Adwokat dla szkoły

Dnia 2 października odbyło się spotkanie z Panią Joanną Jędrzejak adwokatem z Wielkopolskiej izby Adwokackiej w Poznaniu. W spotkaniu brały udział uczniowie od klasy szóstej do ósmej. Tematem spotkania było uświadomienie uczniów o ich prawach i obowiązkach. Spotkanie mogło zostać zrealizowane dzięki programowi ,,Adwokat dla ucznia". Podczas spotkania omówiony został zawód adwokata.  Uczniowie mogli również zadawać nurtujące ich pytania na temat problemów prawnych, rozpraw sądowych, alternatywnego rozwiązywania sporów. 

 Zuzanna Adamska

Patriotyzm w Puszczy Noteckiej

      W Gogolicach na terenie Nadleśnictwa Wronki w sercu Puszczy Noteckiej, odsłonięto Kamień Pamiątkowy z okazji 100. rocznicy powrotu Wielkopolski do Ojczyzny. Projekt ten rozpoczęto wiosną 2018 roku, a zrealizowany  został z inicjatywy Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pana Romana Wojtkowiaka w ścisłym współdziałaniu z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koła Ziemi Wieleńskiej, Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku i Szkołą Podstawową im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu oraz Nadleśnictwem Wronki, Parafią pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce, Zespołem Hejnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, Panami Grzegorzem i Mikołajem Wieczorkiem, a także Panem Romanem Magdziarzem, właścicielem Zakładu Kamieniarskiego w Ciszkowie.

    Z Gogolicami, a właściwie miejscem posadowienia okolicznościowego kamienia na rozdrożu do Leśnictwa  Gogolice i Leśnictwa Smolarnia związana jest ciekawa historia. Otóż, pracownicy Nadleśnictwa Wronki w porozumieniu z ówczesnym nadleśniczym Panem Zbigniewem Gzylem, porządkując skwer na rozdrożu, wokół przydrożnego krzyża znaleźli kamień, na którym po starannym oczyszczeniu odkrył się napis upamiętniający 10. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. O ciekawym odkryciu dowiedział się  Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego Pan Roman Wojtkowiak, który pod wpływem impulsu podjął decyzję, że skoro 90 lat temu potrafiono okazać jak kocha się Ojczyznę, to tym bardziej my dzisiaj w wolnej Polsce, musimy również wyrazić patriotyzm i okazać pamięć Tym, którym zawdzięczamy niepodległą i demokratyczną Polskę.

    Uroczystość odbyła się w plenerze, w której udział wziął inicjator, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  Pan Roman Wojtkowiak wraz z małżonką i przyjaciółmi oraz  leśnicy z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Panem Damianem Szcześniakiem, nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki Pan Grzegorz Kupka, leśniczy Leśnictwa Gogolice Pan Maciej  Grupa, Pan Paweł Strawa z zespołem hejnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, burmistrz Wronek Pan Mirosław Wieczór, Burmistrza Wielenia na prośbę Pani Burmistrz Elżbiety Rybarczyk reprezentował prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koła Ziemi Wieleńskiej Pan Mirosław Nawrot. Uroczystość zaszczycili członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Pan Ryszard Wosiński i były współwłaściciel  Bydgoskiej PESY Pan Zenon Duszyński oraz dyrektorzy, uczniowie i ich opiekunowie – nauczyciele ze Szkół Podstawowych z Roska i Gulcza.

    Obydwa kamienie poświęcił i poprowadził modlitwę pod krzyżem Proboszcz z  Piłki ksiądz Daniel Wachowiak.  Szkoły Podstawowe z Roska i Gulcza przygotowały montaż słowno – muzyczny, zatytułowany „Jestem dumnym Polakiem”, według  autorstwa Pani Violetty Wojtaś i Pana Mariana Obst. Szkoły wspólnie z TPPW Koło Ziemi Wieleńskiej wykonały wokół skweru wystrój patriotyczny. Scenariusz uroczystości przygotowało w porozumieniu z Profesorem i Nadleśnictwem we Wronkach TPPW Koło Ziemi Wieleńskiej. Uczennice wszystkim uczestnikom przypięły wykonane przez szkoły biało-czerwone rozetki.

