Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych!

Gmina Wieleń informuje, iż w okresie lipiec – sierpień 2021r. dyżur dla dzieci przedszkolnych z terenu całej gminy będą pełniły następujące jednostki oświatowe:

1) Gminne Przedszkole w Wieleniu ul. Sportowa 1, 64-730 Wieleń

01.07.2021r. do 30.07.2021r.

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieleniu ul. Jana Pawła II 3, 64-730 Wieleń

02.08.2021r. do 27.08.2021r.

Z opieki przedszkolnej w okresie lipiec – sierpień mogą skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczały do Gminnego Przedszkola w Wieleniu bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym.

W terminie do dnia 25.06.2021r. do godz. 1500 zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie mogą składać u dyrektora jednostki, do której będzie uczęszczało dziecko na dyżur wakacyjny wniosek o przyjęcie dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka można bezpośrednio pobrać w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu lub w szkołach podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

 

Przemysław Grześkowiak

dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu

Pobierz wniosek