Gmina Wieleń zaprasza uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

do udziału w projekcie pt. „Wieleń stawia na kompetentnych uczniów!. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020).

W ramach projektu 924 uczniów (klasy I-VIII oraz klasy gimnazjalne) wszystkich szkół podstawowych dla których Gmina Wieleń jest organem prowadzącym weźmie udział nieodpłatnie w:

 1. zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (zajęcia z wykorzystaniem eksperymentu, zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i niemieckiego);
 2. projektach edukacyjnych;
 3. indywidualizacji pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne);
 4. dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji matematycznej, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego

W ramach projektu przewidziano wsparcie stypendialne dla 40 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i matematyki, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacji.

W projekcie przewidziane są również zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VIII i III klas gimnazjalnych. Mają one na celu poznawanie ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego, zdobycie umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia się i pracy, jak również umiejętności podejmowania decyzji

Zakres projektu obejmuje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla 112 nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Wieleń.

Realizacja projektu pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznych, fizycznych, biologicznych i geograficznych we wszystkich szkołach podstawowych.

 

Umiejętności zdobyte na zajęciach pozalekcyjnych pozwolą uczniom między innymi skrócić czas nauki i zmienić podejście do procesu uczenia się. Celem jest  nauka logicznego i strategicznego myślenia, szybkiego czytania oraz podniesienie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanych zadaniach intelektualnych, szybkiego zapamiętywania wzorów matematycznych, fizycznych, jak również przeprowadzania doświadczeń i wyjaśniania zjawisk przyrodniczych. Forma zajęć całkowicie odbiegać będzie od standardu lekcji.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 11.09.2018r. do 21.09.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w danej szkoły:

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim, Dzierżążno Wielkie 24, tel. 67 256 02 21

- Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, ul. Czarnkowska 10. tel. 67 256 37 81

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, tel. 67 256 31 60

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, tel. 67 256 36 44

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, ul. Szkolna 4, tel. 67 256 10 56

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, ul. Jana Pawła II 3, tel. 67 256 13 46

Dokumenty będą również dostępne na stronach internetowych szkół, w Biurze Projektu: Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu ul. Drawska 1, tel. 67 256 11 18 oraz na stronie Gminy Wieleń www.wielen.pl

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin projektu

- Formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenia - uczeń

- Umowa dziecko

- Regulamin przyznania stypendium

- wniosek o przyznanie wsparcia stypendialnego

- Oświadczenie o dochodach stypendium

- Formularz zgłoszeniowy, deklaracja, oświadczenie - nauczyciel

- Umowa nauczyciel

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wymiana młodzieży w Rosku

W dniach 07.05 - 18.05. 2018 Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnymi w Rosku gościła po raz kolejny uczniów wraz z opiekunami z partnerskiego Eugen- Bolz Gimnazjum z Rottenburga z Niemiec. Międzynarodowemu spotkaniu wymiany młodzieży towarzyszyło hasło " Dialog i zrozumienie - drogi prowadzące do tolerancji".

Podczas dwutygodniowej wymiany uczniowie mieli możliwość spotkania z lokalną władzą, Panią Burmistrz Elżbietą Rybarczyk, odwiedzili miasto powiatowe Czarnków oraz popłynęli  Notecią z przystani Marina. Uczniowie z Niemiec wraz ze swoimi partnerami z wymiany z Roska z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach organizowanych w szkole tzn. lekcjach przedmiotowych, warsztatach artystyczno - muzycznych oraz w ekumenicznie celebrowanej mszy świętej. Wszyscy uczestnicy wymiany udali się również do Poznania aby zwiedzić Bramę Poznania, Katedrę, Stare Miasto, Koziołki,  Pomnik Poznańskiego Czerwca i inne zabytki architektury. W ramach projektu uczniowie odwiedzili również stowarzyszenie "Empatia" w Gębicach, wzięli udział we wspólnych warsztatach terapii zajęciowej, mających na celu złamanie stereotypów o osobach niepełnosprawnych. Stowarzyszenie okazało uczestnikom wymiany wiele życzliwości i wielką gościnność. Bez wątpienia niezapomnianych wrażeń dostarczył uczniom pobyt w Ośrodku rekreacyjno - sportowym " Dom Sportowca " w Kwiejcach. Wspólne zajęcia ekologiczne oraz gry terenowe i aktywność sportowa uczniów pokazała im, jak wspólne działanie łączy i pokonuje bariery, a nawet strach. Uczniowie dowiedzieli się wiele po dniu spędzonym z leśniczymi z Nadleśnictwa Potrzebowice oraz wykonali swój własny las w słoiku. Uczestnicy wymiany pracowali nad projektem "Moja szkoła miejscem tolerancji",  przy czym tworzyli dla swoich partnerów z wymiany łamańce językowe i odgrywali wspólnie krótkie scenki teatralne. Nie zabrakło również wspólnego ogniska oraz dyskoteki pożegnalnej.  Uczniowie z Niemiec spędzili również miło czas u rodzin swoich partnerów z wymiany. Mieli możliwość poznania polskiej tradycji, spędzenia wspólnie czasu oraz kosztowania polskich przysmaków przygotowanych przez rodziców uczniów ze szkoły w Rosku. W dniu pożegnania nie zabrakło łez i wszyscy jednomyślnie podkreślili, że nie mogą doczekać się już kolejnego spotkania za rok, tym razem w Niemczech.

