PROJEKT SZKOLNEJ ŚCIANY MYŚLI, CZYLI ....  MIEJSCE DLA UCZNIÓW

1. Nie  wierzę,  że  nie  masz  nic  ciekawego  do powiedzenia.

2. Wiem, że  świat   inspiruje   Cię  do rozwoju  tak  samo,  jak  ludzi  na  całym świecie.

3. Domyślam  się,  że  słowa  i  dla  Ciebie  mają  znaczenie.

4. Wiem, że  znasz  nie  tylko  Keplera,  Skłodowską  -  Curie i  Einsteina.

5. Jestem przekonana, że  codziennie  słyszysz  coś  wartościowego.

6. Domyślam się, że  widzisz wokół siebie dużo radości i dużo smutku.

7. Podziel się tym, co dobre, wartościowe, dające nadzieję, niezwykłe.

 Napisz, zacytuj, zwieś ...

„Zakamarki” u nas!

         W 24 kwietnia 2018 roku gościliśmy przedstawicielkę wydawnictwa „Zakamarki” panią Ewę Gruszczyńską. W warsztatach czytelniczych wzięli udział uczniowie klasy III a, III b i IV a oraz VI b.

zdjęcia

Dorośli czytają dzieciom w naszej szkole...

         A może warto sięgnąć po klasykę? Już w domu? Wiersze Jana Brzechwy są dobre na słońce i na deszcz.
Mikołajek, a może Kleofas, pan Rosół? Polecamy „Nowe przygody Mikołajka”.
Ambroży Kleks pozdrawia przyszłych czwartoklasistów.

Drodzy Rodzice!

            Wszyscy wiemy, że czytanie już od najmłodszych lat poszerza nasze słownictwo dużo bardziej niż oglądanie telewizji czy korzystanie z różnorodnych zasobów internetowych. Naukowcy dowiedli, że czytające dziecko lepiej wypadnie nie tylko w teście na czytanie ze zrozumieniem, ale także w teście na inteligencję. Czytanie wpływa również na efektywność pracy mózgu, poprawia koncentrację,  przyspiesza rozwój mowy u małych dzieci, uczy empatii, kształci styl i poprawność języka ojczystego, pomaga się zrelaksować, a nawet po długim, męczącym dniu .. zasnąć. Tyle na temat opinii specjalistów i badań naukowców.
            Każdy rodzic, co bardzo naturalne,  chce przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chce, aby jego dziecko było szczęśliwe, mądre, dobrze się rozwijało, nie miało problemów w przedszkolu, szkole, w środowisku rówieśniczym, a na swojej drodze spotykało samych życzliwych ludzi. Aby tak się stało wcale nie trzeba stosować nowoczesnych metod przedstawianych w wielu podręcznikach dla rodziców – trzeba skorzystać z najprostszego sposobu wpływającego na osobowość dziecka – należy zachęcić dziecko do czytania książek.
            Wiele dorosłych ludzi choć umie czytać, nie czyta. Diametralnie spada poziom czytelnictwa w Polsce. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba czytania lektury musi powstać w dzieciństwie. Czytanie książek jest zatem jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dzieci. O taką inwestycję czasu, uwagi chcemy Państwa prosić.
            W październiku nasza szkoła przystąpiła do realizacji ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Głównym celem podjętych przez nauczycieli działań jest podniesienie poziomu aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły oraz  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Na ten cel pozyskaliśmy 15 tysięcy złotych. Na przełomie czerwca i lipca tego roku dokonamy zakupu nowości czytelniczych do biblioteki szkolnej. Realizacja ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” nie dopuszcza zakupu albumów, słowników, map, atlasów czy encyklopedii, jednak chcemy i możemy wzbogacić księgozbiór o lektury szkolne i książki, które zainteresują Państwa dzieci.
            Prosimy Państwa o wskazanie tematyki, konkretnych książek, które Państwa zdaniem warto zakupić do biblioteki. Sugestie prosimy przekazać wychowawcom za zebraniu z rodzicami lub po nim lub w inny, dogodny dla  Państwa sposób do końca czerwca br.
            Raz jeszcze zachęcamy Państwa do wspierania naszych działań - zachęcania dzieci do czytania. Wierzymy głęboko, że młodzi ludzie, w których zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

           

Informacja ogłoszona przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uradowała i zaskoczyła nas bardzo. Nasz wniosek, złożony w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych), został zakwalifikowany przez Zespół ds. oceny wniosków, co oznacza, że przyznano nam dotację.

Otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 12 000 złotych! Razem z tzw. wkładem własnym (3 000) dokonamy podczas wakacji zakupu kilkuset książek! Od września będzie można z nich korzystać. Czytać, czytać, delektować się i .... czytać!

Co szkolna biblioteka musi zrobić?

  • Zasięgnąć opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
  • Podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo.
  • Zorganizować co najmniej 1 wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów.
  • Uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami.
  • Zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
  • Dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im. wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich.
  • Uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.