Tydzień pamięci o Żołnierzach Wyklętych

      W dniach 02.03- 06.03.2020 r. w naszej szkole odbył się Tydzień pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

      Od 2011 roku dzień 1 marca poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy nie złożyli broni wraz z zakończeniem II wojny światowej. Nie godzili się na to, że miejsce niemieckiego okupanta zajęli Sowieci. Pomimo ogromnych dysproporcji sił postanowili walczyć o niepodległość Polski.

     Według Instytutu Pamięci Narodowej ponad 5 tys. żołnierzy podziemia antykomunistycznego zostało skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci, ponad 21 tys. zamordowano w więzieniach. Nie wiadomo dokładnie, ile osób zostało zabitych w trakcie obław i pacyfikacji oraz zamordowanych bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa. Ponad 250 tysięcy skazano na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysiącom zgotowano los nie do pozazdroszczenia, byli obywatelami drugiej kategorii.

    Zamordowani bohaterowie skazani zostali przez władze komunistyczne na zapomnienie. Ich groby znajdują się w lasach, na tzw. łączce przy murze cmentarza na Powązkach oraz w innych, nieodkrytych jeszcze miejscach.

      Żołnierze Niezłomni  zostali „wyklęci” przez to, że byli nazywani faszystami i kolaborantami Hitlera.

      Na lekcjach historii omówiono treści dotyczące losów Polaków pod okupacją ZSRR i podziemia antykomunistycznego do 1963 r  na podstawie materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej ( prezentacje multimedialne ). Uczniowie przygotowali plakaty przedstawiające żołnierzy niezłomnych, przeprowadzone zostały pogadanki.

 

  

 

Gminne Obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy powrotu

Ziemi Wieleńskiej do Macierzy w Rosku

24 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku odbyły się Gminne obchody 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 100. rocznicy powrotu Ziemi Wieleńskiej do Macierzy oraz Święto Patrona Szkoły Podstawowej. Upamiętnienie wydarzeń z lat 1918 i 1920 zostało zaakcentowane poprzez uroczysty wystrój głównej ulicy wsi: Powstańców Wielkopolskich  flagami narodowymi oraz powstańczymi. Szczególne dekorację szkoły i kościoła zwiastowały wyjątkowo podniosłą uroczystość, którą rozpoczęto od  koncelebrowanej mszy świętej  w kościele pw. św. Stanisława Biskupa. Mszy przewodniczył dziekan Dekanatu Wieleńskiego i zarazem proboszcz miejscowej parafii ksiądz Grzegorz Baranowski w asyście księży  z sąsiednich parafii. Przepiękne słowo Boże wypełnione wartościami duchowymi i patriotycznymi wygłosił  ksiądz kanonik Andrzej Wojciechowski.

Po mszy odbył się Apel Poległych przy nagrobnym pomniku Powstańców Wielkopolskich, przy którym wartę honorową zaciągnęli harcerze z IX Rożańskiej Drużyny Harcerskiej „Horyzont”, a liczne delegacje złożyły wiązanki. Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, gdzie odbyła się uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości: swoją obecnością szczególnie zaszczycił wicekurator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pan Zbigniew Talaga, a także naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie Pan Ryszard Jabłonowski, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie mł. inspektor Pan Adam Filip, burmistrz Krzyża Wielkopolskiego Pan Rafał Sroka, zastępca burmistrza Wielenia Pan Jan Graczyk, komendant Komisariatu Policji w Wieleniu Pan Marcin Skotarczyk,  dyrektor Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Czarnkowie Pani Beata Kościelska, wicedyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Goraju Pani Katarzyna Mituta, prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 w Poznaniu Pan Wawrzyniec Wierzejewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu Pan Mirosław Myszkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki Pan Grzegorz Kupka, który na uroczystości reprezentował również dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Pana Damiana Szcześniaka, nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice Pan Łukasz Grupiński z delegacją pracowników Nadleśnictwa, delegacja Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „DANEX” z Roska, dyrektorzy i kierownicy szkół i jednostek samorządowych Gminy Wieleń, sołtys wsi Rosko Pan Henryk Helak, członkowie Koła Ziemi Wieleńskiej TPPW 1918- 1919, prezes Miłośników Historii Czarnkowa Pan Piotr Szlanga, członek  Stowarzyszenia „Gniazdo” i pasjonat Powstania Wielkopolskiego Pan Stanisław Czarnecki. W uroczystości udział wzięli goście miejscowi: prezes chóru „ Lutnia” z Roska Pani Iwona Szylke, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Stanisław Sałata, rodzice z przewodniczącą Rady Rodziców na czele, nauczyciele, pracownicy obsługi, a przede wszystkim uczniowie.

