Nasi uczniowie  po raz dziewiąty w Kraju Saary

          Współpraca Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z Ekologicznym Ośrodkiem Edukacyjnym Spohnshaus w Gersheim w Niemczech rozpoczęła się w grudniu 2011r. Ośrodek ten propaguje wśród młodzieży niemieckiej, polskiej, ukraińskiej i francuskiej działalność mającą na celu budzenie świadomości proekologicznej, prospołecznej i proeuropejskiej. W trakcie trwającej już od dziewięciu lat współpracy z ośrodkiem Spohnshaus nasi uczniowie realizowali w Gersheim zarówno dwustronne polsko-niemieckie, jak i trójstronne polsko-niemiecko-ukraińskie projekty edukacyjne. Na przestrzeni wspomnianych już dziewięciu minionych lat do współpracy udało nam się zaprosić Gimanzjum nr 5 ze Lwowa, Gimnazjum z Drohobycza, Szkołę im. Edith Stein z Friedrichstahl, Realschule Broich z Mühlheim an der Ruhr, Kopernikus-Gimnazjum Wasseraalfingen z Aalen oraz zaprzyjaźnione już od 17 lat partnerskie Eugen-Bolz-Gimnazjum z Rottenburga. Dzięki zrealizowanym wspólnie projektom uczniowie szkoły w Rosku rozwijali umiejętności posługiwania się językiem niemieckim jako środkiem umożliwiającym dyskusję nad ważnymi międzynarodowymi i światowymi kwestiami takimi jak: święta Bożego Narodzenia w kontekście zrównoważonego rozwoju, problem braku wody w krajach trzeciego świata, niszczenie zasobów lasów tropikalnych w celach przemysłowych, skutki ocieplającego się klimatu, problematyka mobilności na świecie i jej wpływu na stan środowiska naturalnego, właściwe odżywianie oraz metody produkcji żywności na świecie, nadmierny konsumpcjonizm i jego skutki dla środowiska, 500 lat Reformacji w Niemczech i wpływ Marcina Lutra na kształtowanie się kościoła ewangelickiego, problematyka uchodźców w Europie oraz malarstwo ekspresjonistyczne w oparciu o prace Jerzego Hulewicza. Udział w ww. międzynarodowych spotkaniach młodzieży pozwolił naszym uczniom zwiedzić także niektóre z ważniejszych i piękniejszych miejsc Europy i Niemiec. Wśród nich znalazły się między innymi Strasburg, Schengen, Luxenburg, Speyer, Heidelberg, Trewir i Saarbrücken.

         Również w tym roku, w dniach od 9 do 15 listopada 2019r w Ośrodku Ekologicznym w Gersheim, grupa 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku i Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu realizowała polsko-niemiecki projekt z równie liczną grupą uczniów z Kopernikus-Gimnazjum Wasseraalfingen z Aalen. Tegoroczny projekt obejmował zagadnienia historyczne dotyczące Europy XVIII, XIX, XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających kluczowy wpływ na kształtowanie się polsko-niemieckich, ale także niemiecko-francuskich, a w dalszej perspektywie europejskich stosunków międzynarodowych. Analiza wydarzeń takich jak rozbiory Polski, powstania narodowe, germanizacja na ziemiach polskich, I wojna światowa, odrodzenie Państwa Polskiego, II wojna światowa, konferencja w Poczdamie oraz utworzenie Unii Europejskiej pozwoliła rozwinąć wśród uczniów świadomość, że w walce o lepszą przyszłość dla Europy nie możemy powtarzać błędów i okrucieństw przeszłości. Jedną z ważniejszych konkluzji tego spotkania, wypowiedzianą przez uczniów podczas podsumowania projektu, były słowa, iż budowanie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich i europejskich dzisiaj oraz w przyszłości jest możliwe tylko wtedy, kiedy porzucimy to co było złe, to co już jest historią i spróbujemy poznać nasze narody na nowo, burząc w ten sposób negatywne stereotypy, uprzedzenia i niechęć. Tylko wtedy damy sobie szansę na budowanie dobrych i przyjacielskich stosunków międzynarodowych w Europie.

         Uczniowie zwiedzili także historyczne miasto Zweibrücken w Niemczech oraz miasta Nancy i Metz we Francji, gdzie podążali śladami przeszłych wydarzeń omawianych podczas warsztatów w Ośrodku Ekologicznym w Gersheim.

