Historia Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Pod koniec XIX wieku Polacy wybudowali szkołę w rynku, dzisiaj potocznie zwaną starą szkołą, w której do roku 2017 uczyły się najmłodsze dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej.

Szybko okazała się za mała i po przeciwległej stronie kościoła powstała nowa szkoła, której budowę rozpoczęto 11 września 1911 roku, a ukończono na początku września 1912 r. Po raz pierwszy przeprowadzono w niej lekcje 6 września 1912 roku. W okresie międzywojennym zatrudniała 5 nauczycieli.

W czasie II wojny światowej od 1943 r działała Óffentlische Polnische Volkschule, Publiczna Polska Szkoła Powszechna ,w której uczono przede wszystkim czytać, pisać, podstaw matematyki oraz języka niemieckiego. Nauka nie była obowiązkowa. Dzieci często odrywano od zajęć szkolnych i zatrudniano przy pracach polowych u gospodarzy niemieckich.

Po wyzwoleniu tych ziem szkoła rozpoczęła pracę 15 marca 1945 roku, zatrudniała 4 nauczycieli, którzy uczyli 145 dzieci. Realizowano początkowo program nauczania klas I-III.

Mijały lata, wieś się rozrastała, przybywało mieszkańców, dlatego w 1987 r powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Rosku, któremu przewodniczył Henryk Rybarczyk.

23.10.1992 roku uroczyście otwarto nowo wybudowaną Szkołę Podstawową, w której od 1 września 1999 r. mieściło się gimnazjum. Będący wówczas dyrektorem Józef Wicher doprowadził także do otwarcia pięknej sali gimnastycznej22.01.1999 roku.

Szkoła Podstawowa otrzymała zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich 13 lutego 2000 roku. Wówczas dyrektorem szkoły był pan Józef Wicher. Uroczystość rozpoczęła się mszą, którą celebrował arcybiskup poznański Juliusz Paetz oraz ówczesny proboszcz ks. Henryk Gościniak.

Na terenie szkoły 12 listopada 2012 r. zostało otwarte wielofunkcyjne boisko sportowe, z którego korzysta szkoła, ale również społeczność lokalna.

Od 1999 roku równolegle ze szkołą podstawową funkcjonowało gimnazjum. W latach 2012 – 2017 szkoła podstawowa, gimnazjum oraz oddziały przedszkolne wchodziły w skład Zespołu Szkół w Rosku.

Z dniem 1 września 2017 roku powróciła ośmioklasowa szkoła podstawowa.