Część oficjalną rozpoczęło uroczyste wprowadzenie przez poczty sztandarowe przy dźwiękach zespołu hejnalistów z ZSL z Goraju sztandarów ze szkół, stowarzyszeń i instytucji z terenu Gminy Wieleń. Podniosłym momentem było odśpiewanie wszystkich zwrotek hymnu państwowego przez uczniów klas II i III szkoły, którym wtórowali uczestnicy uroczystości. Potem głos zabrali: gospodarz obiektu, dyrektor SP im. Powstańców Wlkp. w Rosku Pani Wiesława Norkowska - Nawrot, która witając zebranych przedstawiła Burmistrz Wielenia Panią Elżbietę Rybarczyk prosząc  o zabranie głosu. Pani burmistrz witając wszystkich zebranych, podkreśliła znaczenie Powstania Wielkopolskiego tak dla naszej Ziemi Wieleńskiej jak i dla Polski. W dalszej części, dyrektor szkoły Pani Wiesława Norkowska - Nawrot, zwróciła uwagę na lokalnych bohaterów z czasów Powstania Wielkopolskiego, których sylwetki, a szczególnie ich postawy i cechy charakteru są wykorzystane przez szkołę w procesie wychowawczym. Pani dyrektor przedstawiając szkołę, jej zadania, cele i osiągnięcia podkreśliła, że szkoła dba o to żeby uczniowie byli konkurencyjni na rynku pracy, żeby mogli sprostać wyzwaniom współczesnego, wymagającego czasu w świecie m.in. przez uczestnictwo w wielu międzynarodowych projektach, organizując międzynarodowe spotkania młodzieży oraz przez przygotowanie uczniów do Niemieckiego Dyplomu Językowego. Pani dyrektor zwróciła uwagę na to, że program wychowawczo - profilaktyczny szkoły kreśli sylwetkę absolwenta, który gotowy jest do podejmowania wyzwań, troszczy się o dobro wspólne, kocha swoją Ojczyznę i dobrze o niej mówi. Kończąc swoje wystąpienie Pani dyrektor wszystkim zebranym życzyła miłego pobytu w murach szkoły. W dalszej części głos zabrali wicekurator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie Pan Ryszard Jabłonowski oraz burmistrz Krzyża Wielkopolskiego Pan Rafał Sroka, którzy w wystąpieniach podkreślali rolę wychowania w oparciu o sylwetki lokalnych bohaterów i wydarzenia historyczne. 

Przemówienia okolicznościowe stały się doskonałym wstępem do montażu słowno-muzycznego, podczas którego wysłuchano wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów SP w Rosku oraz biogramów lokalnych powstańców. Pan Mirosław Nawrot, prezes Koła Ziemi Wieleńskiej TPPW 1918-1919  wygłosił referat na temat: „Powstanie Wielkopolskie w powiecie wieleńskim” oraz odczytał na prośbę poety Pana Stanisława Neunerta z Gulcza  jego wiersz pt. „Powstańcom Wielkopolskim”, który jest hołdem poety dla czynów i bohaterstwa skromnych bohaterów, a także wspomnienie pt.: „Losy mojego Ojca Powstańca Wielkopolskiego”, gdzie Pan Stanisław Neunert w sposób realistyczny przedstawił ojca, skromnego, pracowitego i młodego człowieka, któremu los zrządził ciężkie życie, począwszy od tragicznego udziału w działaniach I-wszej wojny światowej po stronie pruskiego zaborcy przez walkę o polskość, aż po tragiczny los jakim jest zsyłka do Kazachstanu przez kolejnego oprawcę i ostatecznie śmierć w momencie kiedy należałoby się zająć gospodarstwem rolnym i wychowaniem dzieci.

