W tym roku szkolnym obchodzimy 100-lecie Powstania Wielkopolskiego. Chcielibyśmy udokumentować tamte wydarzenia fotografiami powstańców wielkopolskich, walczących w naszym regionie. Fotografie, które przynieśliby Państwo do szkoły (osobiście lub przez uczniów ), zeskanujemy i oddamy. Do fotografii proszę dołączyć krótką informację (imię i nazwisko, gdzie walczył, np. o Rosko czy Wrzeszczynę).

        Byłabym wdzięczna, gdyby te fotografie dostarczyć do 11 stycznia.

Z góry dziękuję – Violetta Wojtaś, nauczyciel historii

 

Bezpieczne fajerwerki

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku kalendarzowego, a więc coraz bliżej do Sylwestra. Petardy i fajerwerki postrzegane jako jeden z elementów dobrej zabawy mogą stać się przyczyną wielu poważnych wypadków. Nikt nie wyobraża sobie nocy sylwestrowej bez rozświetlonego kolorowymi rozbłyskami nieba. Należy jednak pamiętać, że fajerwerki i petardy to materiały pirotechniczne - w rękach nietrzeźwych ludzi bądź dzieci mogą się stać olbrzymim zagrożeniem.

      Czym są fajerwerki?

 • Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i podczas ich odpalania należy zachować szczególną ostrożność. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może być przyczyną groźnych wypadków nie tylko odpalającego ale także osób postronnych!
 • Najczęstsze obrażenia to oparzenia twarzy i rąk.
 • Zdarzają się także ciężkie urazy takie jak urwane palce, dłonie, uszkodzenie wzroku, głębokie rany twarzy i dłoni.
 • Głośny huk petard może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu ludzi oraz zwierząt, które są szczególnie wrażliwe na dźwięki.

.       Zasady bezpiecznego używania fajerwerków:

 • należy przeczytać instrukcję znajdującą się na petardach i fajerwerkach,
 • nie używać środków pirotechnicznych w dużej grupie osób i w miejscach publicznych,
 • Ostrzegamy przede wszystkim dzieci, by nigdy same nie używały petard i fajerwerków.
 • . Nigdy nie należy odpalać petardy po raz drugi, gdy ta nie detonuje. Nigdy nie można używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz w miejscach, w których ich użycie może zagrozić życiu i zdrowiu wielu ludzi bądź spowodować straty materialne.
 • Wyroby pirotechniczne wyłączone spod koncesjonowania mogą być sprzedawane wyłącznie osobom dorosłym. Sprzedaż takich wyrobów osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo, za które może grozić kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności nawet do lat 2.
 • Bezpiecznie najlepiej wybrać jeden z tzw. tortów pirotechnicznych. Jest to zestaw strzelający po kilka lub kilkanaście razy i przeważnie ma on postać sześcianu. Taki ładunek fajerwerków stawiamy na ziemi i odpalamy jednym lontem. Oddalamy się na bezpieczną odległość i obserwujemy piękny efekt na niebie. Najtrudniejsze w obsłudze są tzw. rakiety lub race, do których należy przygotować odpowiednie stanowisko strzeleckie a następnie każdą po kolei odpalać. Na każdym produkcie pirotechnicznym sprzedawanym w Polsce, musi być umieszczona instrukcja obsługi w języku polskim. Nim rozpoczniemy zabawę, zapoznajmy się z instrukcją i miejmy świadomość konsekwencji z użytkowania tych materiałów.
 • Jeśli nie mamy pewności czy nasza wybuchowa zabawa jest bezpieczna, po prostu zrezygnujmy z niej.
 • należy przeczytać instrukcję znajdującą się na petardach i fajerwerkach.
 • Kupuj je w sprawdzonych miejscach, by mieć pewność, że były właściwie przechowywane i nie są uszkodzone.
 • Wypuszczaj je w otwartej przestrzeni.
 • Nie odpalaj ich w pomieszczeniach zamkniętych; w mieszkaniu odbiją się od ściany i mogą zrobić komuś krzywdę.
 • Nie odpalaj ich w pobliżu drzew i domów oraz w miejscach narażonych na pożar: (stodoły, stogi siana itp).
 • Nie odpalaj ich z balkonów, tarasów ani okien.
 • Po ich odpaleniu odsuń się na wskazaną w instrukcji odległość.
 • Nie wbijaj fajerwerków w ziemie; sztuczne ognie lecące do góry, najlepiej odpalać, wkładając je do pustej, szklanej butelki.
 • Nie wrzucaj petard i fajerwerków w miejsca, gdzie mogą znajdować się ludzie lub rzeczy łatwopalne.
 • Przewiduj ich tor lotu i miejsce upadku.  

Pamiętaj o tym, że nabywanie i użytkowanie fajerwerków przez osoby niepełnoletnie jest zabronione!!!