         Dziękujemy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz organowi prowadzącemu - Gminie Wieleń za wieloletnie wsparcie i pomoc w realizacji naszych projektów.

Karolina Polcyn

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rosku i Realschule

w Mülheim realizowali projekt pt.

,,Nasze wspólne wartości"

 

 

           

 

Już po raz ósmy w dniach od 11.11 do 18.11.2018r. grupa 24 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku miała okazję spędzić tydzień w Ekologicznym Ośrodku Spohnshaus w Gersheim w Niemczech. Partnerem projektu była 22-osobowa grupa uczniów z Mülheim an der Ruhr. Podczas tygodniowego pobytu w Niemczech uczniowie wzięli udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych w języku niemieckim. Pierwsze zajęcia pod hasłem „Pozostań indywidualny, stając się częścią grupy” polegały na grach integracyjnych, które pozwoliły na bliższe poznanie się uczestników projektu.  Następnego dnia tworzyliśmy plakaty na temat: „Nasza podróż  do Gersheim", „Tak żyjemy w ... Niemczech, w Polsce”, po wykonaniu  których każda grupa zaprezentowała efekty swojej pracy. Kolejny dzień okazał się dniem pełnym emocji i wzruszeń. Podczas warsztatów, tym razem związanych z uchodźstwem, uczniowie mieli nie tylko możliwość uczestnictwa w grach edukacyjnych, obejrzenia filmów związanych z tą niełatwą tematyką, ale również wysłuchania relacji dwóch dziewczynek z Syrii w wieku 12 i 14 lat. Historia opowiedziana przez nastolatki stała się dowodem potwierdzającym złożoność problemu.  Program następnego dnia był bardzo ekscytujący ze względu na wizytę w ośrodku polskiego prozaika - Szczepana Twardocha. Podczas dwugodzinnego spotkania, autor czytał fragmenty swojej powieści pt. Morfina, a uczestnicy zadawali twórcy liczne pytania. Nie zabrakło też pytań ze strony zaciekawionych uczniów, m.in. Ile pan zarabia?, Czy lubi pan  to, co pan robi? Podczas tygodniowego spotkania uczniowie wzięli udział w kilku warsztatach plastycznych, których tematem przewodnim był ekspresjonizm ze szczególnym uwzględnieniem twórczości polskiego późnego ekspresjonisty, Jerzego Hulewicza. Uczniowie interpretowali dzieła, pracując  na płótnach i inspirowali się twórczością polskiego artysty. Przez odpowiedni dobór kolorów stworzyli w swoich pracach nastrój, który jest charakterystyczny dla dzieł tego twórcy. W dziełach stworzonych przez uczniów można zaobserwować inspiracje kubizmem, widoczne szczególnie w różnorodnych formach graficznych. Młodzi ludzie  pracowali nie bacząc na różnice językowe i kulturowe, co też pozwoliło im na integrację w duchu wspólnoty europejskiej. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kilku wycieczkach. Pierwszą z nich była wyprawa do Saarbrücken, stolicy kraju Saary. Kolejną wycieczkę zorganizowano do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu we Francji. Uczniowie, oprócz zwiedzenia budynku parlamentu i zapoznania się ze strukturami Unii   Europejskiej, mieli również okazję uczestniczyć w posiedzeniu parlamentu i wysłuchać przemowy Prezydenta Afryki Południowej Cyrila Ramaphosa. Ostatnim wyjazdem edukacyjnym było zwiedzanie miasta Mülheim i kompleksu przemysłowego w Essen.  Warto podkreślić, że uczniowie spędzili również  czas w rodzinach swoich rówieśników z Niemiec. Wzruszającemu pożegnaniu towarzyszyły  podziękowania za wspólnie spędzony czas oraz życzenia szybkiego ponownego spotkania, co jest dowodem na to, że to spotkanie pozostanie długo w pamięci wszystkich uczestników projektu.

Dziękujemy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz organowi prowadzącemu – Gminie Wieleń  za okazaną pomoc w realizacji projektu.

