Historia Gimnazjum im. profesora Bronisława Geremka w Rosku

Lata 1999 - 2017

Motto: Uczeń Gimnazjum w Rosku, to sercem Polak, a umiejętnościami świata Obywatel.

Gimnazjum w Rosku, zgodnie z reformą,  rozpoczęło swą działalność oświatową 1 września 1999 r.

Obchody uroczystego otwarcia zainaugurowano Mszą św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Rosku.  Po Mszy św. pani dyrektor Wiesława Norkowska-Nawrot wraz z uczniami złożyła kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście przeszli do budynku szkolnego, w którym Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń Piotr Waśko odsłonił tablicę pamiątkową a ks. H. Gościniak dokonał jej poświęcenia.

 

Poświęcenie tablicy pamiątkowej  przez ks. H. Gościniaka.

Z dniem 1 września 1999 r. naukę w szkole rozpoczęło 75 uczniów. Obwód szkolny obejmuje 9 miejscowości: Rosko, Wrzeszczynę, Miały, Białą, Hamrzysko, Mężyk, Gulcz, Ciszkowo, Mikołajewo.

W Gimnazjum w Rosku od 2000 roku na każdy poziomie nauczania istnieje jedna klasa dwujęzyczna, w której chemia i biologia nauczane są w języku polskim i języku niemieckim.

W nauczaniu dwujęzycznym uczniowie kształcą nie tylko umiejętności codziennej komunikacji, ale również nabywają umiejętności posługiwania się językiem w określonych fachowych dziedzinach oraz w szczególny sposób są uwrażliwiani na inne kultury.

Od 2002 r. uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w organizowanej corocznie wymianie młodzieży, która daje okazję kontaktu z żywym językiem. Szkoła na bieżąco współpracuje z Gimnazjum w Rottenburgu w Niemczech.

1 września 2009r. Gimnazjum w Rosku uzyskało status Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec i jest uczestnikiem międzynarodowego programu PASCH: die Schulen: Partner der Zukunft (Szkoły Partnerskie Przyszłości).

Gimnazjum realizuje program DSD I (Das deutsches Sprachdiplom), tj. przygotowuje uczniów klas dwujęzycznych do egzaminu języka niemieckiego, który według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego dowodzi znajomości języka obcego na poziomie A2/B1, czyli na poziomie samodzielności. Pomyślne zdanie egzaminu uwieńczone zostaje wręczeniem uznawanego na całym świecie certyfikatu językowego, będącego przepustką do późniejszego studiowania i podjęcia pracy na terenie krajów niemieckojęzycznych.

Gimnazjum w Rosku otrzymało zaszczytne imię profesora Bronisława Geremka 5 maja 2010 r.