Gminne obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
oraz Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

            Gminne obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku rozpoczęła Msza
św. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa celebrowana przez proboszcza,
ks. Grzegorza Baranowskiego i  ks. Marka Sobkowiaka,  proboszcza parafii
pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała z Wielenia.


            Po uroczystej mszy odbył się Apel Poległych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, przy którym wartę honorową pełnili harcerze 9. Rożańska Drużyna Harcerska Horyzont, zapalano znicze,  zostały złożone wiązanki kwiatów.
            Część oficjalna miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe szkół z terenu Gminy Wieleń,  Kółka Rolniczego z Roska, Ochotniczej Straży Pożarnej z Roska, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Wieleniu.


            Głos zabrali: dyrektor Szkoły Podstawowej w Rosku - pani Wiesława Norkowska – Nawrot, burmistrz Wielenia - pani Elżbieta Rybarczyk, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki - pan Tadeusz Teterus, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pan Jerzy Kado, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - pan Piotr Waśko, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego koło w Czarnkowie - pan Tadeusz Stachowski, prezes zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - pan Wawrzyniec Wierzejewski, dyrektor biura posła
na Sejm RP Krzysztofa Paszyka - pan Kamil Górski oraz asystentka Poseł na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski - pani Renata Wujec.


            Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom V Gminnego Konkursu Wiedzy
o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem: Pamiętamy, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Wielenia. Konkurs odbył się 25 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku przy współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Ziemi Wieleńskiej.

        Równolegle z konkursem wiedzowym odbył się V Gminny Konkursy Plastyczny o Powstaniu Wielkopolskim.

Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy I – III szkół podstawowych pod hasłem: Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka
 • klasy IV-VI  szkół podstawowych pod hasłem: Chwała bohaterom – Powstanie Wielkopolskie oczami najmłodszych.
 • klasy VII i klasy gimnazjalne pod hasłem: Mapa miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 

        Rozdane zostały również nagrody w szkolnych konkursach o powstaniu wielkopolskim – literackim i plastycznym. 

Nagrody ufundował Urząd Miejski w Wieleniu oraz Rada Rodziców szkoły podstawowej.

         Część oficjalną uświetnił montaż słowno – muzyczny, po obejrzeniu którego zaproszeni goście i społeczność szkolna, mogli zwiedzić wystawy o powstaniu wielkopolskim. Wśród nich można było zobaczyć prace uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjalistów, a dzięki uprzejmości kustosza Muzeum Powstania Wielkopolskiego
w Poznaniu - pana Roberta Maciejewskiego ekspozycję Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do niepodległości.

 

W konkursie wiedzowym nagrodzeni zostali:

 • w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Martyna Mantaj

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej Gulczu

II

Zuzanna Adamska

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

III

Marta Wieczorek

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

 • w kategorii klas VII oraz klas gimnazjalnych

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Paweł Biegański

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

II

Mateusz Frąckowiak

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Matylda Mazur

Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu

Daria Matuszczak

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

III

Ewa Doczekalska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

 

Wyniki rywalizacji V Gminnego Konkursu Plastycznego o Powstaniu Wielkopolskim. konkursowej przedstawiają się następująco:

 • w kategorii klas I – III szkół podstawowych

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Nikola Furman

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

II

Norbert Senger

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

III

Jędrzej Izydor

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Wieleniu

Maja Cybel

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

 

 • w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Franciszek Orzechowski

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

II

Jaśmina Słabig

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

III

Patryk Pujanek

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

Igor Karpowicz

Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Jana Pawła II
w Wieleniu

 • w kategorii klasy VII i klasy gimnazjalne

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Kacper Izydor

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Wieleniu

II

Magdalena Nowak

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

III

Sara Borowska

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

 

 • Komisja konkursowa postanowiła także wyróżnić prace uczniów:

 

 

imię i nazwisko ucznia

szkoła

1.

Anna Michalska

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

2.

Bartosz Pawlak

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

3.

Cyprian Cieszyński

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Kazimierza Wielkiego   w Wieleniu

4.

