Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku

Śpiewane od stuleci polskie kolędy zawierają w sobie cząstkę narodowej tożsamości i  budują szczególne poczucie wspólnoty. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku od lat kultywuje tradycję śpiewania najpiękniejszych kolęd poprzez organizowanie Koncertu Kolęd i Pastorałek, przy okazji którego prezentowany jest dorobek międzynarodowych doświadczeń z dotychczasowej i bieżącej działalności szkoły w Rosku. Należy podkreślić, że w tym roku to wydarzenie zostało wpisane jako jedno z zadań w ramach realizacji projektu Erasmus+, którego tematem przewodnim jest badanie przeszłości i jej wpływ na naszą przyszłość, dlatego życzenia noworoczne zostały złożone w kilku językach, nie tylko w języku polskim, ale także po niemiecku, angielsku, francusku i włosku.  

W odświętnej scenerii sali gimnastycznej zgromadziło się wielu zacnych gości, a wśród nich przedstawiciele samorządów lokalnych w osobach: zastępcy Burmistrza Wielenia Jana Graczyka oraz zastępcy Wójta Gminy Czarnków Moniki Piotrowskiej.  Zaproszonych gości i wszystkich uczestników uroczystości serdecznie przywitała w imieniu ogółu szkolnej społeczności dyrektor szkoły Wiesława Norkowska-Nawrot. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i uczniowie szkoły, rodzice uczniów, opiekunowie, dziadkowie, a także duchowieństwo, lokalni liderzy społeczni, zespoły muzyczne, mieszkańcy wsi i okolic.  

Gościnnie zaprezentowały się zespół młodzieżowy Schola działający przy Parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Rosku  i chór mieszany Lutnia z Wiejskiego Domu Kultury.         

Z myślą o wszystkich „Przyjaciołach Szkoły” przygotowane zostało noworoczne kolędowanie, w którym zaprezentowali się dzieci przedszkolne oraz  uczniowie od najmłodszych do najstarszych klas. Wykonawcy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role. Warto dodać, że nauczyciele wspierali swoich wychowanków, biorąc aktywny udział w występach.

Aurę niezwykłości podkreślał dobór utworów, m.in. Kolęda dla nieobecnych. Występy w wykonaniu dzieci i nauczycieli wprowadziły wzruszający nastrój. Artyści otrzymali gromkie brawa w dowód uznania.

Na zakończenie pani dyrektor szkoły podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia uwieńczonego sukcesem.

Nie zabrakło też  tradycyjnych karnawałowych pączków, którymi goście zostali poczęstowani po zakończeniu uroczystości.

Goście opuszczali szkołę radośni, napełnieni wiarą i mocą wspólnego śpiewania.

 

Zobacz więcej zdjęć