TO JEST MOŻLIWE!

GMINNY KONKURS TAŃCÓW DWORSKICH 2018 r.

Dnia 23 maja 2018r. odbył się pierwszy Gminny Konkurs Tańców Dworskich pod patronatem Burmistrz Wielenia- pani Elżbiety Rybarczyk.. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Sekretarz Gminy - pani Krystyna Heppner.  Wśród gości znaleźli się również rodzice, nauczyciele oraz dzieci       i młodzież. Konkurs był możliwy dzięki wsparciu sponsorów, przyjaciół szkoły, zaangażowaniu wielu nauczycieli  i pracowników obsługi. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły z Gminy Wieleń,  reprezentowane przez formacje taneczne: SILVATICĘ ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, DWÓRKI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego            w Wieleniu, SZLACHCICÓW  i SZLACHCIANKI ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim, BALLARE ze Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, JP II ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, INSPIRACJĘ ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku.  Łącznie osiemdziesięcioro uczestników.

Pani Dyrektor, w swoim przemówieniu, mówiła o tym, że Gminny Konkurs Tańców Dworskich został również zainicjowany dzięki udziałowi naszej szkoły w międzynarodowym projekcie Erasmus +, który jest realizowany wspólnie ze szkołami z Niemiec, Francji i Włoch pod hasłem: „Badając przeszłość, odkrywamy przyszłość”.  Poznając historię tańca dworskiego, badamy  jego wpływ na zjednoczenie różnych grup społecznych, środowiskowych i kulturowych.

„Rodzaje tańców ukazują nam naszą przeszłość, a przywoływanie tej przeszłości jest niezbędne, aby móc patrzeć w przyszłość.  Język tańca pozwala na niewerbalną komunikację, mimo różnic pochodzenia, rasy i zwyczajów”.

Taniec to także doskonały most kulturowy – kontynuowała pani Dyrektor - łączący przeszłość z przyszłością, jak również doskonała okazja do promowania i wspierania zrównoważonego rozwoju oraz aktywności szkoły i gminy w środowisku lokalnym, a nawet międzynarodowym. Pani Dyrektor zapewniła, że zaprezentowane tańce dworskie zostaną uwiecznione na filmie, który będzie wyświetlony podczas pobytu uczniów we Włoszech podczas kolejnego międzynarodowego spotkania uczniów w mieście Faenza.

Pani Sekretarz- Krystyna Heppner nawiązała do dziedzictwa historycznego związanego           z niebagatelną dla Wielenia postacią Kazimierza Wielkiego i ważnym rokiem jubileuszowym dla Wielenia – świętowania rocznic 910 lat grodu i 670 lat nadania praw miejskich. Stwierdziła również, że nauka tańca barokowego wpisuje się w projekt Inicjatyw Kulturalnych Mieszkańców Gminy Wieleń „Zmieniaj swoje miejsce”.

Jury reprezentowały: pani Teresa Kubiak- instruktor tańca i teatru, pani Alicja Adamczyk- Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, pani Lilianna Obst- absolwentka szkoły muzycznej drugiego stopnia w Pile.

Instruktorami tańca były panie: Grażyna Korpys, Paulina Rychlik, Agnieszka Wojewoda, Kamila Trybuchowska- Wisła, Jolanta Ściegienna, Krystyna Ryżek, Danuta Koleśniak.

Widzowie mieli okazję obejrzeć szeroki repertuar tańców dworskich, prezentowanych            w bogatych i niezwykłych kostiumach.  Tancerze wkomponowali się w oryginalną przestrzeń, która stopniowo zaludniała się postaciami realizującymi bogate choreografie na wysokim poziomie. 

Po obejrzeniu formacji tanecznych jury oceniło uczestników, przyznało następujące nagrody    i wyróżnienia:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku (20 tancerzy),

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła w Wieleniu (16),    

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu (10),

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim (12),

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu (14),

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Miałach (8).

Osobowością indywidualną, prezentującą wysoką klasę taneczną, konkursu okazał się uczeń klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku- Mateusz Opas.

Laureaci otrzymali nagrody dla szkół oraz nagrody indywidualne, które wręczały pani Sekretarz- Krystyna Heppner i pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Rosku. Na zakończenie obie panie dokonały podsumowania i oceny przedsięwzięcia. Mówiły o efektach – dużym zaangażowaniu młodzieży w życie artystyczne gminy Wieleń oraz o zaangażowaniu instruktorów w poprawę przestrzeni artystycznej społeczności lokalnej także dzięki udziałowi młodych ludzi w Targach Produktu Lokalnego w Wieleniu- 17 czerwca 2018 r.

Zaangażowanie i poziom artystyczny wszystkich młodych tancerzy zasługują na wyróżnienie. Gratulujemy i dziękujemy.

                                                                                                       Danuta Koleśniak

                                                                                                       Magdalena Słabig