Dominika Stołowska

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Kazimierza Wielkiego   w Wieleniu

 

W szkolnym konkursie polonistycznym o powstaniu wielkopolskim nagrodzeni zostali:

miejsce

imię i nazwisko ucznia

I

Rozalia Nowaczyk i Marta Sotek

II

Jaśmina Słabig

III

Oliwia Fręsko i Martyna Kaźmierczak

 

W szkolnym konkursie plastycznym o powstaniu wielkopolskim nagrody otrzymali:
klasy I-III szkoły podstawowej

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

I

Emilia Wika

II

Anna Michalska

III

Ksawery Szczudło

 

wyróżnienia:

Amelia Wika

Dominik Wielgosz

Zuzanna Dratwia

Aleksandra Krzyżaniak

 

klasy IV- VI

miejsce

imię i nazwisko ucznia

I

Jaśmina Słabig 

II

Franciszek Orzechowski

III

Jan Wielgosz

 

wyróżnienia:

Karolina Nowak

Rafał Mądrzyk

Rozalia Nowaczyk

Martyna Kurowska

 

klasy VII  i gimnazjalne

miejsce

imię i nazwisko ucznia

I

Sandra Dobiegała

II

Paweł Biegański

III

Magdalena Nowak

 

wyróżnienia:

Aleksander Nowaczyk

Oliwia Gogołek 

 

 

V Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim

     25 stycznia br. miała miejsce V edycja  Gminnego  Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem Pamiętamy,  którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa               im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Wielenia pani Elżbieta Rybarczyk. W konkursie wzięli udział uczniowie z 5 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Wieleń. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII i gimnazjalne.

Wyniki rywalizacji konkursowej przedstawiają się następująco:

 • w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych

 

miejsce

Imię/Imiona ucznia

Nazwisko ucznia

szkoła

I

Martyna

Mantaj

SP im. Polonii Amerykańskiej Gulczu

II

Zuzanna

Adamska

SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

III

Marta

Wieczorek

SP im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

 

 

 

 

 

 

 • w kategorii klas VII oraz klas gimnazjalnych

miejsce

Imię/Imiona ucznia

Nazwisko ucznia

szkoła

I

Paweł

Biegański

SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

II

Mateusz

 

 

Frąckowiak

 

 

SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Matylda

Mazur

SP nr 2 im. Jana Pawła II              w Wieleniu

Daria

Matuszczak

SP im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

III

Ewa

Doczekalska

SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równolegle z konkursem wiedzowym odbył się V Gminny Konkursy Plastyczny o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem: Pamiętamy.

 

 

Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy I – III szkół podstawowych pod hasłem Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka
 • klasy IV-VI  szkół podstawowych pod hasłem Chwała bohaterom – Powstanie Wielkopolskie oczami najmłodszych.
 • klasy VII i klasy gimnazjalne pod hasłem Mapa miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Wyniki rywalizacji konkursowej przedstawiają się następująco:

 • w kategorii klas I – III szkół podstawowych

 

miejsce

Imię/Imiona ucznia

Nazwisko ucznia

szkoła

I

Nikola

Furman

SP im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

II

Norbert

Senger

SP im. Polonii Amerykańskiej Gulcz

III

Jędrzej

Izydor

SP nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

Maja

Cybel

SP im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

 

 

 

 

 

 

 • w kategorii klas IV-VI  szkół podstawowych

 

miejsce

Imię/Imiona ucznia

Nazwisko ucznia

szkoła

I

Franciszek

Orzechowski

SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

II

Jaśmina

Słabig

SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

III

Patryk

Pujanek

SP im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

Igor

Karpowicz

SP nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • w kategorii klasy VII i klasy gimnazjalne

 

miejsce

Imię/Imiona ucznia

Nazwisko ucznia

szkoła

I

Kacper

Izydor

SP nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

II

Magdalena

Nowak

SP im. Powstańców Wielkopolskich  w Rosku

III

Sara

Borowska

SP im. Polonii Amerykańskiej        w Gulczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Komisja konkursowa postanowiła także wyróżnić prace uczniów:

 

Lp.

Imię/Imiona ucznia

Nazwisko ucznia

szkoła

1

Anna

Michalska

SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

2

Bartosz

Pawlak

SP im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

3

Cyprian

Cieszyński

SP nr 1 im. Kazimierza Wielkiego   w Wieleniu

4

 

Dominika

Stołowska

SP nr 1 im. Kazimierza Wielkiego   w Wieleniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcom GRATULUJEMY, pokonanych zachęcamy do podjęcia wyzwania, nie poddawania się, wiary we własne możliwości a wszystkich uczniów zachęcamy do  wzięcia udziału w VI edycji konkursu, która zbiegnie się z 100 rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego. 