Szkołę wsparła jak co roku Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Gmina Wieleń.

 

Dowozy szkolne w dniu 3 września 2018r.

Wrzeszczyna – 7.20  ( Gimnazjum, kl. V, VI, VII, VIII SP)

Hamrzysko – 7.35

Rosko Kolonia - 7.45

Biała  - 7.10

Mężyk – 7.17

Wrzeszczyna  - 7.50 (kl. I, II, III, IV SP)

Miały – 7.30

 

Odwozy szkolne w dniu 3 września 2018r.

 Wrzeszczyna – 10.20

Rosko Kolonia 10.35

Hamrzysko – 10.45

Biała – 10.55

Mężyk – 11.00

Miały – 11.10

 

 

Rozkład jazdy autobusów - Ciszkowo, Mikołajewo 2018 r.

do zadania p.n.:

„Świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2018/2019”

 Zadanie Nr 3 – świadczenie usług transportowych pojazdem, stanowiącym własność Wykonawcy na trasie:

 

 • Czarnków – Pianówka/Góra/Kościelna Górka 7.05 – SP1 i SP2 Czarnków 7.15 – Pianówka 7.25 – Góra n/Notecią 7.30 – Ciszkowo 7.35 – Mikołajewo 7.40 – SP Gulcz 7.45 – SP Rosko 7.55 – Ciszkowo 8.10 – Mikołajewo 8.15 – SP Gulcz 8.20 – Czarnków – 63,0 km

 

 • Czarnków – SP1 i SP2 Czarnków 12.40 – Pianówka/Góra/Kościelna Górka 12.50 – SP Gulcz 13.20 – Ciszkowo 13.30 – SP Gulcz 14.05 – Ciszkowo 14.15 – SP Rosko 14.30 – Mikołajewo 14.45 – Ciszkowo 14.50 – Góra n/Notecią 15.00 – Pianówka 15.05 – Czarnków – 62,0 km

 

Łączna orientacyjna dzienna długość trasy / potrzebna ilość autobusów:

- do szkoły i ze szkoły – średnio 125,0 km / 1 duży 53 miejsca.

 Wykonawcą w/w usługi transportowej w roku szkolnym 2018/2019 jest:

 „BINEK” Usługi Transportowe Przewóz Osób

Radosław Gieremek

 1. Siedmiogóra 30

64-700 Czarnków

 

tel. 889 913 744, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rozkład jazdy autobusów - od 4 września 2018 r.

Dowozy:

AUTOBUS 1

Wieleń 6.55 - Bęglewo 7.10 - Wrzeszczyna Wybudowanie 7.15 - Brzeźno 7.25 - Jaryń 7.30 - Zawada 7.35 - Wieleń Przedszkole 7.40 - Wieleń SP1 7.45 - Wieleń SP2 7.50 - Ferma 7.55 - Wieleń Sosnowa 8.05 - Wieleń SP2 8.10 - Wieleń 8.20

AUTOBUS 2

Wieleń 7.10 - Nowe Dwory (pierwszy przystanek od Jędrzejewa) 7.25 - Nowe Dwory 7.30 - Folsztyn (do SP1 i ZS) 7.35 - Kałądek (do SP1 i ZS) 7.40 - Wieleń Sosnowa 7.45 - Wieleń SP2 7.50 - Wieleń ZS 7.56 - Wieleń SP1 8.00 - Wieleń 8.05

