W hołdzie dla Niepodległej

Odzyskanie niepodległości i zjednoczenie ziem trzech zaborów po 123 latach niewoli jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski XX wieku.
11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. To data-symbol, bo wolność zawitała wówczas do polskich domów tylko w Kongresówce, zachodniej Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. Na Śląsku, Pomorzu i w Wielkopolsce wciąż trwały rządy pruskie, a Kresy Wschodnie czekała jeszcze długa i krwawa wojna. 
Od samego początku istnienia odrodzonej Rzeczypospolitej uroczyście świętowano dzień 11 listopada, a ówcześni Polacy zdawali sobie dobrze sprawę, że odzyskanie niepodległości w 1918 r. nastąpiło po długoletniej walce dyplomatycznej i zbrojnej.
Dzień 11 listopada został oficjalnie wpisany do kalendarza świąt państwowych ustawą z 23 kwietnia 1937 r. jako narodowe Święto Niepodległości. W okresie okupacji hitlerowskiej i czasach PRL-u jego obchody były zakazane. Dopiero ustawą z 15 lutego 1989 r. przywrócono Święto Niepodległości, zwracając mu odpowiednią rangę i stawiając, obok święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w rzędzie największych świąt narodowych Polaków.
W miniony piątek 9 listopada odbyła się w naszej szkole akademia patriotyczna z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaproszenie na uroczystość przyjęli kombatanci pan Stanisław Sałata i pan Kazimierz Godawa.
Akademię rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem hymnu polskiego. Słowa do uczniów skierował zastępca dyrektora szkoły pan Roman Frąckowiak.
Losy Ojczyzny od powstania kościuszkowskiego po odzyskanie niepodległości oraz tych, którzy potrafili wywalczyć, zorganizować i wreszcie obronić odrodzone państwo, przypomnieli uczniowie w montażu słowno- muzycznym.

Violetta Wojtaś