ZAMELDOWANI NA STAŁE

SPOTKANIE AUTORSKIE Z POETĄ STANISŁAWEM NEUNERTEM

             Potrzeba zachowania naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń to wyzwanie, któremu starali się sprostać uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest  obecność kultury w życiu człowieka. Celem projektu jest promowanie poezji Stanisława Neunerta wtopionej w środowisko lokalne i naturalne.

            Realizacja projektu w naszej szkole trwa już wiele lat, ale bieżącym roku otrzymała inny motyw przewodni. Rozpoczęła się w grudniu 2017 r., a trwać będzie       do końca bieżącego roku szkolnego.

11 grudnia 2017 r. gościliśmy poetę naszego regionu – pana Stanisława Neunerta. Na spotkanie przybyli: pani Janina Sowa, pani Lucyna Bukowska, pani Stefania Rembarz, pani Dyrektor i  pan Dyrektor oraz młodzież naszej szkoły. Uczniowie, biorący udział w projekcie, współtworzyli Spotkanie Autorskie, które polegało na prezentacji biografii autora, recytacji jego utworów, przeprowadzeniu warsztatów poetyckich i zajęć integracyjnych z folią malarską.

            Projekt traktował o twórczości poety, o jego ulubionych poetach, pisarzach, inspiracjach, planach i trudnościach, jakie spotyka twórca na swej drodze, a także
o rodzinie. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega pisanie, co trzeba umieć, by zostać dobrym pisarzem, co może być inspiracją dla artysty.

            Młodzi ludzie doskonale przygotowali się do spotkania. Przejrzeli wiele tomików poezji, czytali wiersze poety. Spisali się w roli dziennikarzy, recytatorów, twórców poezji i artystów - plastyków. Działania ukazujące upływ czasu, przesycone były symboliką. Kulminacyjnym punktem programu stało się poezjowanie i zabawa integracyjna w malowanie na folii malarskiej tego, co się czuje, słuchając muzyki poważnej. Szczególnych przeżyć artystycznych dostarczyła nam uczennica klasy III Zuzanna Kiliszek, w wykonaniu której usłyszeliśmy utwory: Tak, jak malował pan Chagall i Okularnicy.

Wyróżniającym się elementem scenografii był portret pana Stanisława, gazetka    z kałamarzem i gęsim piórem, cytatami motywującymi do czytania i spadającymi literkami, które układały się w tytuł tomiku autora Zameldowani na stałe.  Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się: wystawa najstarszych woluminów, tomików poezji Stanisława Neunerta oraz naszych młodych twórców, których wiersze trafiły m. in.  do tomiku poetyckiego Dotykanie, wydanym z okazji Świętojanek Lirycznych 2001.

Materiały wypracowane podczas warsztatów poetyckich stały się inspiracją       do kolejnych cyklów  poetyckich i promowania Bohatera Naszych Czasów, jak nazwała pana Stanisława Neunerta młodzież. Dziękujemy za wizytę w szkole.

            Panu Stanisławowi, dyrektorom, uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi życzymy, aby Nowy Rok przyniósł szczęście i pomyślność.

Danuta Koleśniak

 

Cyberprzemoc- bezpieczeństwo w sieci

4 stycznia 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz oddziałów gimnazjalnych  spotkali się z przedstawicielami Policji  w Wieleniu,  młodszym aspirantem Bartoszem Hammerlingiem oraz z sierżantem sztabowym Karolem Matuszakiem.     

Policjanci omówili zjawisko cyberprzemocy, które może wyrządzić duże szkody, w szczególności głęboką traumę psychiczną. W najgorszych przypadkach może  dojść nawet do samobójstw. Zostały przedstawione rodzaje i przykłady cyberprzemocy. Policjanci podali  paragrafy, które odpowiadają za wykroczenia: przestępstwa komputerowe, włamanie komputerowe (hacking) - art. 267 §1 kk, kradzież  programu art. - 278 §2 kk, paserstwo programu – art. 293 kk. 118 ust. 1 ustawy, oszustwo komputerowe art. 287 §1 kk, zniewaga, za pomocą środków masowego komunikowania się (internetu) - art. 216 §1 2kk, rozpowszechnianie w Internecie treści pornograficznych - art. 202 kk., bezprawne rozpowszechnianie utworów - art. 116 ustawy o prawie autorskim, nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie programu w celu rozpowszechniania - art. 117 ustawy.