Biogramy kolejnych losowo wybranych powstańców wielkopolskich urodzonych w Rosku: Wacława Bielejewskiego i Leona Kmiotka przedstawiły odpowiednio uczennice kl. VIII i VI (prawnuczka). Natomiast referat: „Udział leśników w Powstaniu Wielkopolskim” zaprezentował - w imieniu autora Pana Jerzego Mariana Tarkowskiego, wieloletniego nadleśniczego i autora książek, a także  absolwenta szkoły w Rosku – Pan Dariusz Wiatrowski.

Miłym akcentem wokalnym były występy chórku szkolnego oraz Pana Józefa Broki, członka chóru „Lutnia” z Roska oraz duetu Pani Michaliny Ewert, nauczycielki SP w Rosku i Pana Dariusza Wiatrowskiego, leśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice.

Po części artystycznej, ogłoszono wyniki VII Gminnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim pod honorowym patronatem Burmistrza Wielenia, który przeprowadzono 20 stycznia 2020 roku dla klas: IV-VI (gra planszowa pt.: „Powstanie Wielkopolskie”, podczas której uczniowie pracowali w losowo dobranych grupach i mogli korzystać z różnych źródeł informacji) i VII-VIII (test wiedzy z pytaniami zamkniętymi). Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu szkoły (słowa: St. Neunert, muzyka: M. Wilant, aranżacja: M. Obst), w której znaczącą rolę wiódł chórek uczniowski z klas II – III. Na zakończenie prowadząca uroczystość Pani Violeta Wojtaś w imieniu Burmistrza Wielenia Pani Elżbiety Rybarczyk, dyrektora SP w Rosku Pani Wiesławy Norkowskiej - Nawrot i prezesa Koła Ziemi Wieleńskiej TPPW 1918-1919 skierowała podziękowania do wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wzniosłego wydarzenia. Szczególne podziękowania popłynęły w kierunku Zespołu Sygnalistów Myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju pod kierunkiem Pana Pawła Strawy, którzy swoją grą podczas mszy świętej i akademii nadali uroczystości szczególnego charakteru. Ogromne podziękowania należą się również nauczycielom Szkoły Podstawowej w Rosku, których zaangażowanie przyczyniło się do bardzo dobrego przygotowania uroczystości. Zaproszeni goście byli także pod wrażeniem oprawy muzycznej, którą przygotował Pan Marian Obst.

Organizatorzy zadbali o wystawy tematyczne przygotowane m.in. przez Panów Ryszarda i Aleksandra Sottek, Muzeum Powstania Wielkopolskiego z Poznania, a także przez SP w Rosku. Ponadto podziwiać można było wystawę pokonkursową prac plastycznych uczniów.

Nie ulega wątpliwości, że treści przekazane w liturgii mszy, w tekstach i pieśniach były dla uczestników niezwykłą lekcją historii i patriotyzmu. Powstańcy zajmują szczególne miejsce w historii małej ojczyzny i choć nie żyje już żaden z bohaterów, ich poświęcenie nadal żyje w pamięci kolejnych pokoleń, a duch powstańczy czuwa nad kolejnymi pokoleniami.

Monika Pertek-Koprowska

Wiesława Norkowska-Nawrot

 

Zobacz więcej zdjęć 

Album I

Album II

VII Gminny Konkurs Wiedzy  o Powstaniu Wielkopolskim

          20 stycznia 2020 roku odbył się VII Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem:  „Panu Bogu i Matce Najświętszej cześć za Powstańców Wielkopolskich, którym zawdzięczamy wolną Polskę”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej. Patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Wielenia pani Elżbieta Rybarczyk.  

         Celem konkursu jest przybliżenie wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim i jego bohaterach oraz kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia przynależności do regionu.

       Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwali Violetta Wojtaś, nauczyciel historii oraz Mirosław Nawrot, prezes TPPW 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej.

