VII Gminny Konkurs Wiedzy  o Powstaniu Wielkopolskim

          20 stycznia 2020 roku odbył się VII Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem:  „Panu Bogu i Matce Najświętszej cześć za Powstańców Wielkopolskich, którym zawdzięczamy wolną Polskę”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej. Patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Wielenia pani Elżbieta Rybarczyk.  

         Celem konkursu jest przybliżenie wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach oraz kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia przynależności do regionu.

       Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwali Violetta Wojtaś, nauczyciel historii oraz Mirosław Nawrot, prezes TPPW 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej.

         W skład komisji konkursowej weszli członkowie TPPW 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej: Józef Wicher  - przewodniczący, Aniela Bak, Jan Pawełczyk i Stanisław Neunert .

      W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Wieleń. Testy zostały przeprowadzone na dwóch poziomach: klasy IV- VI oraz klasy VII - VIII. Uczniowie, którzy zdobyli min. 80 % z wymaganych punktów, otrzymali tytuł Laureata, a tytuł Finalisty ci uczniowie, którzy przystąpili do etapu gminnego.

    Nagrody  ufundował Urząd Miejski w Wieleniu oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.

     Laureaci i finaliści VII edycji konkursu otrzymali nagrody podczas Gminnych Obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100 rocznicy powrotu Ziemi Wieleńskiej do Macierzy, które odbyły się w dniu 24 stycznia 2020 r. w Rosku

Laureatami w kategorii  klas IV  – VI  szkół podstawowych zostali:

 Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu:

 • Sychel Kristina
 • Placha Antoni

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku:

 • Jacobson Laura
 • Jarosz Jowita
 • Kupis Patryk

 Laureatami  w kategorii klas VII-VIII  szkół podstawowych zostali:

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu:

 • Grzech Amelia
 • Mantaj Martyna
 • Wieczorek Marta
 • Pujanek Patryk

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku:

 • Fręśko Oliwia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II  w Wieleniu:

 • Dzudzewicz Julia
 • Malisz Szymon

  Wykaz finalistów

 Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu:

 • Koleśniak Nikola

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku:

 • Adamska Zuzanna
 • Nowaczyk Rozalia
 • Kaźmierczak Wiktoria

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim:

 • Durma Karol

 Violetta Wojtaś

Koncert adwentowy

Popołudniowy piątek, 13 grudnia był bez wątpienia dniem szczęśliwym. Tego dnia bowiem w naszej szkole odbył się Koncert Adwentowy, podczas którego uczniowie oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w przepięknych pieśniach adwentowych oraz piosenkach świątecznych.

W cudownej atmosferze nadchodzących Świąt, publiczność wysłuchała utworów w wykonaniu chórku składającego się z uczniów klas IV-VIII, których wspomagali najmłodsi uczniowie z klas I-III. Dużo wzruszeń wywołały występy dzieci z przedszkola w Rosku i z Wrzeszczyny oraz świąteczny, lekki taniec pierwszoklasistów z chustami. Dodatkową atrakcją były gościnne występy: chóru „Lutnia”, zespołu "Kamerton oraz naszej absolwentki, Julii Drozd, która zagrała na ukulele. Z uwagą wysłuchano także świątecznego utworu, zaśpiewanego przez chórek naszych nauczycielek. Występy muzyczne przeplatane były słowem mówionym, w którym nie zabrakło nastrojowych wierszy, życzeń oraz ważnego przesłania na nadchodzące dni. Na zakończenie koncertu Pani Dyrektor Wiesława Norkowska-Nawrot oraz Burmistrz Wielenia Pani Elżbieta Rybarczyk złożyły wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

Na tym jednak wieczór się nie zakończył. Gości zaproszono na kiermasz świątecznych ozdób, przygotowany we współpracy z Radą Rodziców. Uczestnicy mogli zakupić świąteczne ozdoby, bombki, stroiki oraz wypieki, w większości będące efektem pracy własnej dzieci i rodziców.

Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z nami ten przedświąteczny czas i życzymy wszystkiego, co najlepsze na nadchodzące święta i Nowy Rok.

 

Zobacz więcej zdjęć

                      XX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „ORTOGRAFIA NA WESOŁO”

W środę, 11 grudnia odbył się w naszej szkole XX Jubileuszowy Gminny Konkurs Ortograficzny „Ortografia na wesoło”, który zgromadził mistrzów orografii z naszej gminy. Konkurs miał na celu rozwijanie kompetencji i zainteresowań ortograficznych, integrację międzyszkolną, promowanie i krzewienie kultury języka ojczystego. Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości , w tym uczniów i  nauczycieli. Drugim punktem była rozgrzewka ortograficzna, w której uczestnicy musieli wykazać się znajomością nie tylko zasad polskiej ortografii, ale redagowaniem dłuższych form pisemnych (opowiadanie).  Następnie podzieleni na dwie kategorie wiekowe uczniowie przeszli do dwóch sal i tam nastąpiła część właściwa – trudne dyktando ortograficzne z wieloma pułapkami ortograficznymi. Komisja konkursowa w składzie : Marzena Fuhrmann, Magdalena Mikołajczak, Marlena Dubiał, Monika Pertek – Koprowska, Natalia Dobczyńska sprawdzała dyktanda, zaś każdy z uczestników mógł wypić ciepłą herbatę i zjeść drożdżówkę. Po obradach nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu:

a/ kategoria I - klasy IV-VI szkoła podstawowa:

I miejsce -  Emilia Stanek, SP nr 1 Wieleń

II miejsce – Oliwia Janecka, SP nr 1 Wieleń

III miejsce  - Alicja Michalska , SP Gulcz

wyróżnienie – Sandra Hyłek, SP Gulcz i Emil Wojciechowski, SP Dzierżążno Wielkie

b/kategoria II – klasy VII – VIII szkoła podstawowa :

I miejsce  –  Maria Krystek , SP Rosko

II miejsce – Jakub Bodnar, SP nr 1 Wieleń

III miejsce – Patryk Pujanek, SP Gulcz

wyróżnienie -  Martyna Mantaj, SP Gulcz

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy sukcesów ortograficznych!

