XIX GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „ORTOGRAFIA NA WESOŁO”

W czwartek, 13 grudnia odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Ortograficzny „Ortografia na wesoło”, który zgromadził mistrzów orografii z całej gminy, a gościnnie z SP nr 1 i SP nr 2 w Czarnkowie. Organizatorką konkursu przez wiele lat była wieloletnia polonistka -  Pani Danuta Koleśniak. Przybyło do nas 42 uczniów i 8 opiekunów. Konkurs miał na celu rozwijanie kompetencji i zainteresowań ortograficznych, integrację międzyszkolną, promowanie i krzewienie kultury języka ojczystego. Zaczęliśmy od powitania przez Panią Dyrektor zaproszonych gości i opiekunów, w tym uczniów, nauczycieli i rodziców. Drugim punktem była rozgrzewka ortograficzna, w której uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad polskiej ortografii. Kolejnym punktem były „gorące krzesła”. Walka była zacięta, tym bardziej, że każdy z uczestników mógł wstać maksymalnie pięć razy. Następnie podzieleni na dwie kategorie wiekowe przeszliśmy do dwóch oddzielnych sal i tam nastąpiła część właściwa – dyktando ortograficzne z wieloma pułapkami ortograficznymi. Komisja konkursowa sprawdzała dyktanda, zaś każdy z uczestników mógł wypić ciepłą herbatę i zjeść ciasto. Po obradach nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu:

W kategorii I - klasy IV-VI sp:

I miejsce -  Karolina Bielejewska, SP 1 Czarnków

II miejsce – Zuzanna Dubiał, SP 2 Czarnków

III miejsce ex aequo – Jakub Bodnar, SP 1 Wieleń i Gaja Michalska, SP 2 Czarnków

wyróżnienie – Patryk Pujanek, SP Gulcz; Natasza Gaweł, SP 1 Czarnków, Kinga Szymkowiak, SP 2 Czarnków, Karolina Kmieć SP 1 Czarnków

W kategorii II – klasy VII – VIII sp i gimnazjalne:

I miejsce ex aequo –  Martyna Skotarczyk, SP 1 Czarnków i  Aleksandra Dubiał, SP 1 Czarnków

II miejsce – Maria Liszkowska, SP 2 Czarnków

III miejsce – Jakub Sikora, SP 2 Wieleń; Wiktoria Matuszczak, SP Rosko; Maria Krystek, SP Rosko

wyróżnienie -  Vanessa Maciejewska, SP 1 Wieleń, Mateusz Sikora, SP 2 Czarnków; Tomasz Siarnik, SP Dzierżążno Wielkie; Maja Jacek, SP 1 Czarnków

Dziękujemy Radzie Rodziców SP w Rosku, Urzędowi Gminy w Wieleniu, Starostwu Powiatowemu w Czarnkowie, Panu Romanowi Wiśle i Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu z PKO BP w Poznaniu za wsparcie finansowe oraz nagrody rzeczowe na konkurs.

Organizatorzy konkursu: Magdalena Słabig, Marlena Dubiał, Kamila Trybuchowska – Wisła.

 

                                                                                                                                                  Marlena Dubiał