    Pogoda tego dnia, mówiąc za dyrektorem RDLP w Pile była dobra, tylko uczestnicy niewłaściwie się ubrali. Uroczystość przebiegła w podniosłej, patriotycznej atmosferze, rozpoczęli hejnaliści z ZSL w Goraju pod batutą Pana Pawła Strawy, na sygnał których wprowadzono sztandary szkół. Wspólnie odśpiewano hymn Polski. Po odsłonięciu kamienia harcerki z Gulcza w uroczysty sposób złożyły flagę państwową i przekazały ją na ręce Profesora Pana Romana Wojtkowiaka, jako wyraz szacunku             i uznania za starania o upamiętnianie czynów patriotycznych, szczególnie Powstańców Wielkopolskich. Następnie odczytano i podpisano Akt erekcyjny posadowienia Kamienia i umieszczono w kapsule czasu. W dalszej części Pan Profesor zabierając głos, podkreślił znaczenie patriotyzmu dla istnienia państwa i narodu, a także przedstawił historię miejsca, która stała się iskrą do postawienia kamienia w 100. rocznicę powrotu Wielkopolski do Polski oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w tym projekcie. Pan dyrektor  RDLP w Pile w swoim wystąpieniu, przywołał słowa  św. Jana  Pawła II podkreślając, że wszyscy powinniśmy troszczyć się o Ojczyznę, okazywać jej miłość. Zwrócił uwagę na to, że  wolność  i suwerenność  Polski jest skarbem, który nie został nam dany raz na zawsze. W przesłaniu Pana Dyrektora wybrzmiał jeszcze apel do nas wszystkich o to, żebyśmy nie stawiali żadnych interesów ponad dobro narodu i państwa. Uczniowie przedstawili poruszający montaż słowno –muzyczny.

    Na zakończenie hejnaliści z Goraju sygnałem zaprosili na poczęstunek, który ufundowało Nadleśnictwo Wronki.  Prowadzący Mirosław Nawrot podziękował wszystkim zebranym, także tym których nie wymieniono z imienia i nazwiska za udział i życzył dobrego dnia, a leśnikom „Darzbór”.

 

Zobacz więcej zdjęć

                                                                                                 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

   2 września 2019 roku rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Wspólnie przywitaliśmy go wraz z rodzicami, przedstawicielami społeczności lokalnej oraz władz lokalnych z burmistrz Wielenia panią Elżbietą Rybarczyk i sołtysem wsi Rosko panem Henrykiem Helakiem.

   W ramach ogólnopolskiej akcji „ Przerwany marsz…” wraz  z osobami, które wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny,  symbolicznie dokończyliśmy , przerwany przez wybuchu II wojny światowej, marsz do szkoły ówczesnej młodzieży. 

   Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.15 uroczysta Msza Święta w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa.  Po mszy świętej przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej stanęliśmy do uroczystego Apelu Poległych, złączeni myślą o wszystkich znanych i nieznanych żołnierzach - obrońcach naszej Ojczyzny, którzy 80 lat temu swym czynem, nieugiętą wolą walki i największym poświęceniem dali świadectwo umiłowania wolności i godności ludzkiej.

   Po złożeniu wiązanek pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej przeszliśmy do szkoły na uroczysty apel.

   Społeczność szkolną, zaproszonych gości a szczególnie uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej, przywitała dyrektor szkoły – pani Wiesława Norkowska - Nawrot. Głos również zabrała Burmistrz Wielenia p. Elżbieta Rybarczyk, która życzyła wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.  Zarówno pani dyrektor jak i pani burmistrz  odniosły się do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

   W naszej szkole  w roku szkolnym  2019/2020 w ośmiu oddziałach rozpoczęło naukę 169  uczniów. Szczególnie w tej grupie witamy najmłodszy oddział – PIERWSZAKÓW – który liczy20 uczniów. Edukacją naszych uczniów zajmować się będzie w sumie 22 nauczycieli. 

                                                                                                         Violetta Wojtaś

 

Zobacz więcej zdjęć

 

HARMONOGRAM DOWOZÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Autobus 1

Mężyk - 7.13

Miały SP - 7.23

Wieleń SP1 - 7.38

Wrzeszczyna Przystanek 7.43

Rosko SP - 7.50

 

Autobus 2

Hamrzysko - 7.25

Rosko Kolonia - 7.35

Rosko Odział Przedszkolny - 7.37

Rosko SP - 7.40

 

ODWÓZ

Poniedziałek

Autobus 1

Rosko OP 12.40 - Rosko Szkoła 12.45 - Wrzeszczyna 12.50

Rosko Szkoła 13.00 - Rosko OP 13.05 - Rosko Kolonia 13.10 - Hamrzysko 13.15 - Mężyk 13.20

Autobus 2

Rosko SP 15.25  - Rosko Kolonia 15.30 - Hamrzysko 15.40 - Mężyk 15.55

Autobus 3

Rosko SP 15.25 - Wrzeszczyna 15.35

 

Wtorek - Środa - Czwartek - Piątek

Autobus 1

Rosko OP 12.40 - Rosko Szkoła 12.45 - Wrzeszczyna 12.50

Rosko Szkoła 13.00 - Rosko OP 13.05 - Rosko Kolonia 13.10 - Hamrzysko 13.15 - Mężyk 13.20

Autobus 2

Rosko SP 14.45  - Rosko Kolonia 14.50 - Hamrzysko 14.55 - Mężyk 15.15

Autobus 3

Rosko SP 14.45 - Wrzeszczyna 14.55

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII