ZŁOTA POLSKA JESIEŃ Z ERASMUSEM+ W ROSKU

Kolejne spotkanie międzynarodowe grupy Erasmus+ tym razem odbyło się w okolicznościach cudownej polskiej złotej jesieni oraz w bardzo ważnym dla Polaków czasie, jakim jest świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości. To też czas ważnych rocznic dla mieszkańców gminy Wieleń, którymi są 910 rocznica powstania grodu oraz 670 rocznica istnienia miasta. Te ważne dla nas święta doskonale wkomponowały się w główny temat projektu, który poświęcony jest badaniu przeszłości, dzięki której możemy odkrywać i budować przyszłość.
Goście przybyli do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z Liceo Toriccelli-Ballardini z miasta Faenzy, ze Stadtische Realschule Broich w Mülheim an der Ruhr oraz Collége George Pompidou z Pacy sur Eure i zostali przyjęci i oficjalnie przywitani podczas uroczystej ceremonii 8 października 2018, na którą została zaproszona cała społeczność szkolna oraz lokalna, przedstawiciele władz samorządowych z panią Burmistrz Wielenia – Elżbietą Rybarczyk na czele. W tym dniu cała grupa spotkała się również w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kulturury „Strzelnica” w Wieleniu z panią Sekretarz Gminy Wieleń – Krystyną Heppner, która serdecznie przywitała wszystkich na Ziemi Wieleńskiej oraz zaprezentowała film ukazujący historię gminy oraz jej walory naturalne.
Spotkanie w Polsce było skoncentrowane głównie na historii i modzie. Zadaniem uczniów wszystkich szkół partnerskich było przygotowanie historii wybranych strojów danego państwa i zaprojektowanie stroju teraźniejszego oraz stroju na przyszłość
z wykorzystaniem elementów strojów z przeszłości. Uczniowie wykonali zadanie perfekcyjnie, a każda szkoła miała inne pomysły na realizację tego zadania. Pokaz mody oraz prezentacje miały miejsc w Wiejskim Domu Kultury w Rosku. To była naprawdę niesamowita lekcja historii.
Uczniowie i nauczyciele, podczas pobytu w Polsce, odwiedzili Poznań, a w szczególności Stary Rynek oraz Muzeum Brama Poznania. Zwiedziliśmy także Toruń wraz z jego wspaniałą historyczną częścią miasta oraz Centrum Nowoczesności. Uczniowie mieli okazję poznać tereny naszej pięknej gminy wraz z prezentującą się tej jesieni w wyjątkowy sposób Puszczy Noteckiej. Goście odwiedzili również miasto Czarnków.
Podczas pobytu w szkole nauczyciele prowadzili zajęcia z naszymi uczniami, a także obserwowali lekcje prowadzone przez nauczycieli z naszej szkoły. Uczniowie z Niemiec, Włoch i Francji uczestniczyli w zajęciach z polskimi uczniami. To była doskonała okazja do porównania systemów edukacyjnych i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich.
Realizując projekt Erasmus +, poznajemy kulturę, tradycje, obyczaje oraz historię krajów uczestniczących w projekcie. Jednocześnie pokazujemy naszym partnerom, że jesteśmy krajem, który warto poznać, chociażby ze względu na bogatą historię, kulturę, poszanowanie dla tradycji i obyczajów, że jesteśmy państwem suwerennym, demokratycznym i tolerancyjnym, w którym szanuje się godność człowieka.
Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę dla dobra zjednoczonej Europy. O tym przekonali się na pewno nasi goście, którzy zachwycili się Polską i Polakami podczas tego krótkiego pobytu, a dowodem były łzy uczniów, ale także nauczycieli, którzy bardzo niechętnie opuszczali nasz kraj. To jednak nie koniec naszej wspólnej przygody, bo już na przełomie marca i kwietnia 2019 roku spotykamy się wszyscy we Francji z nowymi przemyśleniami, doświadczeniami i nadzieją na wspólne jutro.


Koordynator projektu
Kamila Trybuchowska-Wisła

Wycieczka do Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalowego Muzeum Poznania

            26 września uczniowie klasy siódmej wspólnie z klasą siódmą ze Szkoły Podstawowej w Gulczu wzięli udział w wycieczce do Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalowego Muzeum Poznania. W Wielkopolskim Parku Narodowym odbyły się zajęcia terenowe i lekcja muzealna. Uczniowie poznali m.in. rzeźbę polodowcową oraz florę i faunę tego terenu, a następnie zwiedzili muzeum, gdzie w parach wykonywali zadania dotyczące zwiedzanego obszaru. Po zajęciach uczniowie odwiedzili Rogalowe Muzeum Poznania. Wzięli tam udział w pokazie wypieku rogali świętomarcińskich, poznali historię Poznania oraz poznańską gwarę. Każdy mógł również skosztować pysznego rogala, otrzymać certyfikat i zakupić rogalowe pamiątki.

