Nasi uczniowie  po raz dziewiąty w Kraju Saary

          Współpraca Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z Ekologicznym Ośrodkiem Edukacyjnym Spohnshaus w Gersheim w Niemczech rozpoczęła się w grudniu 2011r. Ośrodek ten propaguje wśród młodzieży niemieckiej, polskiej, ukraińskiej i francuskiej działalność mającą na celu budzenie świadomości proekologicznej, prospołecznej i proeuropejskiej. W trakcie trwającej już od dziewięciu lat współpracy z ośrodkiem Spohnshaus nasi uczniowie realizowali w Gersheim zarówno dwustronne polsko-niemieckie, jak i trójstronne polsko-niemiecko-ukraińskie projekty edukacyjne. Na przestrzeni wspomnianych już dziewięciu minionych lat do współpracy udało nam się zaprosić Gimanzjum nr 5 ze Lwowa, Gimnazjum z Drohobycza, Szkołę im. Edith Stein z Friedrichstahl, Realschule Broich z Mühlheim an der Ruhr, Kopernikus-Gimnazjum Wasseraalfingen z Aalen oraz zaprzyjaźnione już od 17 lat partnerskie Eugen-Bolz-Gimnazjum z Rottenburga. Dzięki zrealizowanym wspólnie projektom uczniowie szkoły w Rosku rozwijali umiejętności posługiwania się językiem niemieckim jako środkiem umożliwiającym dyskusję nad ważnymi międzynarodowymi i światowymi kwestiami takimi jak: święta Bożego Narodzenia w kontekście zrównoważonego rozwoju, problem braku wody w krajach trzeciego świata, niszczenie zasobów lasów tropikalnych w celach przemysłowych, skutki ocieplającego się klimatu, problematyka mobilności na świecie i jej wpływu na stan środowiska naturalnego, właściwe odżywianie oraz metody produkcji żywności na świecie, nadmierny konsumpcjonizm i jego skutki dla środowiska, 500 lat Reformacji w Niemczech i wpływ Marcina Lutra na kształtowanie się kościoła ewangelickiego, problematyka uchodźców w Europie oraz malarstwo ekspresjonistyczne w oparciu o prace Jerzego Hulewicza. Udział w ww. międzynarodowych spotkaniach młodzieży pozwolił naszym uczniom zwiedzić także niektóre z ważniejszych i piękniejszych miejsc Europy i Niemiec. Wśród nich znalazły się między innymi Strasburg, Schengen, Luxenburg, Speyer, Heidelberg, Trewir i Saarbrücken.

         Również w tym roku, w dniach od 9 do 15 listopada 2019r w Ośrodku Ekologicznym w Gersheim, grupa 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku i Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu realizowała polsko-niemiecki projekt z równie liczną grupą uczniów z Kopernikus-Gimnazjum Wasseraalfingen z Aalen. Tegoroczny projekt obejmował zagadnienia historyczne dotyczące Europy XVIII, XIX, XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających kluczowy wpływ na kształtowanie się polsko-niemieckich, ale także niemiecko-francuskich, a w dalszej perspektywie europejskich stosunków międzynarodowych. Analiza wydarzeń takich jak rozbiory Polski, powstania narodowe, germanizacja na ziemiach polskich, I wojna światowa, odrodzenie Państwa Polskiego, II wojna światowa, konferencja w Poczdamie oraz utworzenie Unii Europejskiej pozwoliła rozwinąć wśród uczniów świadomość, że w walce o lepszą przyszłość dla Europy nie możemy powtarzać błędów i okrucieństw przeszłości. Jedną z ważniejszych konkluzji tego spotkania, wypowiedzianą przez uczniów podczas podsumowania projektu, były słowa, iż budowanie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich i europejskich dzisiaj oraz w przyszłości jest możliwe tylko wtedy, kiedy porzucimy to co było złe, to co już jest historią i spróbujemy poznać nasze narody na nowo, burząc w ten sposób negatywne stereotypy, uprzedzenia i niechęć. Tylko wtedy damy sobie szansę na budowanie dobrych i przyjacielskich stosunków międzynarodowych w Europie.

         Uczniowie zwiedzili także historyczne miasto Zweibrücken w Niemczech oraz miasta Nancy i Metz we Francji, gdzie podążali śladami przeszłych wydarzeń omawianych podczas warsztatów w Ośrodku Ekologicznym w Gersheim.

