ERASMUSA+ czas zacząć w Rosku!

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji projektu Comenius – Uczenie się przez całe życie, zostaliśmy zauważeni i zaproszeni do współpracy przez College Pompidou w Pacy sur Eure we Francji, szkołę, która jest głównym koordynatorem projektu Erasmus+, do realizacji dwuletniego projektu pod tytułem „Reporting on our past, investigating our future”. Do projektu, oprócz naszej szkoły, zostały zaproszone dwie inne szkoły europejskie z Niemiec i Włoch.

Pierwsze spotkanie koordynatorów odbyło się we Francji w dniach od 1-6 października 2017, na które udała się pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rosku, pani Kamila Trybuchowska-Wisła – szkolny koordynator projektu oraz pani Regina Czajka – przedstawiciel finansowy SAO w Wieleniu.

Podczas tego spotkania ustaliliśmy terminy mobilności uczniów, a w trakcie rozmów o naszych zawodowych doświadczeniach odkryliśmy, że wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, a szczególnie z brakiem motywacji uczniów do realizacji wyższych celów. Ten projekt ma ten stan zmienić i pobudzić uczniów do działania i przypomnieć, że są pełnoprawnymi i twórczymi członkami Unii Europejskiej i mogą w tej społeczności dużo dobrego zdziałać, jeśli tylko będą tego chcieli, odkrywając i wykorzystując swoje zdolności i talenty.

Będąc w Normandii, byliśmy także gośćmi w ratuszu miasta. W spotkaniu, oprócz burmistrza miasta i przedstawicieli urzędu, wziął udział konsul dystryktu Eure, który z entuzjazmem powitał szczególnie nas – Polaków i powiedział, że niezmiernie cieszy się, że to właśnie Polska została zaproszona do realizacji tego projektu.

Głównym celem projektu jest zbieranie informacji o naszej przeszłości i badanie, jak nasza historia wpływała i wpływa na naszą przyszłość. Aby zrealizować zadania projektu, uczniowie wezmą udział w czterech mobilnościach, czyli spotkaniach międzynarodowych w krajach partnerskich. Już w kwietniu 2018 r. wyjedziemy do Niemiec, aby pochwalić się wynikami naszych badań nad przeszłością przy użyciu różnorodnych form, metod i technik zbierania informacji. Następnym miejscem spotkania będą Włochy. W październiku 2018r. uczestnicy projektu spotkają się w Rosku, w związku z tym cała społeczność będzie miała wspaniałą okazję poznać naszych partnerów. Francja będzie finałowym miejscem spotkania, na którym podsumujemy nasze działania i zaprezentujemy efekty naszej współpracy.

Docelowo nasi uczniowie będą mieli swój udział w tworzeniu czasopisma internetowego przy użyciu programu Madmagz, w którym będą zamieszczane artykuły, dokumenty i wywiady związane z tematyką projektu. Tytuł czasopisma w symboliczny sposób odzwierciedla nasze zamiary obudzenia młodych Europejczyków i podjęcie próby podniesienia ich poczucia wartości - „EurUp!” (Europo, wstań!). Uczniowie będą również współtworzyć radio internetowe, w którym będą emitowane przygotowane przez uczniów nagrania, artykuły i wywiady na temat mieszkańców krajów europejskich. Uczestnicy projektu będą uświadamiać sobie, co znaczy być Europejczykiem i jakie są wspólne wartości łączące kraje Europy. Przez udział w projekcie chcemy pokazać uczniom, jak ważna jest Europa dla wszystkich i jak uwierzyć w siłę tego kontynentu, szczególnie w czasach, w których ludzie przestają wierzyć w siłę zjednoczonych państw. Narzędziem komunikowania będzie oczywiście korespondencja mailowa, ale także Skype, e-Twinning i inne znane i powszechne komunikatory.

Oprócz wielu możliwości wymiany doświadczeń, porozumiewania się w językach obcych oraz zastosowania różnorodnych technologii informacyjnych, zamierzamy być doskonałymi ambasadorami naszego pięknego kraju i upowszechnić wiedzę na temat polskiego dziedzictwa kulturowego. Chcemy również odkrywać kulturę i tradycję krajów partnerskich, ale także pokazać naszym współpartnerom, że Polska jest krajem otwartym na nowe doświadczenia, tolerancyjnym oraz krajem, w którym szanuje się zasady demokracji.

O dalszych efektach realizacji projektu przez naszych uczniów poinformujemy już niebawem.

KTW

Spotkanie z Burmistrzem Pacy sur Eure w ratuszu

Warsztaty przedstawicieli ERASMUSA w Collége Georges Pompidou

Uczniowie z Collége Georges Pompidou podczas wywiadu z przedstawicielami naszej szkoły