AUTOBUS 3

Wieleń 6.55 - Kuźniczka 7.10 - Kocień Usypisko 7.15 - Kocień Wieś 7.25 - Dzierżążno OP 7.35 – Dzierżążno SP 7.37 - Wieleń SP2 7.45 - Wieleń Dworcowa 7.50 - Wieleń SP1 7.55 - Wieleń SP2 8.05 – Wieleń 8.15

AUTOBUS 4

Wieleń 6.55 - Mniszek 7.05 - Herburtowo 7.15 - Marianowo 7.20 - Wieleń Sosnowa OP 7.30 - Wieleń SP2 7.35 - Folsztyn 7.45 - Kałądek 7.50 - Wieleń Sosnowa OP 7.55 - Wieleń SP2 8.00 - Wieleń 8.10

AUTOBUS 5

Wieleń 6.50 - Biała 7.05 - Mężyk 7.15 - Miały Szkoła 7.25 - Miały OP 7.30 - Wieleń SP1 7.40 - Wrzeszczyna Przystanek PKS 7.50 - Rosko SP 7.55 - Wieleń 8.10

AUTOBUS 6

Wieleń 6.45 - Dębogóra 7.05 - Gieczynek 7.10 - Dzierżążno SP 7.20 - Dzierżążno Małe 7.25 - Dzierżążno PGR 7.30 - Dzierżążno OP 7.35 - Dzierżążno SP 7.40 - Wieleń SP2 7.50

AUTOBUS 7

Gulcz 7.20 - Gulcz Wybudowanie 7.30 - Gulcz SP 7.45 - Rosko SP 7.55 - Gulcz 8.05

AUTOBUS 8

Wieleń 7.10 - Wrzeszczyna 7.20 - Rosko PKS 7.25 - Hamrzysko 7.35 - Rosko Kolonia 7.45 - Rosko OP 7.47 - Rosko SP 7.50 - Wieleń 8.00

 

PONIEDZIAŁEK ODWOZY

AUTOBUS 1

1) Wieleń 12.40 - Wieleń SP1 - 12.45 - Wieleń OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Kałądek 13.05 - Folsztyn 13.10 - Nowe Dwory 13.20 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń SP1 13.50

2) Wieleń  14.20 - Wieleń ZS 14.22 - Wieleń SP1 14.25 (Biała, Miały) - Wieleń SP2 14.35 - Kałądek 14.40 - Folsztyn 14.45 - Nowe Dwory 14.55 - Wieleń ZS 15.10 - Rosko SP 15.25 -Gulcz 15.30 - Wrzeszczyna 15.40 - Wieleń 15.50

AUTOBUS 2

1) Wieleń 12.45 - Wieleń OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Mniszek 13.10 - Herburtowo 13.20 - Marianowo 13.30 - Wieleń 13.40

2) Wieleń 14.25 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń MGOK 14.40 - Wieleń ZS 14.42 - Wieleń SP2 14.50 - Mniszek 14.55 - Herburtowo 15.00 - Marianowo 15.15 - Wieleń 15.25

AUTOBUS 3

1) Wieleń 12.30 - Rosko OP 12.40 - Rosko Szkoła 12.45 - Wrzeszczyna 12.50 - Rosko Szkoła 13.00 - Rosko OP 13.05 - Rosko Kolonia 13.10 - Hamrzysko 13.15 - Mężyk 13.20 - Miały OP 13.35 - Miały Szkoła 13.40 - Mężyk 13.45 - Biała 13.55 – Miały SP 14.10 - Miały SP 14.20 - Mężyk 14.30 - Biała 14.35 - Rosko SP 14.45

2) Rosko SP 15.25 (uczniowie z SP1) - Rosko Kolonia 15.30 - Hamrzysko 15.40 - Biała 15.50 - Mężyk 15.55 - Miały Fabryczna 16.05 - Wieleń 16.15

AUTOBUS 4

1) Wieleń 12.45 - Dzierżążno OP 12.55 - Dzierżążno SP 13.05 - Gieczynek 13.15 - Dębogóra 13.20 - Dzierżążno SP 13.25 - Dzierżążno Małe 13.35 - Kocień 13.45 - Kuźniczka 13.55 - Wieleń 14.10

2) Wieleń SP1 14.25 - Wieleń SP2 14.35 - Kuźniczka 14.45 - Kocień 14.55 - Dzierżążno SP 15.00 - Gieczynek 15.10 - Dębogóra 15.15 - Dzierżążno Małe 15.30 - Kocień 15.40 - Usypisko 15.45 - Wieleń 16.00

