Akcja Narodowe Czytanie  organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza .W 2013roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry,  podczas kolejnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele  Stanisława Wyspiańskiego, natomiast w tym roku czytano Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, opublikowana w 1924 roku. Ukazało się 120 polskich i 10 zagranicznych  wydań. Doczekano także dwóch ekranizacji powieści (1928, 2001).

 Wzorem lat ubiegłych postanowiliśmy włączyć się do Akcji  Narodowego Czytania. My-miłośnicy literatury spotkaliśmy  się w sali nr 9, by przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku oraz wzbogacić obchody i wydarzenia o niezwykle potrzebny element refleksji nad dziejami naszej ojczyzny. W wielkim skupieniu słuchaliśmy kolejnych fragmentów Przedwiośnia. Dorastanie, nabywanie doświadczeń, rewolucja w Rosji, odzyskanie przez Polskę niepodległości, wizja szklanych domów, Nawłoć, miłość, wojna polsko-bolszewicka, nędza czy brak stabilizacji- to tylko nieliczne z wielu wątków powieści. Każdy z nas znalazł w głównym bohaterze część siebie, problemy z jakimi się borykamy na co dzień, decyzje z jakimi musimy się zmierzyć. Często nie łatwe. Warto kontynuować tę akcję, ponieważ obcowanie z literaturą piękną poszerza nasze horyzonty o kolejne doświadczenia, niecodzienne przemyślenia i refleksje.

                                                                                                Marlena Dubiał