Maciej Waśko

                      XIX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „ORTOGRAFIA NA WESOŁO”

W czwartek, 13 grudnia odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny „Ortografia na wesoło”, który zgromadził mistrzów orografii z całej gminy, a gościnnie z SP nr 1 i SP nr 2 w Czarnkowie. Organizatorką konkursu przez wiele lat była wieloletnia polonistka -  Pani Danuta Koleśniak. Przybyło do nas 42 uczniów i 8 opiekunów. Konkurs miał na celu rozwijanie kompetencji i zainteresowań ortograficznych, integrację międzyszkolną, promowanie i krzewienie kultury języka ojczystego. Zaczęliśmy od powitania przez Panią Dyrektor zaproszonych gości i opiekunów, w tym uczniów, nauczycieli i rodziców. Drugim punktem była rozgrzewka ortograficzna, w której uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad polskiej ortografii. Kolejnym punktem były „gorące krzesła”. Walka była zacięta, tym bardziej, że każdy z uczestników mógł wstać maksymalnie pięć razy. Następnie podzieleni na dwie kategorie wiekowe przeszliśmy do dwóch oddzielnych sal i tam nastąpiła część właściwa – dyktando ortograficzne z wieloma pułapkami ortograficznymi. Komisja konkursowa sprawdzała dyktanda, zaś każdy z uczestników mógł wypić ciepłą herbatę i zjeść ciasto. Po obradach nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu:

W kategorii I - klasy IV-VI sp:

I miejsce -  Karolina Bielejewska, SP 1 Czarnków

II miejsce – Zuzanna Dubiał, SP 2 Czarnków

III miejsce ex aequo – Jakub Bodnar, SP 1 Wieleń i Gaja Michalska, SP 2 Czarnków

wyróżnienie – Patryk Pujanek, SP Gulcz; Natasza Gaweł, SP 1 Czarnków, Kinga Szymkowiak, SP 2 Czarnków, Karolina Kmieć SP 1 Czarnków

W kategorii II – klasy VII – VIII sp i gimnazjalne:

I miejsce ex aequo –  Martyna Skotarczyk, SP 1 Czarnków i  Aleksandra Dubiał, SP 1 Czarnków

II miejsce – Maria Liszkowska, SP 2 Czarnków

III miejsce – Jakub Sikora, SP 2 Wieleń; Wiktoria Matuszczak, SP Rosko; Maria Krystek, SP Rosko

wyróżnienie -  Vanessa Maciejewska, SP 1 Wieleń, Mateusz Sikora, SP 2 Czarnków; Tomasz Siarnik, SP Dzierżążno Wielkie; Maja Jacek, SP 1 Czarnków

Dziękujemy Radzie Rodziców SP w Rosku, Urzędowi Gminy w Wieleniu, Starostwu Powiatowemu w Czarnkowie, Panu Romanowi Wiśle i Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu z PKO BP w Poznaniu za wsparcie finansowe oraz nagrody rzeczowe na konkurs.

Organizatorzy konkursu: Magdalena Słabig, Marlena Dubiał, Kamila Trybuchowska – Wisła.

 

                                                                                                                                                  Marlena Dubiał

 

                                                            WYJAZD MIKOŁAJKOWY

W środę 5 grudnia klasy Va, Vb, VI, VII i VIII postanowiły wybrać się na wycieczkę mikołajkową do Poznania. Pierwszym punktem była żywa lekcja historii poprowadzona przez kustosza muzeum Pana Roberta Maciejewskiego w Muzeum Powstania Wielkopolskiego, tam – wystawa „Wielkopolanie ku Niepodległej w stulecie zwycięskiego powstania 1918 – 1919 roku”, przed Odwachem oraz „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga do Niepodległości”. Wewnątrz budynku  podziwialiśmy eksponaty wystawowe, przymierzaliśmy  mundury oraz oglądaliśmy mnóstwo fotografii z tamtych trudnych czasów powstańczych. Kolejnym punktem był seans filmowy w kinie „Helios”. Bardzo dziękujemy Panu Robertowi Maciejewskiemu za ciekawy wykład oraz Panu Marcinowi Wachowiakowi za mikołajkowy upominek. Wszyscy w dobrych humorach wróciliśmy  do Roska. Opiekunowie wycieczki : p. Dominika Janecka, p. Violetta Wojtaś, p. Hanna Kujanek, p. Marlena Dubiał, ks. Grzegorz Baranowski, p. Mateusz Budaj.

 

                                                                                                                                                     Marlena Dubiał

Zobacz więcej zdjęć

HALLO!!! DOBRZE SŁYSZE- BADANIE SLUCHU W  SZKOLE PODTAWOWEJ

            3 grudnia 2018 roku uczniowie klasy VI uczestniczyli w regionalnym programie zdrowotnym Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej- Hej słyszysz???. Program zdrowotny jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej.

            Celem głównym programu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencji czuciowo-nerwowych ubytków słuchu wśród młodzieży klas szóstych. Wymienione zostały zalety uczestnictwa w programie. Rodzice otrzymali formularz zgody na przeprowadzenie badań oraz ankietę do wypełnienia dla ucznia.

            Uczniowie najpierw przeszli badanie laryngologiczne uszu, nosa i gardła, następnie zostali przebadani za pomocą audiometrii tonalnej i impedencyjnej- jest to metoda nieinwazyjna i niebolesna. Kolejnym etapem programu była prelekcja dla uczniów klas szóstych na temat m.in. budowa ucha, natężenie hałasu oraz promocji higieny słuchu. Wykład doktora uświadomił uczniom, jak postępować, żeby zachować sprawny słuch.

S.Janasek - Świerniak