NOC W STAROSTWIE

    10 stycznia 2018 r. już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w przedsięwzięciu zorganizowanym przez Starostwo Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Czarnkowie – nocy w starostwie. Najpierw tłumnie zebrani – dzieci i młodzież oraz opiekunowie uczestniczyliśmy w mustrze (treningu żołnierskim), na dziedzińcu starostwa. Rozdano nam pakiety startowe wraz z kartą uczestnictwa w poszczególnych „atrakcjach” wieczoru. Podążaliśmy ścieżką historyczną „pod chmurką”, rozpoczynając od obejrzenia filmu pt. ”Powstanie Wielkopolskie. Czarnków odzyskany”, którego reżyserem jest pan Paweł Różycki, a odtwórcą roli Zdzisława Orłowskiego pan Paweł Majchrzak. Na etapie oglądania filmu nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli  zaszczyt poznać osobiście obu panów. Później udaliśmy się do Arsenału, miejsca, w którym mogliśmy podziwiać wyposażenie, umundurowanie i uzbrojenie z okresu Powstania Wielkopolskiego. Kolejnym punktem była strzelnica interaktywno-multimedialna, w której mogliśmy spróbować swoich sił. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale daliśmy radę dzięki parasolom podarowanym przez organizatorów. Posililiśmy się pyszną wojskową grochówką, po czym przeszliśmy do budynku starostwa.  Następnie udaliśmy się kasyna wojskowego, aby wziąć udział w turnieju wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. O kulisach powstania filmu, ciężkiej pracy reżysera, aktorów, panujących warunkach na planie filmowym opowiedzieli nam pan Paweł Różycki i pan Paweł Majchrzak. Jednym z ostatnich punktów naszego wieczoru była wystawa przygotowana przez Biblioteki Publiczne z Czarnkowa i Trzcianki. Znalazły się na niej zdjęcia z naszych okolic, które bez trudu rozpoznali nasi uczniowie. Miłym zaskoczeniem było dla nas spotkanie z panem Markiem Doczekalskim, który w ciekawy sposób opowiadał o powstańcach. Ostatnim punktem programu był koncert pieśni przygotowanych i wyśpiewanych przez młodych wokalistów z Trzcianki, Czarnkowa i okolicznych miejscowości. Na koniec każdy z nas otrzymał kartę ukończenia ścieżki historycznej. Dziękujemy Pani Dyrektor za dobrą zabawę podczas spotkania z historią.

 

Marlena Dubiał

 

Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku

Śpiewane od stuleci polskie kolędy zawierają w sobie cząstkę narodowej tożsamości i  budują szczególne poczucie wspólnoty. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku od lat kultywuje tradycję śpiewania najpiękniejszych kolęd poprzez organizowanie Koncertu Kolęd i Pastorałek, przy okazji którego prezentowany jest dorobek międzynarodowych doświadczeń z dotychczasowej i bieżącej działalności szkoły w Rosku. Należy podkreślić, że w tym roku to wydarzenie zostało wpisane jako jedno z zadań w ramach realizacji projektu Erasmus+, którego tematem przewodnim jest badanie przeszłości i jej wpływ na naszą przyszłość, dlatego życzenia noworoczne zostały złożone w kilku językach, nie tylko w języku polskim, ale także po niemiecku, angielsku, francusku i włosku.  

W odświętnej scenerii sali gimnastycznej zgromadziło się wielu zacnych gości, a wśród nich przedstawiciele samorządów lokalnych w osobach: zastępcy Burmistrza Wielenia Jana Graczyka oraz zastępcy Wójta Gminy Czarnków Moniki Piotrowskiej.  Zaproszonych gości i wszystkich uczestników uroczystości serdecznie przywitała w imieniu ogółu szkolnej społeczności dyrektor szkoły Wiesława Norkowska-Nawrot. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i uczniowie szkoły, rodzice uczniów, opiekunowie, dziadkowie, a także duchowieństwo, lokalni liderzy społeczni, zespoły muzyczne, mieszkańcy wsi i okolic.  

Gościnnie zaprezentowały się zespół młodzieżowy Schola działający przy Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku  i chór mieszany Lutnia z Wiejskiego Domu Kultury.         

Z myślą o wszystkich „Przyjaciołach Szkoły” przygotowane zostało noworoczne kolędowanie, w którym zaprezentowali się dzieci przedszkolne oraz  uczniowie od najmłodszych do najstarszych klas. Wykonawcy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role. Warto dodać, że nauczyciele wspierali swoich wychowanków, biorąc aktywny udział w występach.

Aurę niezwykłości podkreślał dobór utworów, m.in. Kolęda dla nieobecnych. Występy w wykonaniu dzieci i nauczycieli wprowadziły wzruszający nastrój. Artyści otrzymali gromkie brawa w dowód uznania.

Na zakończenie pani dyrektor szkoły podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia uwieńczonego sukcesem.

Nie zabrakło też  tradycyjnych karnawałowych pączków, którymi goście zostali poczęstowani po zakończeniu uroczystości.

Goście opuszczali szkołę radośni, napełnieni wiarą i mocą wspólnego śpiewania.

 

Zobacz więcej zdjęć

ZAMELDOWANI NA STAŁE

SPOTKANIE AUTORSKIE Z POETĄ STANISŁAWEM NEUNERTEM

             Potrzeba zachowania naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń to wyzwanie, któremu starali się sprostać uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest  obecność kultury w życiu człowieka. Celem projektu jest promowanie poezji Stanisława Neunerta wtopionej w środowisko lokalne i naturalne.