         Dziękujemy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz organowi prowadzącemu - Gminie Wieleń za wieloletnie wsparcie i pomoc w realizacji naszych projektów.

Karolina Polcyn

 

Tu wszędzie jest moja ojczyzna

8 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się nietypowa lekcja patriotyzmu. Uczniowie klas IV-VIII w telewizyjnym skrócie, wydaniu „Panoramy” opowiedzieli o tamtych wydarzeniach sprzed wieku.  Przenieśli nas w tamte trudne czasy, kiedy nasi przodkowie walczyli o wolną i niepodległą Polskę. To im od 11 listopada 1918 roku zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji i honorowania bohaterów. O godzinie 11.11 z dumą na twarzach zaśpiewaliśmy hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Dzieci i młodzież szkolna zaśpiewali  pieśni patriotyczne, które sprawiły, że większość uczniów i nauczycieli włączyła się do wspólnego śpiewania. Wicedyrektor szkoły Pan Roman Frąckowiak podkreślił w swoim przemówieniu, jak ważną rolą jest kultywowanie patriotycznych wartości i pielęgnowanie tradycji. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Stanisław Sałata ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko – Gminnego w Wieleniu.

Marlena Dubiał

Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Jesteśmy świadomi tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest nauka języków obcych i dlatego staramy się robić wszystko, aby zwiększyć zainteresowanie naszych uczniów obcymi krajami, językami oraz ich kulturą. Z tego powodu w dniu 31. 10. 2019 r. w naszej szkole  odbył się Dzień Języków Obcych. Uczniowie poszczególnych klas brali udział w losowaniu państw, za które byli później odpowiedzialni. Na ustalony termin uczniowie przynieśli przygotowane materiały, aby wspólnie z kolegami i koleżankami z klasy przystąpić do tworzenia plakatu na temat wybranego państwa. Uczniowie musieli kierować się kryteriami ustalonymi przez organizatorów. Plakaty miały  zawierać takie elementy jak: nazwa państwa w języku polskim, niemieckim oraz angielskim, nazwę stolicy wraz z flagą, głową państwa i walutą, położenie na mapie świata, proste zwroty i wyrażenia w języku danego kraju, tradycyjne potrawy itp. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do zadania, czego dowodem był szkolny wernisaż prezentujący dokonania uczniów. Na zwycięskie klasy czekały również nagrody (1 miejsce- tydzień bez kartkówek oraz zadań domowych, 2 miejsce - tydzień bez zadań domowych, 3 miejsce- tydzień bez kartkówek). Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat krajów zaprezentowanych przez inne klasy, uczniowie wraz z wychowawcami przeszli korytarzami szkoły, aby wypełnić karty informacjami i ciekawostkami, które zgromadzili na temat obcych krajów po obejrzeniu przygotowanych wystaw. Głównym celem tej inicjatywy było rozbudzenie w uczniach ciekawości do poznawania innych kultur oraz języków obcych.

Koordynatorzy projektu:

Karolina Polcyn

Joanna Górzna

Joanna Górzna

Wiara Powstańcom

Wzorem minionych lat, 1 listopada  w dniu Wszystkich Świętych uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku w porozumieniu ze Stowarzyszenia Kibiców „Kolejorz” oraz we współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolsiego Koło Ziemi Wieleńskiej uczestniczyli w społecznej kweście Wiara Powstańcom. Uczniowie naszej szkoły, chętnie włączyli się do akcji. W kweście uczestniczyli: Zuzanna Dratwia, Oliwia Fręśko, Wiktoria Grochowska, Jowita Jarosz, Wiktoria Kaźmierczak, Małgorzata Mądrzyk, Kacper Mąka, oraz Wojciech i Jakub Pisowodzcy.  Wolontariusze kwestowali przed cmentarzami  parafialnymi w Rosku i Wrzeszczynie, zebrali 793,50 złotych. Zebrane datki zostaną przekazane na solidarnościowe konto Stowarzyszenia Kibiców „Kolejorz” z przeznaczeniem na rzecz ratowania i renowację zapomnianych i zniszczonych mogił, pomników i nagrobków Powstańców Wielkopolskich.

Wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc, wielką hojność i zrozumienie.

Opiekę nad kwestującymi uczniami sprawowali p. Lidia Łuś, p. Mirosława Włodarek i p. Robert Kujanek.

Mirosława Włodarek