Witamy na nowej stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

1 września 2017 roku na mocy Uchwały Nr 244/XXIII/2017 Rady Miejskiej w Wieleniu z 29 marca 2017 roku w miejsce funkcjonującego od 2012 Zespołu Szkół w Rosku powołano Szkołę Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. W jej skład wchodzą trzy oddziały przedszkolne w Rosku, jeden we Wrzeszczynie oraz klasy I - VIII szkoły podstawowej.