            Realizacja projektu w naszej szkole trwa już wiele lat, ale bieżącym roku otrzymała inny motyw przewodni. Rozpoczęła się w grudniu 2017 r., a trwać będzie       do końca bieżącego roku szkolnego.

11 grudnia 2017 r. gościliśmy poetę naszego regionu – pana Stanisława Neunerta. Na spotkanie przybyli: pani Janina Sowa, pani Lucyna Bukowska, pani Stefania Rembarz, pani Dyrektor i  pan Dyrektor oraz młodzież naszej szkoły. Uczniowie, biorący udział w projekcie, współtworzyli Spotkanie Autorskie, które polegało na prezentacji biografii autora, recytacji jego utworów, przeprowadzeniu warsztatów poetyckich i zajęć integracyjnych z folią malarską.

            Projekt traktował o twórczości poety, o jego ulubionych poetach, pisarzach, inspiracjach, planach i trudnościach, jakie spotyka twórca na swej drodze, a także
o rodzinie. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega pisanie, co trzeba umieć, by zostać dobrym pisarzem, co może być inspiracją dla artysty.

            Młodzi ludzie doskonale przygotowali się do spotkania. Przejrzeli wiele tomików poezji, czytali wiersze poety. Spisali się w roli dziennikarzy, recytatorów, twórców poezji i artystów - plastyków. Działania ukazujące upływ czasu, przesycone były symboliką. Kulminacyjnym punktem programu stało się poezjowanie i zabawa integracyjna w malowanie na folii malarskiej tego, co się czuje, słuchając muzyki poważnej. Szczególnych przeżyć artystycznych dostarczyła nam uczennica klasy III Zuzanna Kiliszek, w wykonaniu której usłyszeliśmy utwory: Tak, jak malował pan Chagall i Okularnicy.

Wyróżniającym się elementem scenografii był portret pana Stanisława, gazetka    z kałamarzem i gęsim piórem, cytatami motywującymi do czytania i spadającymi literkami, które układały się w tytuł tomiku autora Zameldowani na stałe.  Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się: wystawa najstarszych woluminów, tomików poezji Stanisława Neunerta oraz naszych młodych twórców, których wiersze trafiły m. in.  do tomiku poetyckiego Dotykanie, wydanym z okazji Świętojanek Lirycznych 2001.

Materiały wypracowane podczas warsztatów poetyckich stały się inspiracją       do kolejnych cyklów  poetyckich i promowania Bohatera Naszych Czasów, jak nazwała pana Stanisława Neunerta młodzież. Dziękujemy za wizytę w szkole.

            Panu Stanisławowi, dyrektorom, uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi życzymy, aby Nowy Rok przyniósł szczęście i pomyślność.

Danuta Koleśniak

 

Cyberprzemoc- bezpieczeństwo w sieci

4 stycznia 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz oddziałów gimnazjalnych  spotkali się z przedstawicielami Policji  w Wieleniu,  młodszym aspirantem Bartoszem Hammerlingiem oraz z sierżantem sztabowym Karolem Matuszakiem.     

Policjanci omówili zjawisko cyberprzemocy, które może wyrządzić duże szkody, w szczególności głęboką traumę psychiczną. W najgorszych przypadkach może  dojść nawet do samobójstw. Zostały przedstawione rodzaje i przykłady cyberprzemocy. Policjanci podali  paragrafy, które odpowiadają za wykroczenia: przestępstwa komputerowe, włamanie komputerowe (hacking) - art. 267 §1 kk, kradzież  programu art. - 278 §2 kk, paserstwo programu – art. 293 kk. 118 ust. 1 ustawy, oszustwo komputerowe art. 287 §1 kk, zniewaga, za pomocą środków masowego komunikowania się (internetu) - art. 216 §1 2kk, rozpowszechnianie w Internecie treści pornograficznych - art. 202 kk., bezprawne rozpowszechnianie utworów - art. 116 ustawy o prawie autorskim, nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie programu w celu rozpowszechniania - art. 117 ustawy.

Podana została informacja, że Internet to nieodłączna część codziennego życia dzieci w Polsce:

– 96% z nich korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu;

– 72 % loguje się codziennie;

W Polsce przeciętny wiek pierwszego logowania do sieci to 9 lat;

Co czwarte dziecko kontaktuje się z nieznajomymi w Internecie –24%;

Co czternaste dziecko spotkało się z osobą poznaną w Internecie - 7%;

- 22% młodych internautów miało kontakt z treściami szkodliwymi;

- Co dwunaste dziecko przyznało, że było ofiarą cyberprzemocy –5%.

Bardzo dziękujemy gościom za cenne informacje pozwalające skuteczniej walczyć       z przestępcami.

Betlejemskie Światło Pokoju

Dnia 20 grudnia 2017 roku do naszej szkoły przybyli harcerze z 9 Rożańskiej Drużyny Harcerskiej „Horyzont”. Druhny i druhowie z naszej szkoły przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce pani dyrektor Wiesławy Norkowskiej-Nawrot. To światło jest dla wszystkich bardzo ważne, ponieważ oznacza ono pokój na całym świecie. Dlatego skauci i harcerze z Polski przekazują sobie wędrujący ogień, aby się jednoczyć.

Czuwaj!

Dh.

Martyna Kaźmierczak