AUTOBUS 5

1) Wieleń SP1 12.50 - Przedszkole Sportowa 13.00 - Brzeźno 13.10 - Jaryń 13.15 - Zawada 13.20 - Bęglewo 13.30 - Wrzeszczyna Wybudowanie 13.35 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń OP Sosnowa 13.45 - Ferma 13.50 - Wieleń 14.00

2) Wieleń 14.30 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń SP1 14.45 - Jaryń 14.55 - Zawada Przystanek 15.00 - Wrzeszczyna Wybudowanie 15.10 - Wieleń 15.25

AUTOBUS 6

1) Gulcz SP 13.25 - Gulcz Wybudowanie 13.40 - Gulcz 13.55

2) Gulcz SP 14.20 - Gulcz Wybudowanie 14.35 - Gulcz 14.50

 

WTOREK ODWOZY

AUTOBUS 1

1) Wieleń 12.40 - Wieleń SP1 12.45 - Wieleń OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Kałądek 13.05 - Folsztyn 13.10 - Nowe Dwory 13.20 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń SP1 13.50

2) Wieleń 14.20 - Wieleń ZS 14.22 - Wieleń SP1 14.25 - Wieleń SP2 14.35 - Kałądek 14.45 - Folsztyn 14.55 - Nowe Dwory 15.05 - Wieleń 15.20

AUTOBUS 2

1) Wieleń 12.45 - Wieleń OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Mniszek 13.10 – Herburtowo 13.20 - Marianowo 13.30 - Wieleń 13.40

2) Wieleń SP2 14.35 - Wieleń MGOK 14.40 - Wieleń ZS 14.42 - Wieleń SP 14.45 - Wieleń SP2 14.50 - Mniszek 14.55 - Herburtowo 15.00 - Marianowo 15.15 - Wieleń 15.25

AUTOBUS 3

1) Wieleń 12.30 - Rosko OP 12.40 - Rosko Szkoła 12.45 - Wrzeszczyna 12.50 - Rosko SP 13.00 - Rosko OP 13.05 - Rosko Kolonia 13.10 - Hamrzysko 13.15 - Mężyk 13.20 - Miały OP 13.35 - Miały SP 13.40 - Mężyk 13.45 - Biała 13.55 - Miały 14.05 - Miały  14.20 - Mężyk 14.30 - Biała 14.35 - Rosko 14.45

2) Rosko 14.45 (uczniowie z SP1) - Rosko Kolonia 14.50 - Hamrzysko 14.55 - Biała 15.05 - Mężyk 15.15 - Miały Fabryczna 15.25 - Wieleń 15.35

AUTOBUS 4

1) Wieleń 14.20 - Wieleń SP1 14.25 - Wieleń ZS 14.27 - Rosko SP 14.35 - Gulcz 14.40 - Wrzeszczyna 14.50 - Wieleń 15.05

AUTOBUS 5

1) Wieleń SP1 12.45 - Dzierżążno OP 12.55 - Dzierżążno SP 13.05 - Gieczynek 13.15 - Dębogóra 13.20 - Dzierżążno SP 13.25 - Dzierżążno Małe 13.35 - Kocień 13.45 - Kuźniczka 13.55 - Wieleń 14.10

2) Wieleń SP1 14.30 - Wieleń SP2 14.35 - Kuźniczka 14.45 - Kocień 14.55 - Dzierżążno SP 15.00 - Gieczynek 15.10 - Dębogóra 15.15 - Dzierżążno Małe 15.30 - Kocień 15.40 - Usypisko 15.45 - Kuźniczka 15.50 - Wieleń 16.00

AUTOBUS 6

1) Wieleń SP1 12.50 - Przedszkole Sportowa 13.00 - Brzeźno 13.10 - Jaryń 13.15 - Zawada 13.20 - Bęglewo 13.30 - Wrzeszczyna Wybudowanie 13.35 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń OP Sosnowa 13.45 - Ferma 13.50 - Wieleń 14.00

2) Wieleń 14.30 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń SP1 14.45 - Jaryń 14.55 - Zawada Przystanek 15.00 - Wrzeszczyna Wybudowanie 15.10 - Wieleń 15.25