Podana została informacja, że Internet to nieodłączna część codziennego życia dzieci w Polsce:

– 96% z nich korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu;

– 72 % loguje się codziennie;

W Polsce przeciętny wiek pierwszego logowania do sieci to 9 lat;

Co czwarte dziecko kontaktuje się z nieznajomymi w Internecie –24%;

Co czternaste dziecko spotkało się z osobą poznaną w Internecie - 7%;

- 22% młodych internautów miało kontakt z treściami szkodliwymi;

- Co dwunaste dziecko przyznało, że było ofiarą cyberprzemocy –5%.

Bardzo dziękujemy gościom za cenne informacje pozwalające skuteczniej walczyć       z przestępcami.

Betlejemskie Światło Pokoju

Dnia 20 grudnia 2017 roku do naszej szkoły przybyli harcerze z 9 Rożańskiej Drużyny Harcerskiej „Horyzont”. Druhny i druhowie z naszej szkoły przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce pani dyrektor Wiesławy Norkowskiej-Nawrot. To światło jest dla wszystkich bardzo ważne, ponieważ oznacza ono pokój na całym świecie. Dlatego skauci i harcerze z Polski przekazują sobie wędrujący ogień, aby się jednoczyć.

Czuwaj!

Dh.

Martyna Kaźmierczak

Święta tuż, tuż!

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, złożyliśmy świąteczne życzenia uczniom szkół partnerskich, z którymi realizujemy projekt Erasmus Plus pod hasłem „Reporting on our past, investigating our future”.

Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w trzech wyjazdach: do Niemiec, do Włoch i do Francji. Wszyscy jesteśmy podekscytowani zbliżającym się wyjazdem do Mulheim w Niemczech w marcu i czekającymi nas w związku ze spotkaniem z uczniami z Włoch, Niemiec i Francji zadaniami. Językiem komunikacji w projekcie jest głównie język angielski, dlatego wszystkim życzymy:

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

koordynator projektu

Kamila Trybuchowska-Wisła

 

                Wyjazd edukacyjny do Piły

       W poniedziałek  4 grudnia 2017 r. uczniowie kl. IV-VI wybrali się na mikołajkowy wyjazd do Piły.     

       Najpierw w kinie „Helios” obejrzeliśmy cudowny film animowany pt. „Pierwsza Gwiazdka”, który jest niezwykłą opowieścią narodzin Chrystusa opowiedzianą z perspektywy zwierząt. Odważny osiołek Bo tęskni za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie, zbiera się na odwagę  i ucieka na wolność, by spełnić swe marzenia. Po drodze spotyka uroczą owieczkę Ruth, gołębia o wielkich aspiracjach, psa,  trzy wielbłądy i mysz, i  podążają za gwiazdą. Dobroduszni, młodzi ludzie - Maryja i Józef, mimo napotkanych trudów  im w tym pomagają. Film zrobił na nas ogromne wrażenie.   

      Następnie udaliśmy się do Muzeum Okręgowego na długo wyczekiwane warsztaty bożonarodzeniowe, na których każdy z nas mógł  poczuć się jak artysta i własnoręcznie wykonać z kolorowego papieru kilka ozdób świątecznych, i choinkowych. Ozdoby przystroją nasze klasy, czy domy. Kolorowe piękne anioły, nietypowe bombki, zielone choinki – to wytwory naszej pracy.  

    Poczuliśmy magię zbliżających się najpiękniejszych świąt. Wyjazd zaliczamy do bardzo udanych. 

          

                                                       Marlena Dubiał

 

 Zobacz więcej zdjęć