Joanna Świerniak

Zobacz więcej zdjęć

 Akcja Narodowe Czytanie  organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza .W 2013roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry,  podczas kolejnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele  Stanisława Wyspiańskiego, natomiast w tym roku czytano Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, opublikowana w 1924 roku. Ukazało się 120 polskich i 10 zagranicznych  wydań. Doczekano także dwóch ekranizacji powieści (1928, 2001).

 Wzorem lat ubiegłych postanowiliśmy włączyć się do Akcji  Narodowego Czytania. My-miłośnicy literatury spotkaliśmy  się w sali nr 9, by przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku oraz wzbogacić obchody i wydarzenia o niezwykle potrzebny element refleksji nad dziejami naszej ojczyzny. W wielkim skupieniu słuchaliśmy kolejnych fragmentów Przedwiośnia. Dorastanie, nabywanie doświadczeń, rewolucja w Rosji, odzyskanie przez Polskę niepodległości, wizja szklanych domów, Nawłoć, miłość, wojna polsko-bolszewicka, nędza czy brak stabilizacji- to tylko nieliczne z wielu wątków powieści. Każdy z nas znalazł w głównym bohaterze część siebie, problemy z jakimi się borykamy na co dzień, decyzje z jakimi musimy się zmierzyć. Często nie łatwe. Warto kontynuować tę akcję, ponieważ obcowanie z literaturą piękną poszerza nasze horyzonty o kolejne doświadczenia, niecodzienne przemyślenia i refleksje.

                                                                                                Marlena Dubiał

 

 

 

Efekty pracy uczniów i nauczycieli w ramach programu Eramus+ 

Gmina Wieleń zaprasza uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

do udziału w projekcie pt. „Wieleń stawia na kompetentnych uczniów!. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020).

W ramach projektu 924 uczniów (klasy I-VIII oraz klasy gimnazjalne) wszystkich szkół podstawowych dla których Gmina Wieleń jest organem prowadzącym weźmie udział nieodpłatnie w:

  1. zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (zajęcia z wykorzystaniem eksperymentu, zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i niemieckiego);
  2. projektach edukacyjnych;
  3. indywidualizacji pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne);
  4. dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji matematycznej, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego

W ramach projektu przewidziano wsparcie stypendialne dla 40 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i matematyki, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacji.

W projekcie przewidziane są również zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VIII i III klas gimnazjalnych. Mają one na celu poznawanie ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego, zdobycie umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia się i pracy, jak również umiejętności podejmowania decyzji

Zakres projektu obejmuje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla 112 nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Wieleń.

Realizacja projektu pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznych, fizycznych, biologicznych i geograficznych we wszystkich szkołach podstawowych.

 

Umiejętności zdobyte na zajęciach pozalekcyjnych pozwolą uczniom między innymi skrócić czas nauki i zmienić podejście do procesu uczenia się. Celem jest  nauka logicznego i strategicznego myślenia, szybkiego czytania oraz podniesienie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanych zadaniach intelektualnych, szybkiego zapamiętywania wzorów matematycznych, fizycznych, jak również przeprowadzania doświadczeń i wyjaśniania zjawisk przyrodniczych. Forma zajęć całkowicie odbiegać będzie od standardu lekcji.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 11.09.2018r. do 21.09.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w danej szkoły:

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim, Dzierżążno Wielkie 24, tel. 67 256 02 21

- Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, ul. Czarnkowska 10. tel. 67 256 37 81

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, tel. 67 256 31 60

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, tel. 67 256 36 44

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, ul. Szkolna 4, tel. 67 256 10 56

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, ul. Jana Pawła II 3, tel. 67 256 13 46

Dokumenty będą również dostępne na stronach internetowych szkół, w Biurze Projektu: Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu ul. Drawska 1, tel. 67 256 11 18 oraz na stronie Gminy Wieleń www.wielen.pl

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin projektu

- Formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenia - uczeń

- Umowa dziecko

- Regulamin przyznania stypendium

- wniosek o przyznanie wsparcia stypendialnego

- Oświadczenie o dochodach stypendium

- Formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenie - nauczyciel

- Umowa nauczyciel

SERDECZNIE ZAPRASZAMY