Mateusz Budaj

 

Wymiana młodzieży w Rosku

W dniach 07.05 - 18.05. 2018 Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnymi w Rosku gościła po raz kolejny uczniów wraz z opiekunami z partnerskiego Eugen- Bolz Gimnazjum z Rottenburga z Niemiec. Międzynarodowemu spotkaniu wymiany młodzieży towarzyszyło hasło " Dialog i zrozumienie - drogi prowadzące do tolerancji".

Podczas dwutygodniowej wymiany uczniowie mieli możliwość spotkania z lokalną władzą, Panią Burmistrz Elżbietą Rybarczyk, odwiedzili miasto powiatowe Czarnków oraz popłynęli  Notecią z przystani Marina. Uczniowie z Niemiec wraz ze swoimi partnerami z wymiany z Roska z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach organizowanych w szkole tzn. lekcjach przedmiotowych, warsztatach artystyczno - muzycznych oraz w ekumenicznie celebrowanej mszy świętej. Wszyscy uczestnicy wymiany udali się również do Poznania aby zwiedzić Bramę Poznania, Katedrę, Stare Miasto, Koziołki,  Pomnik Poznańskiego Czerwca i inne zabytki architektury. W ramach projektu uczniowie odwiedzili również stowarzyszenie "Empatia" w Gębicach, wzięli udział we wspólnych warsztatach terapii zajęciowej, mających na celu złamanie stereotypów o osobach niepełnosprawnych. Stowarzyszenie okazało uczestnikom wymiany wiele życzliwości i wielką gościnność. Bez wątpienia niezapomnianych wrażeń dostarczył uczniom pobyt w Ośrodku rekreacyjno - sportowym " Dom Sportowca " w Kwiejcach. Wspólne zajęcia ekologiczne oraz gry terenowe i aktywność sportowa uczniów pokazała im, jak wspólne działanie łączy i pokonuje bariery, a nawet strach. Uczniowie dowiedzieli się wiele po dniu spędzonym z leśniczymi z Nadleśnictwa Potrzebowice oraz wykonali swój własny las w słoiku. Uczestnicy wymiany pracowali nad projektem "Moja szkoła miejscem tolerancji",  przy czym tworzyli dla swoich partnerów z wymiany łamańce językowe i odgrywali wspólnie krótkie scenki teatralne. Nie zabrakło również wspólnego ogniska oraz dyskoteki pożegnalnej.  Uczniowie z Niemiec spędzili również miło czas u rodzin swoich partnerów z wymiany. Mieli możliwość poznania polskiej tradycji, spędzenia wspólnie czasu oraz kosztowania polskich przysmaków przygotowanych przez rodziców uczniów ze szkoły w Rosku. W dniu pożegnania nie zabrakło łez i wszyscy jednomyślnie podkreślili, że nie mogą doczekać się już kolejnego spotkania za rok, tym razem w Niemczech.

Szkołę wsparła jak co roku Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Gmina Wieleń.

 

UCZNIOWIE Z ROSKA W MÜLHEIM AN DER RUHR

Pierwsze spotkanie międzynarodowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z uczniami z krajów partnerskich realizujących wspólnie projekt Erasmus Plus odbyło się w malowniczym zagłębiu rzeki Ruhry w Mülheim w Niemczech od 12.03.2018 do 17.03.2018. Wszystkich uczestników projektu z Polski, Francji, Włoch i Niemiec przywitała cudowna wiosna.

Przybyłych uczniów przywitali serdecznie rodzice wraz z uczniami z Realschule Borich z Mülheim, a następnie zabrali swoich gości do domów. Był to czas na bliższe poznanie się i doskonała okazja do trenowania języka obcego.