 AUTOBUS 7

1) Gulcz Szkoła 13.25 -  Gulcz Wybudowanie 13.40 - Gulcz 13.55

2) Gulcz 14.20 - Gulcz Wybudowanie 14.35 - Gulcz 14.45

 ŚRODA ODWOZY

AUTOBUS 1

1) Wieleń SP1 12.45 - Wieleń OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Kałądek 13.05 - Folsztyn 13.10 - Nowe Dwory 13.20 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń SP1 13.50

2) Wieleń 14.20 - Wieleń ZS 14.22 - Wieleń SP1 14.25 (Biała, Miały) - Wieleń SP2 14.35 - Kałądek 14.40 - Folsztyn 14.45 - Nowe Dwory 14.55 - Wieleń ZS 15.10 - Rosko 15.25 - Gulcz 15.30 - Wrzeszczyna 15.40 - Wieleń 15.50

AUTOBUS 2

1) Wieleń SP1 12.45 - Wieleń OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Mniszek 13.10 -Herburtowo 13.20 - Marianowo 13.30 - Wieleń 13.40

2) Wieleń 14.25 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń MGOK 14.40 - Wieleń ZS 14.42 - Wieleń SP1 14.45 - Wieleń SP2 14.50 - Mniszek 14.55 - Herburtowo 15.00 - Marianowo 15.15 - Wieleń 15.25

AUTOBUS 3

1) Wieleń 12.30 - Rosko OP 12.40 - Rosko SP 12.45 - Wrzeszczyna 12.50 - Rosko SP 13.00 - Rosko OP 13.05 - Rosko Kolonia 13.10 - Hamrzysko 13.15 - Mężyk 13.20 - Miały OP 13.35 - Miały SP 13.40 - Mężyk 13.45 - Biała 13.55 - Miały SP 14.20 - Mężyk 14.30 - Biała 14.35 - Rosko SP 14.45

2) Rosko SP 15.25 (uczniowie z SP1) - Rosko Kolonia 15.30 - Hamrzysko 15.40 - Biała 15.50 - Mężyk 15.55 - Miały Fabryczna 16.05 - Wieleń 16.15

AUTOBUS 4

1) Wieleń 12.45 - Dzierżążno OP 12.55 - Dzierżążno SP 13.05 - Gieczynek 13.15 - Dębogóra 13.20 - Dzierżążno SP 13.25 - Dzierżążno Małe 13.35 - Kocień 13.45 - Kuźniczka 13.55 - Wieleń 14.10

2) Wieleń SP1 14.30 - Wieleń SP2 14.35 - Kuźniczka 14.45 - Kocień 14.55 - Dzierżążno SP 15.00 - Gieczynek 15.10 - Dębogóra 15.25 - Dzierżążno Małe 15.30  - Kocień 15.40 - Usypisko 15.45 - Kuźniczka 15.50 - Wieleń 16.00

AUTOBUS 5

1) Wieleń SP1 12.50 - Wieleń Przedszkole 13.00 - Brzeźno 13.10 – Jaryń 13.15 - Zawada 13.20 - Bęglewo 13.30 - Wrzeszczyna Wybudowanie 13.35 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń OP Sosnowa 13.45 - Ferma 13.50 - Wieleń 14.00

2) Wieleń 14.30 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń SP1 14.45 - Jaryń 14.55 - Wrzeszczyna Wybudowanie 15.10 - Wieleń 15.25

AUTOBUS 6

1) Gulcz SP 13.25 - Gulcz Wybudowanie 13.40 - Gulcz 13.55

2) Gulcz SP 14.20 - Gulcz Wybudowanie 14.35 - Gulcz 14.50

CZWARTEK ODWOZY

AUTOBUS 1

1) Wieleń SP1 12.45 - OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Kałądek 13.05 - Folsztyn 13.10 - Nowe Dwory 13.20 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń SP1 13.50

2) Wieleń 14.20 - Wieleń ZS 14.22 Wieleń  14.25 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń SP1 14.40 - Wieleń SP2 14.45 - Kałądek 14.50 - Folsztyn 14.55 - Nowe Dwory 15.05 - Wieleń 15.15

AUTOBUS 2

1) Wieleń SP1 12.45 - Wieleń OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Mniszek 13.10 – Herburtowo 13.20 - Marianowo 13.30 - Wieleń 13.40

2) Wieleń 14.25 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń MGOK 14.40 - Wieleń ZS 14.42 - Wieleń SP1 14.45 - Wieleń SP2 14.50 - Mniszek 14.55 - Herburtowo 15.00 - Marianowo 15.15 - Wieleń 15.25

