TO JEST MOŻLIWE!

GMINNY KONKURS TAŃCÓW DWORSKICH 2018 r.

Dnia 23 maja 2018r. odbył się pierwszy Gminny Konkurs Tańców Dworskich pod patronatem Burmistrz Wielenia- pani Elżbiety Rybarczyk.. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Sekretarz Gminy - pani Krystyna Heppner.  Wśród gości znaleźli się również rodzice, nauczyciele oraz dzieci       i młodzież. Konkurs był możliwy dzięki wsparciu sponsorów, przyjaciół szkoły, zaangażowaniu wielu nauczycieli  i pracowników obsługi. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły z Gminy Wieleń,  reprezentowane przez formacje taneczne: SILVATICĘ ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, DWÓRKI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego            w Wieleniu, SZLACHCICÓW  i SZLACHCIANKI ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim, BALLARE ze Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, JP II ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, INSPIRACJĘ ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.  Łącznie osiemdziesięcioro uczestników.

Pani Dyrektor, w swoim przemówieniu, mówiła o tym, że Gminny Konkurs Tańców Dworskich został również zainicjowany dzięki udziałowi naszej szkoły w międzynarodowym projekcie Erasmus +, który jest realizowany wspólnie ze szkołami z Niemiec, Francji i Włoch pod hasłem: „Badając przeszłość, odkrywamy przyszłość”.  Poznając historię tańca dworskiego, badamy  jego wpływ na zjednoczenie różnych grup społecznych, środowiskowych i kulturowych.

„Rodzaje tańców ukazują nam naszą przeszłość, a przywoływanie tej przeszłości jest niezbędne, aby móc patrzeć w przyszłość.  Język tańca pozwala na niewerbalną komunikację, mimo różnic pochodzenia, rasy i zwyczajów”.

Taniec to także doskonały most kulturowy – kontynuowała pani Dyrektor - łączący przeszłość z przyszłością, jak również doskonała okazja do promowania i wspierania zrównoważonego rozwoju oraz aktywności szkoły i gminy w środowisku lokalnym, a nawet międzynarodowym. Pani Dyrektor zapewniła, że zaprezentowane tańce dworskie zostaną uwiecznione na filmie, który będzie wyświetlony podczas pobytu uczniów we Włoszech podczas kolejnego międzynarodowego spotkania uczniów w mieście Faenza.

Pani Sekretarz- Krystyna Heppner nawiązała do dziedzictwa historycznego związanego           z niebagatelną dla Wielenia postacią Kazimierza Wielkiego i ważnym rokiem jubileuszowym dla Wielenia – świętowania rocznic 910 lat grodu i 670 lat nadania praw miejskich. Stwierdziła również, że nauka tańca barokowego wpisuje się w projekt Inicjatyw Kulturalnych Mieszkańców Gminy Wieleń „Zmieniaj swoje miejsce”.

Jury reprezentowały: pani Teresa Kubiak- instruktor tańca i teatru, pani Alicja Adamczyk- Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, pani Lilianna Obst- absolwentka szkoły muzycznej drugiego stopnia w Pile.

Instruktorami tańca były panie: Grażyna Korpys, Paulina Rychlik, Agnieszka Wojewoda, Kamila Trybuchowska- Wisła, Jolanta Ściegienna, Krystyna Ryżek, Danuta Koleśniak.

Widzowie mieli okazję obejrzeć szeroki repertuar tańców dworskich, prezentowanych            w bogatych i niezwykłych kostiumach.  Tancerze wkomponowali się w oryginalną przestrzeń, która stopniowo zaludniała się postaciami realizującymi bogate choreografie na wysokim poziomie. 

Po obejrzeniu formacji tanecznych jury oceniło uczestników, przyznało następujące nagrody    i wyróżnienia:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku (20 tancerzy),

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła w Wieleniu (16),    

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu (10),

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim (12),

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu (14),

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Miałach (8).

Osobowością indywidualną, prezentującą wysoką klasę taneczną, konkursu okazał się uczeń klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku- Mateusz Opas.

Laureaci otrzymali nagrody dla szkół oraz nagrody indywidualne, które wręczały pani Sekretarz- Krystyna Heppner i pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Rosku. Na zakończenie obie panie dokonały podsumowania i oceny przedsięwzięcia. Mówiły o efektach – dużym zaangażowaniu młodzieży w życie artystyczne gminy Wieleń oraz o zaangażowaniu instruktorów w poprawę przestrzeni artystycznej społeczności lokalnej także dzięki udziałowi młodych ludzi w Targach Produktu Lokalnego w Wieleniu- 17 czerwca 2018 r.

