakło też układu tanecznego w wykonaniu uczniów klasy  V –  VII.

            Podziękowania, życzenia i słodki upominek przekazali również uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wyrażając wdzięczność wszystkim pracownikom szkoły za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce okazywane podczas pracy z dziećmi.