Drukuj
Odsłony: 80

PATRON  NASZEJ  SZKOŁY – POWSTAŃCY  WIELKOPOLSCY

     Powstanie Wielkopolskie, które trwało od 27.12.1918 – 16.02.1919 roku w dziejach narodu, jak i społeczności regionalnej, było wydarzeniem szczególnym. Nasi pradziadowie dali dowód patriotyzmu i heroizmu, okazali się gotowi do wielkich poświęceń dla dobra Ojczyzny.

     Powstańcze wydarzenia na Ziemi Wieleńskiej rozegrały się m.in. w bitwach o Wrzeszczynę – 4 lutego i Rosko – 7 lutego 1919 roku.

Powstanie Wielkopolskie przyczyniło się do zmiany przebiegu zachodniej granicy. Gdyby nie wybuchło – status większości terenów Wielkopolski byłby zupełnie inny.

Ostatecznie Wieleń i okolice wróciły do Macierzy dopiero 18 stycznia 1920 r. 

      Znakiem  pamięci nawiązującym do chwalebnych wydarzeń z 1918/1919 roku jest pomnik, zbiorowa mogiła Powstańców w Rosku, urządzona w 1925 r. obok Kościoła parafialnego, na którym widnieje tablica z nazwiskami siedmiu poległych Powstańców wywodzących się z tej parafii (którzy zginęli w walce lub zmarli z ran w pierwszej połowie 1919 r.). W grobie tym pochowano również dwóch innych, zmarłych później Powstańców, oraz jednego poległego w 1945 r.; upamiętniono ich czarnymi tabliczkami umieszczonymi pochyło u stóp nagrobka.

Przed domem przy ul. Powstańców Wlkp. 7 w Rosku pionową płytą betonową upamiętniono w 1960 r. miejsce śmierci pierwszego Powstańca – Antoniego Jarki . Stojący w tym miejscu poprzedni pomnik z 1924 r. zniszczyli hitlerowcy.

Historia Powstania Wielkopolskiego – choć odległa w czasie – jest bliska dla nas sercem i regionem. Dlatego 13 lutego 2000 roku Szkoła Podstawowa w Rosku otrzymała zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich.

Rolą patrona szkoły jest kształtowanie osobowości młodego pokolenia.Pielęgnowanie przekazywanych z pokolenia na pokolenie treści, które dana społeczność wyróżnia jako szczególnie ważne oraz warte zachowania obecnie i w przyszłości. W odpowiedni sposób kultywowane, wzmacniają tożsamość rodziny, wspólnoty, małej ojczyzny, narodu.

    Najważniejsze wartości jakie przekazują nam Powstańcy Wielkopolscy to patriotyzm, odpowiedzialność, tradycja i wiara w siłę narodu polskiego.

 

W tym roku Święto Patrona Szkoły obchodzimy w niecodziennych okolicznościach. Zaistniała sytuacja nie pozwala na organizowanie publicznych uroczystości, a szkoły działają zdalnie. Mierzymy się ze strachem i niepewnością o zdrowie nasze i naszych bliskich, o miejsca pracy, o przyszłość. Musieliśmy zmienić codzienne funkcjonowanie, przeorganizować pracę i naukę.

Ale to nie znaczy, że mamy zapomnieć o tej rocznicy i święcie. Każdy może to zrobić w swoim domu.

Tradycja to nasze korzenie, szacunek dla przodków i ich dokonań, źródło historycznej wiedzy i świadectwo kulturowej wrażliwości.

Świętujmy!

 

Violetta Wojtaś