Od poniedziałku ruszyliśmy pełną parą do zrealizowania jednego z zadań projektowych. Projekt grupowy zatytułowany „Ruhrgebiet – From Industry to Culture” polegał na badaniu i zwiedzaniu industrialnego centrum Niemiec, obszaru, który podlegał ciągłym zmianom poprzez minione dekady. Kopalnie węgla, fabryki zostały zamknięte, a inne industrialne pomniki znalazły swoje nowe zastosowanie. Uczniowie, podzieleni na 5 międzynarodowych grup, mieli za zadanie przygotować multimedialną prezentację, która miała promować jeden z pięciu pomników industrialnych znajdujących się w Mülheim i okolicy. Przygotowana prezentacja, zgodnie z głównym tytułem projektu Reporting on our Past, Investigating our Future, musiała ukazać dany obiekt w trzech perspektywach czasowych – przeszłości, teraźniejszości, a co najważniejsze – przyszłości. Uczniowie odwiedzili kolejno Essen-Zeche Zolverein – zamkniętą już dziś kopalnię węgla przekształconą obecnie w ogromne muzeum, dwie wieże ciśnień również przekształcone w muzea The Aquarius Museum i Camara Obscura, Tetrahedron (stalową konstrukcję w kształcie ostrosłupa). Ostateczne wyniki prac nad obiektami zostały zaprezentowane podczas spotkania na zakończenie projektu, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele. Trzeba przyznać, że takie warsztatowe działania były okazją do integracji i wymiany doświadczeń i zaowocowały kreatywnymi multimedialnymi pokazami.

Nie zabrakło też czasu na rozrywkę, gdyż uczestnicy projektu mieli okazję zjeżdżać na sankach w Alpincenter w Bottrop, posmakować lokalnych potraw oraz zwiedzić stare miasto. Mimo że Mülheim pożegnało nas zimowo, to wracaliśmy do Polski pełni wrażeń i pozytywnych emocji.

Kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt odbędzie się już niebawem, bo w maju. Tym razem wszyscy spotkamy się we Włoszech, w mieście Faenza niedaleko Bolonii i Florencji. Czekamy na kolejne wyzwania i niesamowite spotkania różnych kultur, które łączy europejska tradycja.

Koordynator projektu

Kamila Trybuchowska-Wisła

 

Uczniowie przy makiecie kopalni Zeche Zollverein

Uczniowie podczas zwiedzania kopalni Zeche Zollverein

Uczniowie podczas zwiedzania Mulheim

Tydzień Ekumeniczny w Kraju Saary

W dniach 18.11-24.11.2017r. grupa 28 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku uczestniczyła w tygodniu Ekumenicznym w Ekologicznym Ośrodku Spohnshaus w Gersheim w Niemczech. Partnerem projektu była 30 -osobowa grupa uczniów z Kopernikus – Gymnasium Wasseralfingen z Aalen. 

Przed budynkiem Ośrodka Ekologicznego w Gersheim

Podczas tygodniowego pobytu w Niemczech uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych w języku niemieckim. Głównym tematem zajęć było 500 lat Reformacji w Niemczech i wpływ Marcina Lutra na kształtowanie się kościoła ewangelickiego. Uczniowie uświadomili sobie, że nie zawsze panował pokój między religiami. Wszyscy pracowali wspólnie nad dostrzeżeniem różnic między kościołem katolickim a ewangelickim, przygotowując plakaty i biorąc udział w nabożeństwach ekumenicznych przy wtórze gitary i harfy. Uczniowie obejrzeli również film poświęcony życiu Marcina Lutra. Warsztaty międzykulturowe i analiza podłoża historycznego i religijnego odkryły wspólne europejskie wartości i relacje. Uczniowie zrozumieli, że różnice wyznaniowe i religijne nie stanowią bariery dla efektywnej współpracy w dążeniu do wspólnego celu. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w trzech wycieczkach. Pierwszą z nich była wędrówka przez Bliesgau Śladami Reformacji, która zauroczyła swoją różnorodnością i bogactwem krajobrazu. Kolejnym przeżyciem była wyprawa do Saarbrücken (stolicy landu Saara) oraz całodniowa wycieczka do Trewiru, gdzie mieliśmy okazje między innymi pójść do żydowskiej synagogi, zobaczyć bramę Porta Nigra czy Katedrę św. Piotra.

Przed Porta Nigra w Trewirze

Tydzień projektu zakończył się wspólnie opracowanym nabożeństwem ekumenicznym w St. Alban w Gersheim, z udziałem duchownych kościoła katolickiego i ewangelickiego.

Czasami nawet łzawe pożegnania uczniów oraz życzenie ponownego spotkania utwierdziły nas w tym, że spędzony wspólnie tydzień był czasem pełnym wrażeń, który otworzył perspektywy na nowe, niecodzienne, pozaszkolne życie.

Dziękujemy Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz organowi prowadzącemu – Gminie Wieleń za pomoc w realizacji projektu.

Zobacz więcej zdjęć