AUTOBUS 3

1) Wieleń 12.30 - Rosko OP 12.40 - Rosko SP 12.45 - Wrzeszczyna 12.50 - Rosko SP 13.00 - Rosko OP 13.05 - Rosko Kolonia 13.10 - Hamrzysko 13.15 - Mężyk 13.20 - Miały OP 13.35 - Miały SP 13.40 - Mężyk 13.45 - Biała 13.55 - Miały SP 14.05 - Miały SP 14.20 - Mężyk 14.30 - Biała 14.35 - Rosko 14.45

2) Rosko 14.45 (uczniowie z SP1) - Rosko Kolonia 14.50 - Hamrzysko 14.55 - Biała 15.05 – Mężyk 15.15 - Miały Fabryczna 15.25 - Wieleń 15.35

AUTOBUS 4

 1) Wieleń 14.20 - Wieleń SP1 14.25 - Wieleń ZS 14.27 - Rosko SP 14.35 - Gulcz 14.40 - Wrzeszczyna 14.50 - Wieleń 15.05

AUTOBUS 5

1) Wieleń 12.45 - Dzierżążno OP 12.55 - Dzierżążno SP 13.05 - Gieczynek 13.15 - Dębogóra 13.20 - Dzierżążno SP 13.25 - Dzierżążno Małe 13.35 - Kocień 13.45 - Kuźniczka 13.55 - Wieleń 14.10

2) Wieleń SP1 14.30 - Wieleń SP2 14.35 - Kuźniczka 14.45 - Kocień 14.55 - Dzierżążno SP 15.00 - Gieczynek 15.10 - Dębogóra 15.15 - Dzierżążno Małe 15.30  Kocień 15.40 - Usypisko 15.45 - Kuźniczka 15.50 - Wieleń 16.00

AUTOBUS 6

1) Wieleń SP1 12.50 - Wieleń Przedszkole 13.00 - Brzeźno 13.10 - Jaryń 13.15 - Zawada 13.20 - Bęglewo 13.30 - Wrzeszczyna Wybudowanie 13.35 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń OP Sosnowa 13.45 - Ferma 13.50 - Wieleń 14.00

2) Wieleń 14.30 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń SP1 14.45 - Jaryń 14.55 - Zawada Przystanek 15.00 - Wrzeszczyna Wybudowanie 15.10 - Wieleń 15.25

 AUTOBUS 7

1) Gulcz SP 13.25 - Gulcz Wybudowanie 13.40 - Gulcz 13.55

2) Gulcz SP 14.20 - Gulcz Wybudowanie 14.35 - Gulcz 14.50

 PIĄTEK ODWOZY

AUTOBUS 1

1) Wieleń SP1 12.45 - Wieleń OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Kałądek 13.05 - Folsztyn 13.10 - Nowe Dwory 13.20 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń SP1 13.50

2) Wieleń 14.20 - Wieleń ZS 14.22 - Wieleń SP1 14.25 - Wieleń SP2 14.35 - Kałądek 14.40 - Folsztyn 14.45 - Nowe Dwory 14.55 - Wieleń 15.10

AUTOBUS 2

1) Wieleń SP1 12.45 - Wieleń OP Sosnowa 12.55 - Wieleń SP2 13.00 - Mniszek 13.10 - Herburtowo 13.20 - Marianowo 13.30 - Wieleń 13.40

2) Wieleń 14.25 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń MGOK 14.40 - Wieleń ZS 14.42 - Wieleń SP1 14.45 - Wieleń SP2 14.50 - Mniszek 14.55 - Herburtowo 15.00 - Marianowo 15.15 - Wieleń 15.25

AUTOBUS 3

1) Wieleń 12.30 - Rosko OP 12.40 - Rosko SP 12.45 - Wrzeszczyna 12.50 - Rosko SP 13.00 - Rosko OP 13.05 - Rosko Kolonia 13.10 - Hamrzysko 13.15 - Mężyk 13.20 - Miały OP 13.35 - Miały SP 13.40 - Mężyk 13.45 - Biała 13.55 - Miały SP 14.05 - Miały SP 14.20 - Mężyk 14.30 - Biała 14.35 - Rosko 14.45

2) Rosko 14.45 (uczniowie z SP1) - Rosko Kolonia 14.50 - Hamrzysko 14.55 - Biała 15.05 – Mężyk 15.15 - Miały Fabryczna 15.25 - Wieleń 15.35

