Wymiana młodzieży w Rosku

W dniach 07.05 - 18.05. 2018 Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnymi w Rosku gościła po raz kolejny uczniów wraz z opiekunami z partnerskiego Eugen- Bolz Gimnazjum z Rottenburga z Niemiec. Międzynarodowemu spotkaniu wymiany młodzieży towarzyszyło hasło " Dialog i zrozumienie - drogi prowadzące do tolerancji".

Podczas dwutygodniowej wymiany uczniowie mieli możliwość spotkania z lokalną władzą, Panią Burmistrz Elżbietą Rybarczyk, odwiedzili miasto powiatowe Czarnków oraz popłynęli  Notecią z przystani Marina. Uczniowie z Niemiec wraz ze swoimi partnerami z wymiany z Roska z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach organizowanych w szkole tzn. lekcjach przedmiotowych, warsztatach artystyczno - muzycznych oraz w ekumenicznie celebrowanej mszy świętej. Wszyscy uczestnicy wymiany udali się również do Poznania aby zwiedzić Bramę Poznania, Katedrę, Stare Miasto, Koziołki,  Pomnik Poznańskiego Czerwca i inne zabytki architektury. W ramach projektu uczniowie odwiedzili również stowarzyszenie "Empatia" w Gębicach, wzięli udział we wspólnych warsztatach terapii zajęciowej, mających na celu złamanie stereotypów o osobach niepełnosprawnych. Stowarzyszenie okazało uczestnikom wymiany wiele życzliwości i wielką gościnność. Bez wątpienia niezapomnianych wrażeń dostarczył uczniom pobyt w Ośrodku rekreacyjno - sportowym " Dom Sportowca " w Kwiejcach. Wspólne zajęcia ekologiczne oraz gry terenowe i aktywność sportowa uczniów pokazała im, jak wspólne działanie łączy i pokonuje bariery, a nawet strach. Uczniowie dowiedzieli się wiele po dniu spędzonym z leśniczymi z Nadleśnictwa Potrzebowice oraz wykonali swój własny las w słoiku. Uczestnicy wymiany pracowali nad projektem "Moja szkoła miejscem tolerancji",  przy czym tworzyli dla swoich partnerów z wymiany łamańce językowe i odgrywali wspólnie krótkie scenki teatralne. Nie zabrakło również wspólnego ogniska oraz dyskoteki pożegnalnej.  Uczniowie z Niemiec spędzili również miło czas u rodzin swoich partnerów z wymiany. Mieli możliwość poznania polskiej tradycji, spędzenia wspólnie czasu oraz kosztowania polskich przysmaków przygotowanych przez rodziców uczniów ze szkoły w Rosku. W dniu pożegnania nie zabrakło łez i wszyscy jednomyślnie podkreślili, że nie mogą doczekać się już kolejnego spotkania za rok, tym razem w Niemczech.

Szkołę wsparła jak co roku Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Gmina Wieleń.