Bezpieczne fajerwerki

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku kalendarzowego, a więc coraz bliżej do Sylwestra. Petardy i fajerwerki postrzegane jako jeden z elementów dobrej zabawy mogą stać się przyczyną wielu poważnych wypadków. Nikt nie wyobraża sobie nocy sylwestrowej bez rozświetlonego kolorowymi rozbłyskami nieba. Należy jednak pamiętać, że fajerwerki i petardy to materiały pirotechniczne - w rękach nietrzeźwych ludzi bądź dzieci mogą się stać olbrzymim zagrożeniem.

      Czym są fajerwerki?

 • Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i podczas ich odpalania należy zachować szczególną ostrożność. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może być przyczyną groźnych wypadków nie tylko odpalającego ale także osób postronnych!
 • Najczęstsze obrażenia to oparzenia twarzy i rąk.
 • Zdarzają się także ciężkie urazy takie jak urwane palce, dłonie, uszkodzenie wzroku, głębokie rany twarzy i dłoni.
 • Głośny huk petard może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu ludzi oraz zwierząt, które są szczególnie wrażliwe na dźwięki.

.       Zasady bezpiecznego używania fajerwerków:

 • należy przeczytać instrukcję znajdującą się na petardach i fajerwerkach,
 • nie używać środków pirotechnicznych w dużej grupie osób i w miejscach publicznych,
 • Ostrzegamy przede wszystkim dzieci, by nigdy same nie używały petard i fajerwerków.
 • . Nigdy nie należy odpalać petardy po raz drugi, gdy ta nie detonuje. Nigdy nie można używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz w miejscach, w których ich użycie może zagrozić życiu i zdrowiu wielu ludzi bądź spowodować straty materialne.
 • Wyroby pirotechniczne wyłączone spod koncesjonowania mogą być sprzedawane wyłącznie osobom dorosłym. Sprzedaż takich wyrobów osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo, za które może grozić kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności nawet do lat 2.
 • Bezpiecznie najlepiej wybrać jeden z tzw. tortów pirotechnicznych. Jest to zestaw strzelający po kilka lub kilkanaście razy i przeważnie ma on postać sześcianu. Taki ładunek fajerwerków stawiamy na ziemi i odpalamy jednym lontem. Oddalamy się na bezpieczną odległość i obserwujemy piękny efekt na niebie. Najtrudniejsze w obsłudze są tzw. rakiety lub race, do których należy przygotować odpowiednie stanowisko strzeleckie a następnie każdą po kolei odpalać. Na każdym produkcie pirotechnicznym sprzedawanym w Polsce, musi być umieszczona instrukcja obsługi w języku polskim. Nim rozpoczniemy zabawę, zapoznajmy się z instrukcją i miejmy świadomość konsekwencji z użytkowania tych materiałów.
 • Jeśli nie mamy pewności czy nasza wybuchowa zabawa jest bezpieczna, po prostu zrezygnujmy z niej.
 • należy przeczytać instrukcję znajdującą się na petardach i fajerwerkach.
 • Kupuj je w sprawdzonych miejscach, by mieć pewność, że były właściwie przechowywane i nie są uszkodzone.
 • Wypuszczaj je w otwartej przestrzeni.
 • Nie odpalaj ich w pomieszczeniach zamkniętych; w mieszkaniu odbiją się od ściany i mogą zrobić komuś krzywdę.
 • Nie odpalaj ich w pobliżu drzew i domów oraz w miejscach narażonych na pożar: (stodoły, stogi siana itp).
 • Nie odpalaj ich z balkonów, tarasów ani okien.
 • Po ich odpaleniu odsuń się na wskazaną w instrukcji odległość.
 • Nie wbijaj fajerwerków w ziemie; sztuczne ognie lecące do góry, najlepiej odpalać, wkładając je do pustej, szklanej butelki.
 • Nie wrzucaj petard i fajerwerków w miejsca, gdzie mogą znajdować się ludzie lub rzeczy łatwopalne.
 • Przewiduj ich tor lotu i miejsce upadku.  

Pamiętaj o tym, że nabywanie i użytkowanie fajerwerków przez osoby niepełnoletnie jest zabronione!!!

Maciej Waśko