Dziękujemy Radzie Rodziców SP w Rosku, Urzędowi Gminy w Wieleniu, Starostwu Powiatowemu w Czarnkowie, Panu Krzysztofowi Wieczorkowi z firmy Adeon,  Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu z PKO BP w Poznaniu za wsparcie finansowe oraz nagrody rzeczowe na konkurs.

                                                                                                                                                       Marlena Dubiał

 

zobacz więcej zdjęć

Nasi uczniowie  po raz dziewiąty w Kraju Saary

          Współpraca Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z Ekologicznym Ośrodkiem Edukacyjnym Spohnshaus w Gersheim w Niemczech rozpoczęła się w grudniu 2011r. Ośrodek ten propaguje wśród młodzieży niemieckiej, polskiej, ukraińskiej i francuskiej działalność mającą na celu budzenie świadomości proekologicznej, prospołecznej i proeuropejskiej. W trakcie trwającej już od dziewięciu lat współpracy z ośrodkiem Spohnshaus nasi uczniowie realizowali w Gersheim zarówno dwustronne polsko-niemieckie, jak i trójstronne polsko-niemiecko-ukraińskie projekty edukacyjne. Na przestrzeni wspomnianych już dziewięciu minionych lat do współpracy udało nam się zaprosić Gimanzjum nr 5 ze Lwowa, Gimnazjum z Drohobycza, Szkołę im. Edith Stein z Friedrichstahl, Realschule Broich z Mühlheim an der Ruhr, Kopernikus-Gimnazjum Wasseraalfingen z Aalen oraz zaprzyjaźnione już od 17 lat partnerskie Eugen-Bolz-Gimnazjum z Rottenburga. Dzięki zrealizowanym wspólnie projektom uczniowie szkoły w Rosku rozwijali umiejętności posługiwania się językiem niemieckim jako środkiem umożliwiającym dyskusję nad ważnymi międzynarodowymi i światowymi kwestiami takimi jak: święta Bożego Narodzenia w kontekście zrównoważonego rozwoju, problem braku wody w krajach trzeciego świata, niszczenie zasobów lasów tropikalnych w celach przemysłowych, skutki ocieplającego się klimatu, problematyka mobilności na świecie i jej wpływu na stan środowiska naturalnego, właściwe odżywianie oraz metody produkcji żywności na świecie, nadmierny konsumpcjonizm i jego skutki dla środowiska, 500 lat Reformacji w Niemczech i wpływ Marcina Lutra na kształtowanie się kościoła ewangelickiego, problematyka uchodźców w Europie oraz malarstwo ekspresjonistyczne w oparciu o prace Jerzego Hulewicza. Udział w ww. międzynarodowych spotkaniach młodzieży pozwolił naszym uczniom zwiedzić także niektóre z ważniejszych i piękniejszych miejsc Europy i Niemiec. Wśród nich znalazły się między innymi Strasburg, Schengen, Luxenburg, Speyer, Heidelberg, Trewir i Saarbrücken.

         Również w tym roku, w dniach od 9 do 15 listopada 2019r w Ośrodku Ekologicznym w Gersheim, grupa 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku i Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu realizowała polsko-niemiecki projekt z równie liczną grupą uczniów z Kopernikus-Gimnazjum Wasseraalfingen z Aalen. Tegoroczny projekt obejmował zagadnienia historyczne dotyczące Europy XVIII, XIX, XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających kluczowy wpływ na kształtowanie się polsko-niemieckich, ale także niemiecko-francuskich, a w dalszej perspektywie europejskich stosunków międzynarodowych. Analiza wydarzeń takich jak rozbiory Polski, powstania narodowe, germanizacja na ziemiach polskich, I wojna światowa, odrodzenie Państwa Polskiego, II wojna światowa, konferencja w Poczdamie oraz utworzenie Unii Europejskiej pozwoliła rozwinąć wśród uczniów świadomość, że w walce o lepszą przyszłość dla Europy nie możemy powtarzać błędów i okrucieństw przeszłości. Jedną z ważniejszych konkluzji tego spotkania, wypowiedzianą przez uczniów podczas podsumowania projektu, były słowa, iż budowanie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich i europejskich dzisiaj oraz w przyszłości jest możliwe tylko wtedy, kiedy porzucimy to co było złe, to co już jest historią i spróbujemy poznać nasze narody na nowo, burząc w ten sposób negatywne stereotypy, uprzedzenia i niechęć. Tylko wtedy damy sobie szansę na budowanie dobrych i przyjacielskich stosunków międzynarodowych w Europie.

         Uczniowie zwiedzili także historyczne miasto Zweibrücken w Niemczech oraz miasta Nancy i Metz we Francji, gdzie podążali śladami przeszłych wydarzeń omawianych podczas warsztatów w Ośrodku Ekologicznym w Gersheim.

         Dziękujemy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz organowi prowadzącemu - Gminie Wieleń za wieloletnie wsparcie i pomoc w realizacji naszych projektów.

Karolina Polcyn