Gminne Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 99. rocznicy powrotu Ziemi Wieleńskiej do Macierzy

            7 lutego w Rosku odbyły się Gminne Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 99. rocznicy powrotu Ziemi Wieleńskiej do Macierzy. Wyjątkowe w tym roku uroczystości zostały połączone ze Świętem Patrona Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku oraz popołudniowym piknikiem patriotycznym zorganizowanym na rynku w Rosku.
            Obchody rocznicowe rozpoczęto Mszą świętą koncelebrowaną, którą w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku odprawili: ks. dziekan Grzegorz Baranowski, ks. Andrzej Leda, ks. Zbigniew Stoltman, ks. kanonik Andrzej Wojciechowski. Modlono się intencji w Powstańców Wielkopolskich, pomyślności Gminy Wieleń
i społeczności szkolnej. Mszę uświetniły swoją obecnością licznie zgromadzone poczty sztandarowe, znamienici goście oraz śpiew Chóru Lutnia z Roska.
            Po nabożeństwie odbył się uroczysty apel poległych, po którym delegacje różnych środowisk złożyły kwiaty i znicze przed mogiłą Powstańców Wielkopolskich.
Wartę honorową pełnili harcerze 1 Wieleńskiego Szczepu Harcerskiego Knieja.
            Odsłonięto również pomnik upamiętniający 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zaproszeni goście, społeczność szkolna w chwili zadumy, po raz wtóry docenili determinację powstańców, dążenie do realizacji marzeń o wolnej Wielkopolsce
w granicach odradzającego się po I wojnie światowej państwa polskiego.
            Na uroczystość przybyli: senator Mieczysław Augustyn, posłowie: Maria Małgorzata Janyska, Marta Kubiak, Krzysztof Paszyk, Zbigniew Ajchler, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk, Zastępca Burmistrza Wielenia - Jan Graczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu - Mirosław Myszkowski wraz z radnymi, Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej - Mirosław Nawrot, Burmistrz Miasta Czarnków - Andrzej Tadla, Wójt Gminy Czarnków - Bolesław Chwarścianek, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Adam Kotiuszko, Komendant Policji Powiatowej w Czarnkowie - Inspektor Piotr Ryżek, Komendant Komisariatu Policji w Wieleniu - Aspirant Sztabowy Marcin Skotarczyk, Komendant Hufca Trzcianka - pwd. Krzysztof Grela. Ponadto w obchodach wzięli udział przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Wieleń, sołtysi terenu gminy Wieleń, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu i gminy, laureaci i finaliści gminnych konkursów o powstaniu wielkopolskim oraz harcerze 1 Wieleńskiego Szczepu Harcerskiego Knieja.
            Uroczystą akademię rozpoczął hymn państwowy. Po raz pierwszy społeczność szkolna zaśpiewała również hymn szkoły. Autorem słów jest pan Stanisław Neumert, muzykę skomponował pan Mieczysław Wilant, a opracowaniem muzycznym zajął się pan Marian Obst. Pierwszy głos zabrał Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rosku - pan Roman Frąckowiak, po nim Burmistrz Wielenia - pani Elżbieta Rybarczyk oraz zaproszeni goście.

