INFORMACJA

Sprawozdania finansowe za 2019 r. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku są zamieszczone na stronie internetowej http://bip.saowielen.pl

Wiesława Norkowska-Nawrot

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku