Gminne obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
oraz Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

            Gminne obchody 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku rozpoczęła Msza
św. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa celebrowana przez proboszcza,
ks. Grzegorza Baranowskiego i  ks. Marka Sobkowiaka,  proboszcza parafii
pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała z Wielenia.


            Po uroczystej mszy odbył się Apel Poległych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, przy którym wartę honorową pełnili harcerze 9. Rożańska Drużyna Harcerska Horyzont, zapalano znicze,  zostały złożone wiązanki kwiatów.
            Część oficjalna miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe szkół z terenu Gminy Wieleń,  Kółka Rolniczego z Roska, Ochotniczej Straży Pożarnej z Roska, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Wieleniu.


            Głos zabrali: dyrektor Szkoły Podstawowej w Rosku - pani Wiesława Norkowska – Nawrot, burmistrz Wielenia - pani Elżbieta Rybarczyk, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki - pan Tadeusz Teterus, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - pan Jerzy Kado, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - pan Piotr Waśko, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego koło w Czarnkowie - pan Tadeusz Stachowski, prezes zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - pan Wawrzyniec Wierzejewski, dyrektor biura posła
na Sejm RP Krzysztofa Paszyka - pan Kamil Górski oraz asystentka Poseł na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski - pani Renata Wujec.


            Podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom V Gminnego Konkursu Wiedzy
o Powstaniu Wielkopolskim pod hasłem: Pamiętamy, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Wielenia. Konkurs odbył się 25 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku przy współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Ziemi Wieleńskiej.

        Równolegle z konkursem wiedzowym odbył się V Gminny Konkursy Plastyczny o Powstaniu Wielkopolskim.

Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy I – III szkół podstawowych pod hasłem: Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka
  • klasy IV-VI  szkół podstawowych pod hasłem: Chwała bohaterom – Powstanie Wielkopolskie oczami najmłodszych.
  • klasy VII i klasy gimnazjalne pod hasłem: Mapa miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego.

 

        Rozdane zostały również nagrody w szkolnych konkursach o powstaniu wielkopolskim – literackim i plastycznym. 

Nagrody ufundował Urząd Miejski w Wieleniu oraz Rada Rodziców szkoły podstawowej.

         Część oficjalną uświetnił montaż słowno – muzyczny, po obejrzeniu którego zaproszeni goście i społeczność szkolna, mogli zwiedzić wystawy o powstaniu wielkopolskim. Wśród nich można było zobaczyć prace uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjalistów, a dzięki uprzejmości kustosza Muzeum Powstania Wielkopolskiego
w Poznaniu - pana Roberta Maciejewskiego ekspozycję Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do niepodległości.

 

W konkursie wiedzowym nagrodzeni zostali:

  • w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Martyna Mantaj

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej Gulczu

II

Zuzanna Adamska

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

III

Marta Wieczorek

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

  • w kategorii klas VII oraz klas gimnazjalnych

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Paweł Biegański

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

II

Mateusz Frąckowiak

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Matylda Mazur

Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu

Daria Matuszczak

Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

III

Ewa Doczekalska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

 

Wyniki rywalizacji V Gminnego Konkursu Plastycznego o Powstaniu Wielkopolskim. konkursowej przedstawiają się następująco:

  • w kategorii klas I – III szkół podstawowych

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Nikola Furman

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

II

Norbert Senger

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

III

Jędrzej Izydor

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Wieleniu

Maja Cybel

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

 

  • w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Franciszek Orzechowski

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

II

Jaśmina Słabig

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

III

Patryk Pujanek

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

Igor Karpowicz

Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Jana Pawła II
w Wieleniu

  • w kategorii klasy VII i klasy gimnazjalne

miejsce

imię i nazwisko ucznia

szkoła

I

Kacper Izydor

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Wieleniu

II

Magdalena Nowak

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

III

Sara Borowska

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

 

  • Komisja konkursowa postanowiła także wyróżnić prace uczniów:

 

 

imię i nazwisko ucznia

szkoła

1.

Anna Michalska

Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

2.

Bartosz Pawlak

Szkoła Podstawowa  im. Polonii Amerykańskiej
w Gulczu

3.

Cyprian Cieszyński

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Kazimierza Wielkiego   w Wieleniu

4.

Dominika Stołowska

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Kazimierza Wielkiego   w Wieleniu

 

W szkolnym konkursie polonistycznym o powstaniu wielkopolskim nagrodzeni zostali:

miejsce

imię i nazwisko ucznia

I

Rozalia Nowaczyk i Marta Sotek

II

Jaśmina Słabig

III

Oliwia Fręsko i Martyna Kaźmierczak

 

W szkolnym konkursie plastycznym o powstaniu wielkopolskim nagrody otrzymali:
klasy I-III szkoły podstawowej

 

miejsce

imię i nazwisko ucznia

I

Emilia Wika

II

Anna Michalska

III

Ksawery Szczudło

 

wyróżnienia:

Amelia Wika

Dominik Wielgosz

Zuzanna Dratwia

Aleksandra Krzyżaniak

 

klasy IV- VI

miejsce

imię i nazwisko ucznia

I

Jaśmina Słabig 

II

Franciszek Orzechowski

III

Jan Wielgosz

 

wyróżnienia:

Karolina Nowak

Rafał Mądrzyk

Rozalia Nowaczyk

Martyna Kurowska

 

klasy VII  i gimnazjalne

miejsce

imię i nazwisko ucznia

I

Sandra Dobiegała

II

Paweł Biegański

III

Magdalena Nowak

 

wyróżnienia:

Aleksander Nowaczyk

Oliwia Gogołek