.

 

Pamiętamy

 

Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, było jedyną tak dużą, udaną insurekcją w naszej historii - doprowadziło do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski.

W grudniu 1918 r. wyczerpane I wojną światową Niemcy musiały zmniejszyć opresje wobec okupowanych przez siebie terenów. Zelżał nadzór policyjny i rządowy nad Prowincją Poznańską.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była wizyta w Poznaniu wybitnego pianisty, męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego. Jego przyjazd 26 grudnia był okazją do zorganizowania manifestacji patriotycznej.

W pierwszym okresie walk powstańczych, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Do połowy stycznia wyzwolono większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany pomiędzy Niemcami a państwami Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych.

Polska odzyskała niepodległość. Powrócił język polski, polskie gazety, szkoły i polskie wojsko.

W Powstaniu Wielkopolskim swoją rolę odegrały także dzieci i młodzież. Nie zawsze mieli w ręku karabin, ale zawsze w sercu niosły odwagę i chęć działania. Najmłodsi pomagali rannym, dostarczali wodę i jedzenie, naprawiali mundury. Skauci natomiast, którzy jeszcze przed wybuchem I wojny światowej uczyli się posługiwania bronią, musztry wojskowej i taktyki, czyli zasad wojskowego planowania działań na polu walki, pomagali żołnierzom.

Akcja  #MALIPOWSTAŃCYNA102 – NIE ZAPOMINAMY O NASZYCH BOHATERACH!

By uczcić pamięć powstańców wielkopolskich, w ramach akcji Samorządu Województwa Wielkopolskiego #MALIPOWSTAŃCYna102, uczniowie klasy IV  wykonali  metodą origami wielkopolską rogatywkę, czapkę wojskową z daszkiem i „rogatą” kwadratową górą, orzełkiem nad otokiem i sznureczkiem ułożonym w kształcie trefla, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli powstańców wielkopolskich.

Zobacz zdjęcia

XXIII Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji Stanisława Neunerta w Gulczu

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie w składzie : Maja Sikora , uczennica klasy szóstej, Wikoria Mąka, uczennica klasy IV, Mateusz Opas, uczeń klasy VII a wzorowo reprezentowali naszą szkołę w XXIII Rejonowym Konkursie Poezji  Stanisława Neunerta  w Gulczu. Spośród przeszło dwudziestu uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych :

 w kategorii  kl. III-V

II miejsce – Wiktoria Mąka

w kategorii Kl. VI – VIII

III miejsce – Mateusz Opas

Serdecznie gratulujemy naszym wspaniałym recytatorom osiągnięć na niwie recytatorskiej, życzymy dalszych sukcesów !

Marlena Dubiał

.