Ubezpieczenie NNW 2022/2023

1. Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

2. Zasady zgłaszania świadczeń

4. Skrócony opis warunków ubezpieczenia (opis od poz. 1 do poz. 26 wybranych wariantów)

5. Ogólne warunki Ubezpieczenia wraz z tabelą oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu

6. Postanowienia dodatkowe

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem 1 września  2022 roku i obejmuje zdarzenia  objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie niniejszej umowy przez 24 H  do 31 sierpnia 2023 roku.

 

Numer telefonu do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie.

Infolinia do kontaktu z Inspekcją Sanitarną czynna jest całą dobę:

+48 22 25 00 115

Ubezpieczenie NNW 2021/2022

Warunki ubezpieczenia

W pliku przedstawiliśmy funkcjonujące w Państwa placówce warianty ubezpieczenia, wysokość świadczeń i składkę w poszczególnych wariantach

Opis Ubezpieczenia

Przedstawiamy tutaj poszczególne definicje oraz podstawowe zasady wypłaty poszczególnych świadczeń

Zasady opłaty składki

Podstawowe informacje dotyczące wpłat na ubezpieczenie

Zgłaszanie roszczeń

W pliku przedstawiliśmy możliwe formy zgłaszania roszczeń z tytułu funkcjonujących umów ubezpieczenia, niezbędne kontakty do Ubezpieczyciela i naszej Kancelarii

Ogólne warunki ubezpieczeń.

Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Ubezpieczyciela.

UWAGA:

Płatność bezpośrednio na konto bankowe.

Wpłacając na konto prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi rodzicom, by w tytule przelewu znalazło się imię i nazwisko zgłaszanego ucznia oraz klasę.

W przypadku opłacenia składki jednym przelewem za większą ilość dzieci (rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki) prosimy o wpisane w tytule dane wszystkich dzieci.