AUTOBUS 4

1) Wieleń 14.20 - Wieleń SP1 14.25 - Wieleń ZS 14.27 - Rosko SP 14.35 - Gulcz 14.40 - Wrzeszczyna 14.50 - Wieleń 14.55

AUTOBUS 5

1) Wieleń 12.45 - Dzierżążno OP 12.55 - Dzierżążno SP 13.05 - Gieczynek 13.15 - Dębogóra 13.20 - Dzierżążno SP 13.25 - Dzierżążno Małe 13.35 - Kocień 13.45 - Kuźniczka 13.55 - Wieleń 14.10

2) Wieleń SP1 14.30 - Wieleń SP2 14.35 - Kuźniczka 14.45 - Kocień 14.55 - Dzierżążno PKS 15.00 - Dzierżążno Małe 15.05 - Gieczynek 15.05 - Dębogóra 15.10 - Dzierżążno Małe 15.25 - Kocień 15.35 - Usypisko 15.40 - Kuźniczka 15.50 - Wieleń 16.00

AUTOBUS 6

1) Wieleń SP1 12.50 - Wieleń Przedszkole 13.00 - Brzeźno 13.10 - Jaryń 13.15 - Zawada 13.20 - Bęglewo 13.30 - Wrzeszczyna Wybudowanie 13.35 - Wieleń SP2 13.40 - Wieleń OP Sosnowa 13.45 - Ferma 13.50 - Wieleń 14.00

2) Wieleń 14.30 - Wieleń SP2 14.35 - Wieleń SP1 14.45 - Jaryń 14.55 - Wrzeszczyna Wybudowanie 15.10 - Wieleń 15.25

 AUTOBUS 7

1) Gulcz SP 13.25 - Gulcz Wybudowanie 13.40 - Gulcz 13.55

2) Gulcz SP 14.20 - Gulcz Wybudowanie 14.35 - Gulcz 14.50

 

Rozkład jazdy autobusów - w dniu 3 września 2018 r.

DOWOZY SZKOLNE W DNIU 3 WRZEŚNIA 2018R.

AUTOBUS 1

Wieleń 6.55 – Bęglewo 7.10 – Wrzeszczyna Wybudowanie 7.15 – Brzeźno 7.25 – Jaryń 7.30 – Zawada 7.35 – Wieleń Przedszkole 7.40  - Wieleń SP1 7.45 – Wieleń SP2 7.50 – Ferma 7.55 – Wieleń Sosnowa 8.05 – Wieleń SP2 8.10 – Wieleń 8.20

AUTOBUS 2

Wieleń 7.10 – Nowe Dwory (pierwszy przystanek od Jędrzejewa) 7.25 – Nowe Dwory 7.30 – Folsztyn (ZS i SP1) 7.35 – Kałądek (SP1) 7.40 – Wieleń Sosnowa 7.45 – Wieleń SP2 7.50 – Wieleń ZS 7.56 – Wieleń SP1 8.00

AUTOBUS 3

Wieleń 6.50 – Brzezinki 7.05 -  Kuźniczka 7.10 – Kocień Usypisko 7.15 – Kocień Wieś 7.25 – Dzierżążno Wielkie 7.35 – Wieleń SP2 7.45 – Wieleń Dworcowa 7.50 – Wieleń SP1 7.55 – Wieleń SP2 8.05 – Wieleń 8.15

AUTOBUS 4

Wieleń 6.55 – Mniszek 7.05 – Herburtowo 7.15 – Marianowo 7.20 – Wieleń Sosnowa                                7.30 – Wieleń SP2 7.35 – Folsztyn do SP2 i OP 7.45 – Kałądek do SP2 i OP 7.50 – Wieleń Sosnowa 7.55 – Wieleń SP2 8.00 – Wieleń 8.10

AUTOBUS 5

Wieleń 6.50 – Biała 7.10 – Mężyk 7.17 – Miały Szkoła 7.27 – Miały OP 7.30 – Wieleń SP1 7.40 – Wrzeszczyna 7.50 – Rosko 7.55 – Wieleń 8.10

AUTOBUS 6

Wieleń 7.00 – Dębogóra 7.15 – Gieczynek 7.20 – Dzierżążno SP 7.30 – Dzierżążno Małe 7.35 – Dzierżążno PGR 7.40 – Dzierżążno (oddział przedszkolny) 7.45 – Dzierżążno Szkoła                      7.50 – Wieleń SP2 8.05