 

                           NOC W STAROSTWIE

    10 stycznia 2018 r. już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w przedsięwzięciu zorganizowanym przez Starostwo Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Czarnkowie – nocy w starostwie. Najpierw tłumnie zebrani – dzieci i młodzież oraz opiekunowie uczestniczyliśmy w mustrze (treningu żołnierskim), na dziedzińcu starostwa. Rozdano nam pakiety startowe wraz z kartą uczestnictwa w poszczególnych „atrakcjach” wieczoru. Podążaliśmy ścieżką historyczną „pod chmurką”, rozpoczynając od obejrzenia filmu pt. ”Powstanie Wielkopolskie. Czarnków odzyskany”, którego reżyserem jest pan Paweł Różycki, a odtwórcą roli Zdzisława Orłowskiego pan Paweł Majchrzak. Na etapie oglądania filmu nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli  zaszczyt poznać osobiście obu panów. Później udaliśmy się do Arsenału, miejsca, w którym mogliśmy podziwiać wyposażenie, umundurowanie i uzbrojenie z okresu Powstania Wielkopolskiego. Kolejnym punktem była strzelnica interaktywno-multimedialna, w której mogliśmy spróbować swoich sił. Pogoda nas nie rozpieszczała, ale daliśmy radę dzięki parasolom podarowanym przez organizatorów. Posililiśmy się pyszną wojskową grochówką, po czym przeszliśmy do budynku starostwa.  Następnie udaliśmy się kasyna wojskowego, aby wziąć udział w turnieju wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. O kulisach powstania filmu, ciężkiej pracy reżysera, aktorów, panujących warunkach na planie filmowym opowiedzieli nam pan Paweł Różycki i pan Paweł Majchrzak. Jednym z ostatnich punktów naszego wieczoru była wystawa przygotowana przez Biblioteki Publiczne z Czarnkowa i Trzcianki. Znalazły się na niej zdjęcia z naszych okolic, które bez trudu rozpoznali nasi uczniowie. Miłym zaskoczeniem było dla nas spotkanie z panem Markiem Doczekalskim, który w ciekawy sposób opowiadał o powstańcach. Ostatnim punktem programu był koncert pieśni przygotowanych i wyśpiewanych przez młodych wokalistów z Trzcianki, Czarnkowa i okolicznych miejscowości. Na koniec każdy z nas otrzymał kartę ukończenia ścieżki historycznej. Dziękujemy Pani Dyrektor za dobrą zabawę podczas spotkania z historią.

 

Marlena Dubiał

 

Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku

Śpiewane od stuleci polskie kolędy zawierają w sobie cząstkę narodowej tożsamości i  budują szczególne poczucie wspólnoty. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku od lat kultywuje tradycję śpiewania najpiękniejszych kolęd poprzez organizowanie Koncertu Kolęd i Pastorałek, przy okazji którego prezentowany jest dorobek międzynarodowych doświadczeń z dotychczasowej i bieżącej działalności szkoły w Rosku. Należy podkreślić, że w tym roku to wydarzenie zostało wpisane jako jedno z zadań w ramach realizacji projektu Erasmus+, którego tematem przewodnim jest badanie przeszłości i jej wpływ na naszą przyszłość, dlatego życzenia noworoczne zostały złożone w kilku językach, nie tylko w języku polskim, ale także po niemiecku, angielsku, francusku i włosku.  

W odświętnej scenerii sali gimnastycznej zgromadziło się wielu zacnych gości, a wśród nich przedstawiciele samorządów lokalnych w osobach: zastępcy Burmistrza Wielenia Jana Graczyka oraz zastępcy Wójta Gminy Czarnków Moniki Piotrowskiej.  Zaproszonych gości i wszystkich uczestników uroczystości serdecznie przywitała w imieniu ogółu szkolnej społeczności dyrektor szkoły Wiesława Norkowska-Nawrot. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i uczniowie szkoły, rodzice uczniów, opiekunowie, dziadkowie, a także duchowieństwo, lokalni liderzy społeczni, zespoły muzyczne, mieszkańcy wsi i okolic.  