         W skład komisji konkursowej weszli członkowie TPPW 1918-1919 Koło Ziemi Wieleńskiej: Józef Wicher  - przewodniczący, Aniela Bak, Jan Pawełczyk i Stanisław Neunert .

      W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Wieleń. Testy zostały przeprowadzone na dwóch poziomach: klasy IV- VI oraz klasy VII - VIII. Uczniowie, którzy zdobyli min. 80 % z wymaganych punktów, otrzymali tytuł Laureata, a tytuł Finalisty ci uczniowie, którzy przystąpili do etapu gminnego.

    Nagrody  ufundował Urząd Miejski w Wieleniu oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.

     Laureaci i finaliści VII edycji konkursu otrzymali nagrody podczas Gminnych Obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100 rocznicy powrotu Ziemi Wieleńskiej do Macierzy, które odbyły się w dniu 24 stycznia 2020 r. w Rosku

Laureatami w kategorii  klas IV  – VI  szkół podstawowych zostali:

 Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu:

 • Sychel Kristina
 • Placha Antoni

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku:

 • Jacobson Laura
 • Jarosz Jowita
 • Kupis Patryk

 Laureatami  w kategorii klas VII-VIII  szkół podstawowych zostali:

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu:

 • Grzech Amelia
 • Mantaj Martyna
 • Wieczorek Marta
 • Pujanek Patryk

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku:

 • Fręśko Oliwia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II  w Wieleniu:

 • Dzudzewicz Julia
 • Malisz Szymon

  Wykaz finalistów

 Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu:

 • Koleśniak Nikola

 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku:

 • Adamska Zuzanna
 • Nowaczyk Rozalia
 • Kaźmierczak Wiktoria

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim:

 • Durma Karol

 Violetta Wojtaś

Tu wszędzie jest moja ojczyzna

8 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się nietypowa lekcja patriotyzmu. Uczniowie klas IV-VIII w telewizyjnym skrócie, wydaniu „Panoramy” opowiedzieli o tamtych wydarzeniach sprzed wieku.  Przenieśli nas w tamte trudne czasy, kiedy nasi przodkowie walczyli o wolną i niepodległą Polskę. To im od 11 listopada 1918 roku zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji i honorowania bohaterów. O godzinie 11.11 z dumą na twarzach zaśpiewaliśmy hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Dzieci i młodzież szkolna zaśpiewali  pieśni patriotyczne, które sprawiły, że większość uczniów i nauczycieli włączyła się do wspólnego śpiewania. Wicedyrektor szkoły Pan Roman Frąckowiak podkreślił w swoim przemówieniu, jak ważną rolą jest kultywowanie patriotycznych wartości i pielęgnowanie tradycji. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Stanisław Sałata ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko – Gminnego w Wieleniu.

Marlena Dubiał

 

Zobacz więcej zdjęć

PAMIĘTAMY

Ciszą cmentarną ukołysani,

z dala od życia i znoju,

dobiwszy wreszcie cichej przystani,

odpoczywają w pokoju.

Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.]

 

    1 listopada – Święto Zmarłych, jest to wyjątkowy czas, w którym każdy z nas skłania się do zadumy i refleksji nad przemijaniem. To czas, kiedy odwiedza się groby swoich bliskich zmarłych. Odmawia się za nich modlitwę, zapala znicz.

  Święto zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach.

   Jak co roku nasi uczniowie wraz z nauczycielami porządkowali mogiłę i pomnik upamiętniający bohaterópowstania wielkopolskiego oraz pomnik poświęcony ofiarom  II wojny światowej. Odwiedziliśmy również cmentarz ewangelicki.

   Były to chwile ciszy i skupienia, dostarczyły nie tylko wiedzy z zakresu historii regionu, ale także wpłynęły na świadomość młodych ludzi, którzy powinni pamiętać o tych, którzy tu kiedyś żyli i poświecili swoje życie za wolność.  

    Stara legenda głosi, że w noc pomiędzy Dniem Wszystkich Świętych, a Zaduszkami blask zapalonych na grobach zniczy wskazuje właściwą drogę zagubionym i nieszczęśliwym duszom, błąkającym się pomiędzy niebem a ziemią.

Violetta Wojtaś