AUTOBUS 7

Gulcz 7.20 – Gulcz Wybudowanie 7.30 – Gulcz Szkoła 7.45 – Rosko 7.55 – Gulcz 8.05

AUTOBUS 8

Wieleń 7.10 – Wrzeszczyna 7.20 – Rosko 7.25 – Hamrzysko 7.35 – Rosko Kolonia 7.45 – Rosko (oddziały przedszkolne) 7.47 – Rosko Szkoła 7.50 – Wieleń 8.00

ODWOZY SZKOLNE W DNIU 3 WRZEŚNIA 2018R.

AUTOBUS 1

Wieleń SP1 9.35 - Wieleń Przedszkole 9.40 - Brzeźno 9.50 - Jaryń 9.55 - Zawada 10.00 - Bęglewo 10.10 - Wrzeszczyna Wybudowanie 10.15 - Wieleń SP2 10.25 - Wieleń OP Sosnowa 10.30 - Ferma 10.35 - Wrzeszczyna Wybudowanie 10.50 - Wieleń 11.00

AUTOBUS 2

Wieleń SP1 10.00 - Wieleń OP Sosnowa 10.10 - Wieleń SP2 10.15 - Kałądek 10.20 - Folsztyn 10.25 - Wieleń SP 2 10.35 - Nowe Dwory 10.45 - Wieleń 11.00

AUTOBUS 3

Wieleń 9.15 - Dzierżążno OP 9.30 - Dzierżążno SP 9.35 - Gieczynek 9.45 - Dębogóra 9.50 - Dzierżążno SP 10.00 - Dzierżążno PGR 10.05 - Dzierżążno Małe 10.10 - Kocień 10.20 - Usypisko 10.30 - Kuźniczka 10.40 - Wieleń 10.50

AUTOBUS 4

Wieleń SP1 10.00 - Wieleń OP Sosnowa 10.10 - Wieleń SP2 10.15 - Mniszek 10.25 - Herburtowo 10.35 - Marianowo 10.45 - Wieleń 10.55

AUTOBUS 5

Wieleń 9.25 - Miały OP 9.35 - Miały SP 9.40 - Mężyk 9.50 - Biała 9.55 - Rosko SP 10.10 - Wrzeszczyna 10.20 - Rosko SP 10.25 - Rosko OP 10.30 - Rosko Kolonia 10.35 - Hamrzyska 10.45 - Biała 10.55 - Mężyk 11.00 - Miały Fabryczna 11.10 -Wieleń 11.20

AUTOBUS 6

Wieleń SP1 10.05 - Wieleń SP2 10.15 - Kuźniczka 10.25 - Kocień 10.30 - Dzierżążno PKS 10.40 - Dzierżązno Mała 10.45 - Gieczynek 10.55 - Dębogóra 11.00 - Wieleń 11.15

AUTOBUS 7

Wieleń 10.05 - Wieleń SP2 10.15 - Wieleń MGOK 10.25 - Wieleń SP1 10.30 - Wieleń 10.35

AUTOBUS 8

Gulcz SP 10.00 - Gulcz Wybudowanie 10.15 - Gulcz SP 10.30

 

 

Pierwsza pomoc pod hasłem Bezpieczne wakacje

15 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej w Rosku gościliśmy uczniów Edukacji Lubasz wraz z opiekunem panem Damianem Łuczakiem, którzy zaprezentowali nam pokaz ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy oraz jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.  

W pokazie zawarte były między innymi:

 • Inscenizacja pierwszej pomocy –przebieg, zgłoszenie telefoniczna i organizacja
 • Złamania –zamknięte, otwarte
 • Zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia         OPATRYWANIE
 • Oparzenia (chemiczne, termiczne)
 • Użądlenia, ukąszenia
 • Bezpieczeństwo nad wodą
 • Utonięcia- reanimacja, akcja ratownicza
 • Upadek na rowerze- opatrzenie ran
 • Telefony alarmowe
 • Wypicie środków chemicznych – kwasy, zasady
 • Transport i przenoszenie poszkodowanych
 • Pozycja boczna ustalona –bezpieczna.

Uczniom prezentacja bardzo się podobała. Wynieśli z niej dużo nowych , ważnych wiadomości, które mogą okazać się przydatne  na co dzień.

Maciej Waśko.

 

Zobacz więcej zdjęć