Drukuj
Odsłony: 557

Cyberprzemoc- bezpieczeństwo w sieci

4 stycznia 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz oddziałów gimnazjalnych  spotkali się z przedstawicielami Policji  w Wieleniu,  młodszym aspirantem Bartoszem Hammerlingiem oraz z sierżantem sztabowym Karolem Matuszakiem.     

Policjanci omówili zjawisko cyberprzemocy, które może wyrządzić duże szkody, w szczególności głęboką traumę psychiczną. W najgorszych przypadkach może  dojść nawet do samobójstw. Zostały przedstawione rodzaje i przykłady cyberprzemocy. Policjanci podali  paragrafy, które odpowiadają za wykroczenia: przestępstwa komputerowe, włamanie komputerowe (hacking) - art. 267 §1 kk, kradzież  programu art. - 278 §2 kk, paserstwo programu – art. 293 kk. 118 ust. 1 ustawy, oszustwo komputerowe art. 287 §1 kk, zniewaga, za pomocą środków masowego komunikowania się (internetu) - art. 216 §1 2kk, rozpowszechnianie w Internecie treści pornograficznych - art. 202 kk., bezprawne rozpowszechnianie utworów - art. 116 ustawy o prawie autorskim, nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie programu w celu rozpowszechniania - art. 117 ustawy.

Podana została informacja, że Internet to nieodłączna część codziennego życia dzieci w Polsce:

– 96% z nich korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu;

– 72 % loguje się codziennie;

W Polsce przeciętny wiek pierwszego logowania do sieci to 9 lat;

Co czwarte dziecko kontaktuje się z nieznajomymi w Internecie –24%;

Co czternaste dziecko spotkało się z osobą poznaną w Internecie - 7%;

- 22% młodych internautów miało kontakt z treściami szkodliwymi;

- Co dwunaste dziecko przyznało, że było ofiarą cyberprzemocy –5%.

Bardzo dziękujemy gościom za cenne informacje pozwalające skuteczniej walczyć       z przestępcami.