            Wręczono nagrody laureatom i finalistom VI Gminnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem:  Nam i kolejnym pokoleniom za przykład jak żyć. Konkursowi, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich
w Rosku oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej. Konkursowi patronowała Burmistrz Wielenia - pani Elżbieta Rybarczyk.
 Laureaci konkursu:
- Patrycja Zomerfeld uczennica Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu;
- Matylda Mazur, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu;
- Ewa Doczekalska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.
Finaliści:
- Zuzanna Adamska reprezentantka Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku;
- Cyprian Cieszyński reprezentant Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu;
- Julia Dzudzewicz reprezentantka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu;
- Zuzanna Fąferek reprezentantka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu;
- Oliwia Fręśko reprezentantka Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku;
- Amelia Grzech reprezentantka Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu;
- Martyna Mantaj reprezentantka Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu;
- Daria Matuszczak reprezentantka Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu;
- Rozalia Nowaczyk reprezentantka Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku;
- Miłosz Wyrowski reprezentant Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.
            Wspomnianemu wyżej konkursowi towarzyszyło wręczenie nagród Gminnego Konkursu Plastycznego na plakat i znaczek upamiętniający 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Wyniki konkursu w kategorii uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
miejsce I - Mikołaj Kalupa (Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu) i Maja Malach (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku);
miejsce II – Maria Wielgosz (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku)
oraz Nikola Furman (Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu);
miejsce III - Maja Cybel (Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu)
oraz Eryk Kupis (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku).
W klasach IV – VIII szkoły podstawowej przyznano:
I miejsce: Maksymilianowi Ryżkowi oraz  Kornelii Siekierskiej ze Szkoły Podstawowej
nr 1im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu;
II miejsce Oskarowi Nowaczykowi ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku;
III miejsce: Jaśminie Słabig ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku oraz Piotrowi Ignaszakowi ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach.
Wyróżnienia:
- Wiktoria Stochaj  ze Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu;
- Gabriel Stochaj ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku;
- Laura Jakobson ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku;
- Maja Wiśniewska Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim;
- Wiktor Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu.
Ogłoszono również wyniki w szkolnym konkursie plastycznym o Powstaniu Wielkopolskim.
W kategorii klas I – III szkoły podstawowej:
I miejsce: Ksawery Szczudło, Damian Świątek;
II miejsce: Sara Hołda, Urszula  Skrzypska;
III miejsce: Michał Rogalski, Beata Lemańska.
W kategorii klas IV – VIII szkoły podstawowej:
I miejsce: Patryk Kupis,  Amelia Malach;
II miejsce: Franciszek Orzechowski,  Jan Wielgosz;
III miejsce:  Maja Sikora,  Karol Kmiotek.
Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miejski w Wieleniu  oraz Radę  Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rosku.

Okazję do refleksji nad historią powstania dała zebranym część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły, przygotowana pod kierunkiem Magdaleny Słabig, Violetty Wojtaś oraz Mariana Obsta.
            Ponadto, po akademii można było obejrzeć, dzięki uprzejmości pana Roberta Maciejewskiego, wystawę z Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz zbiór pamiątek związanych z Powstaniem Wielkopolskim, które udostępnione zostały na tę uroczystość przez pana Zbigniewa Stochaja. 
            Druga część Gminnych Obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 99. rocznicy powrotu Ziemi Wieleńskiej do Macierzy odbyła się na rynku w Rosku po godzinie 16.00. Uświetniły ją występy dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej oraz grupy rekonstrukcyjnej z Muzeum Wału Pomorskiego z Wałcza. Również dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, w tym harcerzy i społeczności lokalnej, uroczystość na trwale zapisze się w pamięci uczestników.

Organizatorzy

Zobacz więcej zdjęć

Posłuchaj hymnu szkolnego

VI Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

           31 stycznia 2019 roku odbył się VI Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem:  Nam i kolejnym pokoleniom za przykład jak żyć, zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej. Patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Wielenia - pani Elżbieta Rybarczyk.  

         Celem konkursu jest przybliżenie wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach oraz kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia przynależności do regionu. Tegoroczna edycja konkursu jest szczególna, bo odbyła się w 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.

       Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwali: Violetta Wojtaś, nauczyciel historii i Magdalena Słabig, nauczyciel języka polskiego szkoły podstawowej w Rosku oraz pan Mirosław Nawrot, prezes TPPW 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej.

         W skład komisji konkursowej weszli członkowie TPPW 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej:  pan Jan Pawełczyk - przewodniczący, pani Aniela Bak, pan Edward Sandecki, pan Józef Wicher, pan Stanisław Neunert i pan Marek Doczekalski.

      W konkursie wzięło udział 26 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Wieleń. Testy zostały przeprowadzone na dwóch poziomach szkół: szkoły podstawowe (klasy VI-VIII) oraz III klasy gimnazjalne. Uczniowie, którzy zdobyli min. 80 % z wymaganych punktów, otrzymali tytuł Laureata, a tytuł Finalisty
ci uczniowie, którzy zdobyli min. 60%.