Zaangażowanie i poziom artystyczny wszystkich młodych tancerzy zasługują na wyróżnienie. Gratulujemy i dziękujemy.

                                                                                                       Danuta Koleśniak

                                                                                                       Magdalena Słabig

UCZNIOWIE Z ROSKA W MÜLHEIM AN DER RUHR

Pierwsze spotkanie międzynarodowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z uczniami z krajów partnerskich realizujących wspólnie projekt Erasmus Plus odbyło się w malowniczym zagłębiu rzeki Ruhry w Mülheim w Niemczech od 12.03.2018 do 17.03.2018. Wszystkich uczestników projektu z Polski, Francji, Włoch i Niemiec przywitała cudowna wiosna.

Przybyłych uczniów przywitali serdecznie rodzice wraz z uczniami z Realschule Borich z Mülheim, a następnie zabrali swoich gości do domów. Był to czas na bliższe poznanie się i doskonała okazja do trenowania języka obcego.

Od poniedziałku ruszyliśmy pełną parą do zrealizowania jednego z zadań projektowych. Projekt grupowy zatytułowany „Ruhrgebiet – From Industry to Culture” polegał na badaniu i zwiedzaniu industrialnego centrum Niemiec, obszaru, który podlegał ciągłym zmianom poprzez minione dekady. Kopalnie węgla, fabryki zostały zamknięte, a inne industrialne pomniki znalazły swoje nowe zastosowanie. Uczniowie, podzieleni na 5 międzynarodowych grup, mieli za zadanie przygotować multimedialną prezentację, która miała promować jeden z pięciu pomników industrialnych znajdujących się w Mülheim i okolicy. Przygotowana prezentacja, zgodnie z głównym tytułem projektu Reporting on our Past, Investigating our Future, musiała ukazać dany obiekt w trzech perspektywach czasowych – przeszłości, teraźniejszości, a co najważniejsze – przyszłości. Uczniowie odwiedzili kolejno Essen-Zeche Zolverein – zamkniętą już dziś kopalnię węgla przekształconą obecnie w ogromne muzeum, dwie wieże ciśnień również przekształcone w muzea The Aquarius Museum i Camara Obscura, Tetrahedron (stalową konstrukcję w kształcie ostrosłupa). Ostateczne wyniki prac nad obiektami zostały zaprezentowane podczas spotkania na zakończenie projektu, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele. Trzeba przyznać, że takie warsztatowe działania były okazją do integracji i wymiany doświadczeń i zaowocowały kreatywnymi multimedialnymi pokazami.

Nie zabrakło też czasu na rozrywkę, gdyż uczestnicy projektu mieli okazję zjeżdżać na sankach w Alpincenter w Bottrop, posmakować lokalnych potraw oraz zwiedzić stare miasto. Mimo że Mülheim pożegnało nas zimowo, to wracaliśmy do Polski pełni wrażeń i pozytywnych emocji.

Kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt odbędzie się już niebawem, bo w maju. Tym razem wszyscy spotkamy się we Włoszech, w mieście Faenza niedaleko Bolonii i Florencji. Czekamy na kolejne wyzwania i niesamowite spotkania różnych kultur, które łączy europejska tradycja.

Koordynator projektu

Kamila Trybuchowska-Wisła

 

Uczniowie przy makiecie kopalni Zeche Zollverein

Uczniowie podczas zwiedzania kopalni Zeche Zollverein

Uczniowie podczas zwiedzania Mulheim

UCZNIOWIE Z ROSKA W MÜLHEIM AN DER RUHR

Pierwsze spotkanie międzynarodowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z uczniami z krajów partnerskich realizujących wspólnie projekt Erasmus Plus odbyło się w malowniczym zagłębiu rzeki Ruhry w Mülheim w Niemczech od 12.03.2018 do 17.03.2018. Wszystkich uczestników projektu z Polski, Francji, Włoch i Niemiec przywitała cudowna wiosna.

Przybyłych uczniów przywitali serdecznie rodzice wraz z uczniami z Realschule Borich z Mülheim, a następnie zabrali swoich gości do domów. Był to czas na bliższe poznanie się i doskonała okazja do trenowania języka obcego.

