Ślubujemy! Uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Od 20 października 2023r. Pierwszoklasiści mogą czuć się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. W tym dniu najmłodsi uczniowie przeżywali swoją pierwszą ważną uroczystość szkolną jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy.

Pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ wzorowo tańcząc poloneza. Zaprezentowali również swoje umiejętności recytatorskie i z wielkim zaangażowaniem śpiewali piosenki. Wszystkie dzieci udowodniły, że znają swoją Ojczyznę i są gotowe do zdobywania wiedzy.

Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor Roman Frąckowiak dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Ogromnym ołówkiem, jak czarodziejską różdżką pasował każde dziecko na ucznia naszej szkoły. Twarze pierwszaków zdradzały ogromne przejęcie, jednak bardziej wzruszeni byli Rodzice. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez Panią Wicedyrektor Dominikę Janecką pamiątkowych dyplomów. Rodzice swoim pociechom wręczyli bogato wyposażone kuferki. Pan Dyrektor życzył wszystkim pierwszakom, by szkoła była miejscem, gdzie chętnie będą przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania. Radosną chwilą kończącą uroczystość były pamiątkowe zdjęcia.

Było uroczyście, podniośle i bardzo elegancko.

Wszystkim uczniom pierwszej klasy:Maksymilianowi, Bartoszowi, Annie, Dawidowi, Dorocie, Filipowi, Tomaszowi, Elizie, Alicji, Nadii, Michalinie, Idze, Julii, Nikodemowi, Cezaremu, Lenie, Marcie, Nikodemowi, Michalinie, Wiktorowi, Wojciechowi i Adamowi życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie. POWODZENIA!

Dziękujemy Dyrekcji szkoły, Rodzicom, Nauczycielom, starszym kolegom i koleżankom, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości. Dziękujemy za słodkie upominki i obecność wychowawczyni z przedszkola Pani Lucynie Kuc oraz grupie przedszkolnej ,,Biedronki” z panią Jagodą Pawlak.