           Każdy uczestnik konkursu otrzymał książkę  pana Andrzeja Furiera  Powstaniec  i obywatel z Wielkopolski – Zdzisław Orłowski, ufundowaną przez Urząd Miejski  w Wieleniu.

     Laureaci i finaliści VI edycji konkursu otrzymają nagrody podczas Gminnych Obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 99. rocznicy powrotu Ziemi Wieleńskiej do Macierzy, które odbędą się w dniu 7 lutego 2019 r. w Rosku

 

Laureaci

imię ucznia  i nazwisko

szkoła

Patrycja Zomerfeld

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej                    w Gulczu

Matylda Mazur

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu

Ewa Doczekalska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Rosku

Finaliści

Nazwisko i imię ucznia

szkoła

Zuzanna Adamska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Oliwia Fręśko

Rozalia Nowaczyk

Miłosz Wyrowski

Cyprian Cieszyński

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Wieleniu

Zuzanna Fąferek

Julia Dzudzewicz

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
w Wieleniu

Amelia Grzech

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

Martyna Mantaj

Daria Matuszczak

 

Violetta Wojtaś

 

Wyniki VI  Gminnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

pod hasłem:  Nam i kolejnym pokoleniom za przykład jak żyć

pod honorowym patronatem Burmistrza Wielenia

kod

ucznia

zdobyte

punkty

wynik w %

Finalista

min. 60 %

Laureat

min. 80 %

1

23

57,50

 

 

2

25,5

63,80

F

 

3

29

72,50

F

 

4

29

72,50

F

 

5

27

67,50

F

 

7

13

32,50

 

 

8

11

27,50

 

 

9

30

75

F

 

10

36

80

 

L

11

31

77,50

F

 

12

15

37,50

 

 

13

38

95

 

L

14

13

32,50

 

 

15

39

86,60

 

L

16

29,5

73,80

F

 

17

27

67,50

F

 

18

20,5

51,30

 

 

19

13

32,50

 

 

20

18

45

 

 

21

21

52,50

 

 

22

29

72,50

F

 

23

26

65

F

 

24

17

42,50

 

 

25

20

50

 

 

26

19,5

48,80

 

 

27

9

22,50

 

 

 

 

Koncert świąteczny

            Muzyka łagodzi obyczaje, dlatego wspólne śpiewanie piosenek, pastorałek i kolęd wpisało się już w tradycję naszej szkoły. W przedświąteczną niedzielę, 16 grudnia 2018 roku  spotkaliśmy się na wspólnej scenie, by wraz z zaproszonymi gośćmi: scholą dziecięco -młodzieżową oraz harcerzami z 1Wieleńskiego Szczepu Harcerskiego „Knieja” ... śpiewać pastorałki, piosenki znane z rozgłośni radiowych i naszego dzieciństwa.
            Nie zabrakło licznie przybyłej widowni, pierwszej gwiazdy, aniołów, bliskości, zimowego nastroju, pełnych naturalnego czaru przedszkolaków, wspaniałych uczniów oraz świątecznych i noworocznych życzeń. Do zobaczenia w przyszłym roku!

M.S.

 Zobacz więcej zdjęć

     W tym roku szkolnym obchodzimy 100-lecie Powstania Wielkopolskiego. Chcielibyśmy udokumentować tamte wydarzenia fotografiami powstańców wielkopolskich, walczących w naszym regionie. Fotografie, które przynieśliby Państwo do szkoły (osobiście lub przez uczniów ), zeskanujemy i oddamy. Do fotografii proszę dołączyć krótką informację (imię i nazwisko, gdzie walczył, np. o Rosko czy Wrzeszczynę).

        Byłabym wdzięczna, gdyby te fotografie dostarczyć do 11 stycznia.

Z góry dziękuję – Violetta Wojtaś, nauczyciel historii