Informacja

1. Środa – 20 czerwca jest dniem galowym. Msza św. o godz. 8.15, a następnie rozdanie nagród w sali gimnastycznej.

2. Czwartek – 21 czerwca jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Dzień ten został odrobiony 6. 01. 2018 r. (Święto Trzech Króli).

3. W piątek również na galowo.

W środę 20 czerwca odwozy o godz. 12.30 – po V lekcji.