NOC ZAWODOWCÓW

Informacja dla uczniów klas VII i VIII
6 październioka 2023r - piątek w godzinach 17.00-21.00 odbędzie się w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie przy ul. Chodzieskiej  29- Noc Zawodowców. Celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu doradztwa zawodwego, promocja lokalnego rynku.
Podczas tego spotkania zaplanowane są:
- pokazy i warsztaty zawodowe szkół i przedsiębiorców, czyli prezentacja zawodów oraz kierunków kształcenia branżowego i technicznego wszystkich szkół powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego;
- rozbudzenie postaw przedsiębiorczych poprzez przykłady sukcesów zawodowych;
- spotkania i rozmowy z przedsiębiorcami, przedstawicielami zawodów;
gra"Zadaniowo- zawodowa" z atrakcyjnymi upominkami;
-" Zawodowy quiz"Kahoot!;
- konsultacje z doradcami zawodowymi w aspekcie planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego;
pokaz laserowo-muzyczny"Światło i dźwięk".

Serdecznie zapraszamy