Od poniedziałku ruszyliśmy pełną parą do zrealizowania jednego z zadań projektowych. Projekt grupowy zatytułowany „Ruhrgebiet – From Industry to Culture” polegał na badaniu i zwiedzaniu industrialnego centrum Niemiec, obszaru, który podlegał ciągłym zmianom poprzez minione dekady. Kopalnie węgla, fabryki zostały zamknięte, a inne industrialne pomniki znalazły swoje nowe zastosowanie. Uczniowie, podzieleni na 5 międzynarodowych grup, mieli za zadanie przygotować multimedialną prezentację, która miała promować jeden z pięciu pomników industrialnych znajdujących się w Mülheim i okolicy. Przygotowana prezentacja, zgodnie z głównym tytułem projektu Reporting on our Past, Investigating our Future, musiała ukazać dany obiekt w trzech perspektywach czasowych – przeszłości, teraźniejszości, a co najważniejsze – przyszłości. Uczniowie odwiedzili kolejno Essen-Zeche Zolverein – zamkniętą już dziś kopalnię węgla przekształconą obecnie w ogromne muzeum, dwie wieże ciśnień również przekształcone w muzea The Aquarius Museum i Camara Obscura, Tetrahedron (stalową konstrukcję w kształcie ostrosłupa). Ostateczne wyniki prac nad obiektami zostały zaprezentowane podczas spotkania na zakończenie projektu, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele. Trzeba przyznać, że takie warsztatowe działania były okazją do integracji i wymiany doświadczeń i zaowocowały kreatywnymi multimedialnymi pokazami.

Nie zabrakło też czasu na rozrywkę, gdyż uczestnicy projektu mieli okazję zjeżdżać na sankach w Alpincenter w Bottrop, posmakować lokalnych potraw oraz zwiedzić stare miasto. Mimo że Mülheim pożegnało nas zimowo, to wracaliśmy do Polski pełni wrażeń i pozytywnych emocji.

Kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt odbędzie się już niebawem, bo w maju. Tym razem wszyscy spotkamy się we Włoszech, w mieście Faenza niedaleko Bolonii i Florencji. Czekamy na kolejne wyzwania i niesamowite spotkania różnych kultur, które łączy europejska tradycja.

Koordynator projektu

Kamila Trybuchowska-Wisła

 

Uczniowie przy makiecie kopalni Zeche Zollverein

Uczniowie podczas zwiedzania kopalni Zeche Zollverein

Uczniowie podczas zwiedzania Mulheim

Wyjazd na Tropical Islands

Dnia 02.03.2018 roku odbył się szkolny wyjazd na Tropical Islands. O godzinie 5:00 wyruszyliśmy w około 5 godzinną trasę. Po dojechaniu na miejsce około 9:00 wszyscy jak najszybciej chcieliśmy wypluskać się w wodach Wyspy Tropikalnej. Czas, który mogliśmy tam spędzić to aż 9 godzin! Przez ten czas bawiliśmy się w Morzu i Lagunie oraz szaleliśmy na zjeżdżalniach czy Amazonce. Wszystkim na pewno każda strefa bardzo się spodobała. Z bólem o 17:00 musieliśmy się pożegnać z obiektem Wyspy Tropikalnej, i wyruszyć w trasę powrotną. Podczas niej nie mogło zabraknąć wyczekiwanego przez nas przystanku w McDonald's. Przed godziną 22:00 każdy zmęczony, lecz szczęśliwy był już w swoim domu.

Sukces ucznia z naszej szkoły w Grand Prix Poznania 2018

W sobotę, 17 lutego, biegacze oraz nordicowcy, zainaugurowali w stolicy Wielkopolski cykl zawodów zaliczanych do Grand Prix Poznania w biegach 2018. W skład cyklu wchodzą 4 imprezy, IV Bieg Walentynkowy, IV Bieg Zajączka Wielkanocnego, IV Nocny Bieg Świętojański oraz V Bieg Mikołajkowy. Pierwszy etap rywalizacji odbył się wokół jeziora Rusałka. Zawodnicy startowali na dystansie 5 i 10 kilometrów w biegach oraz 5 kilometrów w marszu z kijami czyli nordic walking. W rywalizacji mężczyzn w klasyfikacji open na 2 miejscu linię mety minął Mateusz Frąckowiak z klasy III b gimnazjum.  W bezpośredniej rywalizacji uległ tylko Mistrzowi Europy z 2017r. Sebastianowi Rajewskiemu z Piły.