Gościnnie zaprezentowały się zespół młodzieżowy Schola działający przy Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku  i chór mieszany Lutnia z Wiejskiego Domu Kultury.         

Z myślą o wszystkich „Przyjaciołach Szkoły” przygotowane zostało noworoczne kolędowanie, w którym zaprezentowali się dzieci przedszkolne oraz  uczniowie od najmłodszych do najstarszych klas. Wykonawcy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role. Warto dodać, że nauczyciele wspierali swoich wychowanków, biorąc aktywny udział w występach.

Aurę niezwykłości podkreślał dobór utworów, m.in. Kolęda dla nieobecnych. Występy w wykonaniu dzieci i nauczycieli wprowadziły wzruszający nastrój. Artyści otrzymali gromkie brawa w dowód uznania.

Na zakończenie pani dyrektor szkoły podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia uwieńczonego sukcesem.

Nie zabrakło też  tradycyjnych karnawałowych pączków, którymi goście zostali poczęstowani po zakończeniu uroczystości.

Goście opuszczali szkołę radośni, napełnieni wiarą i mocą wspólnego śpiewania.

 

Zobacz więcej zdjęć

ZAMELDOWANI NA STAŁE

SPOTKANIE AUTORSKIE Z POETĄ STANISŁAWEM NEUNERTEM

             Potrzeba zachowania naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń to wyzwanie, któremu starali się sprostać uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest  obecność kultury w życiu człowieka. Celem projektu jest promowanie poezji Stanisława Neunerta wtopionej w środowisko lokalne i naturalne.

            Realizacja projektu w naszej szkole trwa już wiele lat, ale bieżącym roku otrzymała inny motyw przewodni. Rozpoczęła się w grudniu 2017 r., a trwać będzie       do końca bieżącego roku szkolnego.

11 grudnia 2017 r. gościliśmy poetę naszego regionu – pana Stanisława Neunerta. Na spotkanie przybyli: pani Janina Sowa, pani Lucyna Bukowska, pani Stefania Rembarz, pani Dyrektor i  pan Dyrektor oraz młodzież naszej szkoły. Uczniowie, biorący udział w projekcie, współtworzyli Spotkanie Autorskie, które polegało na prezentacji biografii autora, recytacji jego utworów, przeprowadzeniu warsztatów poetyckich i zajęć integracyjnych z folią malarską.

            Projekt traktował o twórczości poety, o jego ulubionych poetach, pisarzach, inspiracjach, planach i trudnościach, jakie spotyka twórca na swej drodze, a także
o rodzinie. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega pisanie, co trzeba umieć, by zostać dobrym pisarzem, co może być inspiracją dla artysty.

            Młodzi ludzie doskonale przygotowali się do spotkania. Przejrzeli wiele tomików poezji, czytali wiersze poety. Spisali się w roli dziennikarzy, recytatorów, twórców poezji i artystów - plastyków. Działania ukazujące upływ czasu, przesycone były symboliką. Kulminacyjnym punktem programu stało się poezjowanie i zabawa integracyjna w malowanie na folii malarskiej tego, co się czuje, słuchając muzyki poważnej. Szczególnych przeżyć artystycznych dostarczyła nam uczennica klasy III Zuzanna Kiliszek, w wykonaniu której usłyszeliśmy utwory: Tak, jak malował pan Chagall i Okularnicy.

Wyróżniającym się elementem scenografii był portret pana Stanisława, gazetka    z kałamarzem i gęsim piórem, cytatami motywującymi do czytania i spadającymi literkami, które układały się w tytuł tomiku autora Zameldowani na stałe.  Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się: wystawa najstarszych woluminów, tomików poezji Stanisława Neunerta oraz naszych młodych twórców, których wiersze trafiły m. in.  do tomiku poetyckiego Dotykanie, wydanym z okazji Świętojanek Lirycznych 2001.

Materiały wypracowane podczas warsztatów poetyckich stały się inspiracją       do kolejnych cyklów  poetyckich i promowania Bohatera Naszych Czasów, jak nazwała pana Stanisława Neunerta młodzież. Dziękujemy za wizytę w szkole.

            Panu Stanisławowi, dyrektorom, uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi życzymy, aby Nowy Rok przyniósł szczęście i pomyślność.

Danuta Koleśniak